PROCES–VERBAL încheiat azi 30.01.2020 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Turda

PROCES–VERBAL încheiat azi 30.01.2020 cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al municipiului Turda

In conformitate cu art. 134, alin. 1 si 4 din OUG nr 57 / 2019, privind Codul Administrativ si Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului Local, d-na Secretar, jr. Paula Mic face prezenta si constata ca, din totalul de 21 consilieri in functie ai Consiliului Local, sunt prezenti 19 consilieri, in persoana urmatoarelor doamne si domni : Anca Doru Paul Ioan, Bogdanffy Gabor-Norbert, Cordiş Lucian, Crişan Sorina-Mihaela, Csep Leylla, Felezeu Cristian George, Micu Ovidiu Dorel, Miheşan Ioan Vasile, Moldovan Adrian Petru, Mureşan Valer, Nap Adrian, Năstase Paul, Nemeş Lucian-Bogdan, Pintilie Andrei, Pîrlea Daniela, Ploscar Minerva Aurelia, Roş Nicolae, Sălăgean Aron-Adrian si Sămărtinean Iuliana Maria.
Dl consilier Sărmăşan Marius-Adrian a anuntat ca nu poate fi prezent din motive medicale, iar dl.consilier Moldovan Emil este absent.

Se intoneaza imnul de stat al Romaniei.
La sedinta Consiliului Local participa dl. primar – Cristian Octavian Matei.
Participa ca invitati: dna Daniela Adace- director executiv Directia economica, dl. Ovidiu Gaina – director tehnic; dna Mihaela Vrabete- arhitect sef interimar, dna Ioana Iftime – sef serviciu Administratie Publica Locala, dna Codruta Bungardean – sef serviciu Finantari externe, dl. Calugar Ginel – sef serviciu Dezvoltare Publica si investitii,– sefi sau angajati ai serviciilor de specialitate din cadrul Primariei municipiului Turda, reprezentanti ai presei, cetateni.

D-na secretar jr. Paula Mic arata ca sedinta a fost convocata conform DISPOZITIEI Primarului nr. 46 / 23.01.2020 si este legal constituita fiind prezenti 19 consilieri .
Convocarea consilierilor locali s-a facut telefonic.
Pentru buna desfasurare a sedintei, d-na secretar arata ca, in conformitate cu art. 123, alin. 1 din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ, presedinte de sedinta ales este dl. consilier Anca Doru Paul Ioan .

Dl. presedinte de sedinta: Stimati colegi, declar deschisa sedinta ordinara de azi, 30.01.2020, daca sunt probleme la ordinea de zi?
Daca nu sunt, as avea eu cateva proiecte pe care le propun pentru a fi introduse pe ordinea de zi de astazi.
• la punctul 8.1, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea proiectului”Modernizarea coridorului de mobilitate urbana integrata in zona de Vest a municipiului Turda” si a cheltuielilor legate de proiect
Supune la vot propunerea, in urma votului rezulta : 19 voturi pentru

– la punctul 8.2, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea valorilor actualizate ale principalilor indicatori tehnico-economici si a devizului general pentru obiectivul de investitii”Modernizarea coridorului de mobilitate urbana integrata in zona de Vest a municipiului Turda”.
Supune la vot propunerea, in urma votului rezulta : 19 voturi pentru

– la punctul 9.1, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea documentatiei tehnice de dezmembrare a imobilului teren situat in municipiul Turda, str. Fragariste, Fn, inscris in CF nr.50247 Turda, nr top 3970/1/1, in suprafata de 26.731 mp.
Supune la vot propunerea, in urma votului rezulta : 19 voturi pentru

– la punctul 9.2, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea documentatiei tehnice de dezmembrare a unui imobil teren situat in municipiul Turda, str.Aviatorilor, fn, judetul Cluj.
Supune la vot propunerea, in urma votului rezulta : 19 voturi pentru

– la punctul 9.3, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea inchirierii unui spatiu din imobilul situat administrativ in Turda, str.Republicii, nr. 15 catre Asociatia Partida Romilor”Pro Europa” – sucursala Turda.
Supune la vot propunerea, in urma votului rezulta : 19 voturi pentru

– la punctul 9.4, PROIECT DE HOTARARE privind atribuirea in regim de inchiriere a unui spatiu situat administrativ in Turda, str.Republicii, nr. 15 catre Partidul Libertate, Unitate si Solidaritate – PLUS Turda.
Supune la vot propunerea, in urma votului rezulta : 19 voturi pentru

Dl. presedinte de sedinta:” Daca nu mai sunt alte propuneri, supun la vot ordinea de zi.
In urma votului rezulta : 19 voturi pentru.

Ordinea de zi a sedintei este urmatoarea:

1.Prezentarea procesului verbal al şedinţei ordinare precedente;

2.Probleme ale Direcţiei Economice:

2.1. PROIECT DE HOTARARE privind execuţia bugetului pe trimestrul IV 2019.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.Probleme ale Direcţiei de Asistenţă Socială Turda:

3.1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea plăţii cheltuielilor de întreţinere în funcţie de cotele părţi ce revin Creşelor 4 şi 5 din municipiul Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4.Probleme ale Direcţiei Tehnice:

4.1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea  listelor  de priorităţi în vederea  repartizării locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, pentru anul 2020, derulate prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4.2. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea listelor de priorităţi pe anul 2020 pentru repartizarea locuinţelor sociale şi  a locuinţelor din fondul locativ de stat, altele  decât  cele  sociale.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5.Probleme ale Serviciului Administraţie Publică Locală:

5.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Turda, domnului ANTON DOBOŞ.
– iniţiatori: Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian şi domnul consilier local Nicolae Roş

5.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea costului de instituţionalizare pentru persoanele vârstnice aflate în Centrul de Îngrijire şi Asistenţă “Acoperământul Maicii Domnului” Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei societăţii Transport Urban Public SRL.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6.Probleme ale Teatrului Naţional Aureliu Manea Turda:

6.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare, a Organigramei şi a Statului de funcţii pentru Teatrul Naţional Aureliu Manea Turda, instituţie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

7.Probleme ale Serviciului Public Poliţia Locală Turda:

7.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind comercializarea produselor și serviciilor de piață pe raza municipiului Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

8. Probleme ale Serviciului Finantari externe si relatii internationale;

8.1, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea proiectului”Modernizarea coridorului de mobilitate urbana integrata in zona de Vest a municipiului Turda” si a cheltuielilor legate de proiect

8.2, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea valorilor actualizate ale principalilor indicatori tehnico-economici si a devizului general pentru obiectivul de investitii”Modernizarea coridorului de mobilitate urbana integrata in zona de Vest a municipiului Turda”.

9. Probleme ale Serviciului Evidenta Patrimoniu si GIS;

9.1, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea documentatiei tehnice de dezmembrare a imobilului teren situat in municipiul Turda, str. Fragariste, Fn, inscris in CF nr.50247 Turda, nr top 3970/1/1, in suprafata de 26.731 mp.

9.2, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea documentatiei tehnice de dezmembrare a unui imobil teren situat in municipiul Turda, str.Aviatorilor, fn, judetul Cluj.

9.3, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea inchirierii unui spatiu din imobilul situat administrativ in Turda, str.Republicii, nr. 15 catre Asociatia Partida Romilor”Pro Europa” – sucursala Turda.

9.4, PROIECT DE HOTARARE privind atribuirea in regim de inchiriere a unui spatiu situat administrativ in Turda, str.Republicii, nr. 15 catre Partidul Libertate, Unitate si Solidaritate – PLUS Turda.

10. Propuneri, întrebări, interpelări.
***

La punctul 1 se prezinta procesul verbal al sedintei ordinare din 20.12.2019.

Dl. presedinte de sedinta supune votului consilierilor, Procesul Verbal de la sedinta ordinara anterioara, acesta fiind votat cu unanimitate de voturi, nefiind nici un fel de modificari sau completari din partea consilierilor.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.1. PROIECT DE HOTARARE  privind execuţia bugetului pe trimestrul IV 2019.

Dl. presedinte de sedinta:” Proiectul a fost dezbatut in comisie, am dat aviz favorabil. Lipseste din sala un prieten de-al meu, ziaristul Horea Hudrea. Vroiam sa-i spun ca daca dai drumul unui articol intr-o publicatie, trebuie sa fi si documentat.
Cand am venit, in 2016 am inceput cu un buget de 98 de milioane, la aceasta data avem 278 milioane. Ca sa fie clara situatia, problemele economice au evoluat pozitiv, aportul este atat al dlui Primar, cat si al nostru, al consilierilor care am votat aceste proiecte si le-am analizat.
Alte probleme nu vreau sa mai scot in evidenta, sectiunea de dezvoltare a crescut la 43,34%, urmare a accesarii fondurilor.
Daca aveti interventii? Ar fi bine sa aveti…

Dl. primar Cristian Matei:” Buna ziua tuturor, cred ca dl Anca s-a poticnit putin, lasand o impresie negativa vis-a-vis de consilieri, ca doar au votat aceste proiecte.
In toata aceasta perioada foarte multi consilieri si-au adus aportul, nu doar prin vot, ca nu e suficient doar sa votezi un proiect daca nu te intereseaza ce se intampla in acest proiect, sa pui intrebari, sa te edifici. Asta au facut consilierii, sa nu se inteleaga ca activitatea consilierilor este de a ridica doar mana.
Nu este asa, eu am simtit din plin ajutorul Consiliului Local, in marea lui majoritate, iar faptul ca am obtinut si prin vot aceasta dezvoltare a municipiului Turda, sau a proiectelor pe care le-a initiat si pregatit executivul, au fost trup si suflet de noi si le multumesc pentru asta si sper sa ramana la fel de apropiati si atasati de toate proiectele pe care le vom edifica in Turda.
S-au edificat foarte multe, treaba merge foarte bine, vreau sa va spun ca alaltaieri s-au facut niste supraalocari de la Ministerul Fondurilor Europene, pe AXA 13 si AXA 10 prin care Turda a intrat cu finantarea la inca 8 proiecte europene care au fost depuse de municipalitate acum doi ani.
Axa 13 a fost supraoperata cu fonduri de 800%, era de 300%, dar multe proiecte nu au mai intrat in finantare, nu au fost folositi banii si s-a ajuns la aceasta supraacoperire cu fonduri si s-a ajuns la 800% si am intrat cu 5 proiecte; e vorba de Teatrul National, Casa de Cultura, acum intram pe etapa de achizitie, mai este parculetul pentru copii, centrul multifunctional in Parcul Mare care va contine de la capatul dinspre str. P Maior pana la foisor, cu cladiri noi, patinoar nou, jocuri de copii, proiect de 5 milioane de euro; centrul multifunctional si de agrement in Bai, Casa rurala care este un proict mai vechi al nostru, care nu a putut fi luat in discutie, fiindca nu era nimic intabulat in Turda, in 2016, nici un mp de teren.
Pe AXA 10 am intrat tot cu dubla finantare trei gradinite, Casuta piticilor, Dr I Ratiu si Sfanta Maria.
Din punctul meu de vedere stam foarte bine la capitolul invatamant, 4 scoli, continand 9 locatii au fost renovate complet, gradinitele si cresele au intrat pe fonduri europene, mai putin cateva alte aspecte… centrale termice, birouri, instalatii electrice, care vor fi facute din fonduri norvegiene, pe care deja le-am obtinut, e vorba de 2 milioane de euro, partea de invatamant este total renovata, ceea ce nu s-a intamplat in Turda niciodata.
La fel partea de saanatate, Spitalul arata foarte bine, am vorbit cu dl director si avem pacienti din Cluj care doresc sa vina la Turda sa fie tratati in spital. E un mare castig.
Aceste lucruri nu s-au putut face fara o contributie a tuturor celor implicati din Consiliul local.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 19 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 8 / 30.01.2020.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 3.1. PROIECT DE HOTARARE  privind aprobarea plăţii cheltuielilor de întreţinere în funcţie de cotele părţi ce revin Creşelor 4 şi 5 din municipiul Turda.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 19 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 9 / 30.01.2020.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 4.1. PROIECT DE HOTARARE privind  aprobarea  listelor  de priorităţi în vederea  repartizării locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, pentru anul 2020, derulate prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe.

Dl. viceprimar Lucian Nemes:” Buna ziua, vreau sa va aduc la cunostiinta ca in cursul luni ianuarie am analizat dosarele depuse pentru locuintele ANL, avem in constructie un bloc cu 48 de apartamente, am selectionat dosarele depuse, am intocmit listele.
La mijlocul acestui an ar trebui sa fie terminat blocul, persoanele care sunt pe aceste liste vor primi locuintele. Unii dintre dvs faceti parte din aceasta comisie, lucrurile au fost transparente, sunt persoane care au depus dosarul de peste 10 ani, unele doar anul trecut. „

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 19 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 10 / 30.01.2020.
***
Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 4.2. PROIECT DE HOTARARE  privind aprobarea listelor de priorităţi pe anul 2020 pentru repartizarea locuinţelor sociale şi  a locuinţelor din fondul locativ de stat, altele  decât  cele  sociale.

Dl. viceprimar Lucian Nemes:” Sunt 110 dosare depuse pentru aceste locuinte sociale din fondul locativ, din care pentru locuinte sociale cu o camera sunt 46 de dosare, cu doua camere 50 dosare, fond locativ cu o camera 9 dosare, fond locativ cu doua camera 5 dosare. Au fost analizate dosarele de catre comisie, din comisie mai fac parte dl Salagean, dl Nap, dna Crisan si colegii din executiv.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 19 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 11 / 30.01.2020.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 5.1. PROIECT DE HOTARARE  privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Turda, domnului ANTON DOBOŞ.

Dl. Nicolae Ros:” Buna ziua dle Primar, dle viceprimar, stimati colegi, onorata asistenta. Cand am elaborat HCL 149/2007 la criterii, cel mai simplu mi-a fost la sport, pentru ca sportul este acea ramura de activitate care repara toate nedreptatile din celelalte ramuri. Pe terenul de sport nu mai esti nici primar, nici consilier, nici director esti egal. Cel mai mare lux al vietii este ca omul sa profeseze in ceea ce-i place. Daca din pasiune faci o profesie, asa cum a facut dl Anton Dobos este cu atat mai bine.
Acest ‚fundas de fier’ al nationalei, cum l-a numit presa s-a format aici la Turda, la juniorat, antrenorii au cautat in nisipurile aurifere si au gasit un filon de aur si ma refer la dl profesor Mera care i-a indrumat pasii la juniorat, apoi la dl. profesor Ţucu Fedeleş care este aici, alaturi de dvs si v-a fost antrenor la multi dintre cei care sunteti in sala.
Din punctul meu de vedere este cel mai titrat fotbalist pe care l-a avut Turda vreodata, palmaresul pe care dvs il aveti in materialele proiectului, spune tot despre rezultatele acestui om deosebit, ma refer la cupele castigate, la titlul de campion national, de cupe ale Greciei, a jucat la echipa nationala, a fost si antrenor secund al echipei nationale, a infiintat si a condus club de fotbal, intrebarea fireasca se pune: „De ce nu a fost facut Cetatean de onoare pana in acest moment?”.
Important este ca azi alaturi de cei nominalizati se afla si cel mai performant la nivel national, ultimul mohican pe care-l avem din fotbalul turdean, dl director Ioan Onaca, cetatean de onoare al municipiului Turda si a carui performanta nu cred ca va mai fi vreodata depasita.
Generatia de aur a Turzii care a raspuns pozitiv la apelul meu si al dlui primar, incepand cu dl Pilu Vlad in poarta, continuand cu Tavi Ros, imi cer scuze, ca ar trebui sa va remarc pe toti, pe dl Gherman, dl Bozdog, dl. Rus Romeo, dl Somfalean, dl Bâlă, etc.
Sunt oameni care au insemnat ceva in sportul turdean si care vor fi nominalizati. In 2007 clubul Sticla Ariesul a inregistrat o mare performanta, promovarea in divizia B, cred ca generatiei de azi ii revine performanta sa depaseasca aceasta performanta. Turda este in topul oraselor din Romania si asa trebuie sa fie si sportul si sprijinim toata miscarea sportiva.
Am fost onorat sa-l nominalizez pe dl Anton Dobos pentru a primi titlul de Cetatean de onoare, nu doar prin performante, ci si prin ceea ce reprezinta ca om; si-a respectat co-echipierii dar si adversarii, are o modestie extraordinara.
Dati-mi voie sa-i spun dlui Dobos ca recunostinta vine ca o memorie a inimii si sa-i urez success pe viitor in tot ceea ce va face pentru fotbal si sa-I multumesc ca sunt contemporan cu dansul. “

Dl. profesor Onaca:” Buna ziua, trebuie sa recunosc ca sunt emotionat sa particip la o sedinta in care este apreciata activitatea sportivilor, a fotbalistilor.
De fapt este un rezultat al activitatii Consiliului local si al Primarului care in ultimii 2-3 ani s-a ocupat in mod deosebit de dezvoltarea sportului turdean.
Le multumesc fostilor fotbalisti pentru ceea ce au facut pentru Turda, chiar daca in unele situatii au participat in conditii destul de precare, au reusit sa obtina rezultate deosebite.
Toni Dobos este al treilea fotbalist pe care Turda l-a avut in echipa nationala a Romaniei a inceput Ioan Suru, Vasile Suciu si Toni Dobos.
Parca a fost planificat, deoarece Ioan Suru era inaintas, Toni Dobos aparator si Suciu era portar.
Va multumesc si va felicit pe toti”.

Dl. Lucian Cordis:” Buna ziua, am mai dat dea lungul vremii titlul de Cetatean de onoare dar parca niciodata nu a fost asa asistenta mare in sala. Cred ca valoare isi spune cuvantul, Toni este unul dintre copiii teribili ai municipiului Turda, ai acestor zone, nascut in Sarmasul de Mures, dar crescut aici.
Am o placere mare deoarece in sala, datorita lui Toni Dobos , sunt atatia oameni valorosi, atat ca fosti fotbalisti si ca cetateni. Mi-i drag sa-i vad aici, sunteti oameni deosebiti.
Dl Dobos are 23 de selectii in echipa nationala a Romaniei, cei care fac sport stiu ce inseamna sa pornesti din Liga a III-a din Turda, fara „spate” fara relatii, sa ajungi sa imbraci tricoul echipei nationale, alaturi de generatia de aur din care face parte.
Sunt multe de spus despre Toni Dobos, vad ca i-au venit parintii, cred ca sunt foarte fericiti si multi parinti ii invidiaza pentru ca au crescut un astfel de om. Felicitari, Toni Dobos.

Se impart 19 buletine vot

Se trece la votul secret privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Turda, domnului ANTON DOBOŞ.
Comisia de validare compusa din Felezeu Cristian, Ros Nicolae, Samartinean Iuliana si Ploscar Minerva Aurelia a trecut la numararea voturilor secrete din urna.
In urma votului secret rezulta : voturi DA= 19
voturi NU= –
voturi nule = –
==================================

Dna. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 19 voturi pentru,

Se adopta HOTARAREA nr. 12 / 30.09.2019.
***

Dl. primar Cristian Matei:” Dle Dobos aveti si votul meu, chia daca oficial , eu nu am voie sa votez, si cred ca aveti votul fiecarui cetatean din aceasta sala si din acest municipiu.
Sunteti omul locului, si faptul ca a venit atata lume, care s-a intalnit aici ca sa va admire si sa va ofere dvs garantia ca va apreciaza si va stimeaza si inseamna ca ati trait frumos, daca o comunitate isi exprima acest gir pentru un om, este mare lucru.
Noi va apreciem va dorim succes in continuare, sa nu lasati fotbalul si sa duceti echipele pe care le conduceti pe culmile celui mai inalt nivel.
Felicitari si mult succes!
Ca un semn distinctiv pentru toata aceasta valoare pe care o aveti, am pregatit o placheta, si as vrea sa v-o oferim.

Dl. presedinte de sedinta:” Un moment, ar dori si clubul Sticla Ariesul Turda sa aduca felicitari dlui Dobos prin persoana dlui Tothazan si ii ofera o placheta.

Dl Anton Dobos:” Va multumesc mult de tot pentru gestul dvs, vreau sa multumesc jucatorilor, antrenorilor si tuturor celor care au venit azi aici, dar vreau sa multumesc in primul rand sotiei mele pentru ca mi-a acordat o a doua sansa.
As dori sa merit acest premiu, multumesc inca o data. „

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 5.2. PROIECT DE HOTARARE  privind aprobarea costului de instituţionalizare pentru persoanele vârstnice aflate în Centrul de Îngrijire şi Asistenţă “Acoperământul Maicii Domnului” Turda.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 19 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 13 / 30.01.2020.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 5.3. PROIECT DE HOTARARE  privind aprobarea Organigramei societăţii Transport Urban Public SRL.

Dl. presedinte de sedinta:” Societatea functioneaza si are nevoie de organigrama aprobata.
Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 19 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 14 / 30.01.2020.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 6.1. PROIECT DE HOTARARE  privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare, a Organigramei şi a Statului de funcţii pentru Teatrul Naţional Aureliu Manea Turda, instituţie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Turda.

Dl. Catalin Grigoras- director al Teatrului national Aureliu Manea: Multumesc dlui primar pentru sprijin si sustinere si va multumesc dvs ca dea lungul acestor ultimi trei ani ati venit la Teatru si impreuna am schimbat fata culturala a teatrului.
Cu mandrie, incepand din decembrie 2019 purtam titlul de Teatrul national Aureliu Manea, motiv care ne face cinste nu numai noua, ci intregii comunitati si azi supunem aprobarii dvs modificarea pe toate actele teatrului, in teatrul national.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 19 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 15 / 30.01.2020.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 7.1. PROIECT DE HOTARARE  privind comercializarea produselor și serviciilor de piață pe raza municipiului Turda.

Dl. Cristian Felezeu:” As avea un amendament la cap 5, art 48, lit d, municipiul poate suspenda sau retrage acordul in situatia executarii de catre UAT de lucrari ce urmeaza sa afecteze amplasamentul aferent structurii de vanzare, sa fie completat: pe perioada de valabilitate a autorizatiei de construire a lucrarilor, se suspenda.

Dl. presedinte de sedinta:” Supun la vot amendamentul dlui Felezeu. In urma votului rezulta:” 19 voturi pentru.
Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare cu amendament.
In urma votului rezulta : 19 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 16 / 30.01.2020.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 8.1. PROIECT DE HOTARARE  privind aprobarea proiectului”Modernizarea coridorului de mobilitate urbana integrata in zona de Vest a municipiului Turda” si a cheltuielilor legate de proiect

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare cu amendament.
In urma votului rezulta : 19 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 17 / 30.01.2020.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 8.2. PROIECT DE HOTARARE  privind aprobarea valorilor actualizate ale principalilor indicatori tehnico-economici si a devizului general pentru obiectivul de investitii”Modernizarea coridorului de mobilitate urbana integrata in zona de Vest a municipiului Turda”.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 19 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 18 / 30.01.2020.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 9.1. PROIECT DE HOTARARE  privind aprobarea documentatiei tehnice de dezmembrare a imobilului teren situat in municipiul Turda, str. Fragariste, Fn, inscris in CF nr.50247 Turda, nr top 3970/1/1, in suprafata de 26.731 mp.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 19 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 19 / 30.01.2020.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 9.2. PROIECT DE HOTARARE  privind aprobarea documentatiei tehnice de dezmembrare a unui imobil teren situat in municipiul Turda, str.Aviatorilor, fn, judetul Cluj.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 19 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 20 / 30.01.2020.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 9.3. PROIECT DE HOTARARE  privind aprobarea inchirierii unui spatiu din imobilul situat administrativ in Turda, str.Republicii, nr. 15 catre Asociatia Partida Romilor”Pro Europa” – sucursala Turda.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 19 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 21 / 30.01.2020.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 9.4. PROIECT DE HOTARARE  privind atribuirea in regim de inchiriere a unui spatiu situat administrativ in Turda, str.Republicii, nr. 15 catre Partidul Libertate, Unitate si Solidaritate – PLUS Turda.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 19 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 22 / 30.01.2020.
***

Se propune spre discutie punctul 10, Propuneri, întrebări, interpelări.

Dl. consilier Adrian Moldovan:” Am o solicitare de la cetatenii de pe str. Tudor Vladimirescu si str. Cosmin, pe directia de sens inspre centru sa sa poata face, de pe str Stefan cel Mare stanga pe strazile respective, sunt doua benzi de circulatie, dupa sensul giratoriu de la Pompieri, primele doua strazi. Sa nu mai mergem pana in sensul de la Dedeman.

Intrucat toate problemele de pe ordinea de zi au fost dezbatute si nu au mai fost alte probleme, dl . presedinte de sedinta declara sedinta ordinara de astazi inchisa.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal.

***
PRESEDINTE DE SEDINTA,
dl. Anca Doru Paul Ioan

SECRETARUL municipiului Turda,
Jr. PAULA MIC

Intocmit,
Insp spec Mariana Marginean

X