PROCES – VERBAL încheiat azi 30.04.2020 în localul de ședințe al Consiliului Local al municipiului Turda cu ocazia ședinței ORDINARE online a Consiliului Local al municipiului Turda

PROCES – VERBAL încheiat azi 30.04.2020 în localul de ședințe al Consiliului Local al municipiului Turda cu ocazia ședinței ORDINARE online a Consiliului Local al municipiului Turda

In conformitate cu art. 134, alin. 1 si 4 din OUG nr 57 / 2019, privind Codul Administrativ si Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului Local, d-na secretar general, jr. Elena Mihaela Mărginean face prezenta si constata ca, din totalul de 21 consilieri in functie ai Consiliului Local, sunt prezenti 21 consilieri, in persoana urmatoarelor doamne si domni : Anca Doru Paul Ioan, Bogdanffy Gabor-Norbert, Cordiş Lucian, Crişan Sorina-Mihaela, Csep Leylla, Felezeu Cristian George, Micu Ovidiu Dorel, Miheşan Ioan Vasile, Moldovan Adrian Petru, Moldovan Emil, Mureşan Valer, Nap Adrian, Năstase Paul, Nemeş Lucian-Bogdan, Pintilie Andrei, Pîrlea Daniela, Ploscar Minerva Aurelia, Roş Nicolae, Sălăgean Aron-Adrian, Sărmăşan Marius-Adrian si Sămărtinean Iuliana Maria.

Se intoneaza imnul de stat al Romaniei.
La sedinta Consiliului Local participa dl. primar – Cristian Octavian Matei.
Participa ca invitati: dna Daniela Adace- director executiv Directia economica, dl. Oprea Alexandru- manager societatea API Turda SRL; dna Mihaela Vrabete- arhitect sef interimar, dna Ioana Iftime – sef serviciu Administratie Publica Locala, dl. Calugar Ginel – sef serviciu Dezvoltare Publica si investitii, dl.Koble Ladislau – reprezentant C.A. Domeniul Public Turda SA – reprezentanti ai presei.

D-na secretar general, jr.Elena Mihaela Mărginean arata ca sedinta a fost convocata conform DISPOZITIEI Primarului nr. 387 / 24.04.2020 si este legal constituita fiind prezenti 21 consilieri .
Convocarea consilierilor locali s-a facut telefonic.
Pentru buna desfasurare a sedintei, d-na secretar general arata ca, in conformitate cu art. 123, alin. 1 din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ, presedinte de sedinta ales este dl. consilier Lucian Cordis .

Dl. presedinte de sedinta: Stimati colegi, declar deschisa sedinta ordinara de azi, 30.04.2020, daca sunt probleme la ordinea de zi?
Daca nu sunt as dori sa propun eu introducerea unor proiecte de hotarare.

– la punctul 6.1, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea proiectului „Amenajare zona de agrement si construire Centru multifunctional in municipiul Turda” si a cheltuielilor legate de proiect. Initiator dl primar Cristian Octavian Matei
Dau cuvantul dlui Doru Anca pentru sustinerea avizului la comisia de specialitate nr 1.

Dl. Doru Anca:” Buna ziua noi sustinem acest proiect de hotarare intrucat se apropie termenul limita dar as dori ca toate materialele de sedinta sa ne fie puse la dispozitie asa dupa cum este ordonanta 57.
Intrucat avizul comisiilor este facultativ, totusi eu am consultat colegii din comisie privitor la acest proiect.
Suma de 423.000 lei este contributia noastra de 2% si il intreb pe dl Primar cand trebuie depusi acesti bani?

Dl. Calugar Ginel – sef serviciu Dezvoltare Publica si Investitii :”Ca la toate proiectele de finantare europeana contributia de 2% din valoarea cheltuielilor eligibile, se estimeaza la suma de 465.000 lei si cheltuiala ei efectiva se va face in functie de realizarile la proiect.
La fiecare factura emisa, noi platim cota de 2%, restul sunt din fondurile europene si de la bugetul de stat. Nu este o suma care se aloca de la inceput intr-un anumit cont.

Dl. presedinte de sedinta:” va supun la vot introducerea proiectului la punctul 6.1. in urma votului rezulta: 21 voturi pentru.

=======

– la punctul 7.1, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea renunţării la calitatea de membru a Municipiului Turda din cadrul Asociaţiei Clustherm Transylvania, iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian,
Dau cuvantul dlui Doru Anca pentru sustinerea avizului la comisia de specialitate nr 1.

Dl. Doru Anca– presedintele comisie 1 :”Prezentul proiect nu am avut timp sa-l discut cu colegii mei, iar fac referire la felul in care trebuie sa ni se prezinte aceste materiale, le-am primit aseara. Dar suntem de acord.

Dl. Nicolae Ros – presedintele comisiei 2:”Buna ziua, eu nu cunosc o asemenea procedura initiata de presedintele comisie 1, de a consulta telefonic membrii comisie si nici o substituire a presedintelui in numele comisiei.
Nu pot fi de acord cu afirmatia la proiectul anterior, ca avizul este facultativ. Avizul este, conform legii, consultativ si este obligatoriu. Poate sa fie favorabil sau nefavorabil, dar obligatoriu de a fi cerut comisiei 2.
Aceleasi probleme de organizare le-am intampinat, insa am convocat sedinta de comisie, azi la orele 12.45 si acest aviz, referitor la aprobarea renuntarii la calitatea de membru, a fost favorabil.
Si eu ma rezum la competenta pe care legea mi-o confera de a va transmite avizul si nicidecum de a vorbi in numele comisiei.

Dl. Doru Anca:” Un moment, se face afirmatii la persoana mea, sa-mi explice si mie cum a procedat in acest caz sa convoce comisia la 12.45, sa invat si eu insa nu se mai intample aceste probleme. Il rog pe dl conferentiar universitar, dl.Ros sa-mi explice si mie sa nu mor prost…
Nu ma asteptam la un coleg, sa-mi faca mie asemenea apostrofari. Cunosc legea la fel de bine ca dumnealui.”

Dl. Nicolae Ros:” Rog secretarul general al municipiului sa precizeze daca avizul este consultativ sau facultativ? Eu nu apostrofez pe nimeni si il rog pe dl Anca sa se documenteze mai atent.

Dna secretar general : Avizul este consultativ.”

Dl. Nicolae Ros:”In al doilea rand, referitor la modalitatea de convocare a sedintei, dat fiind situatia exceptionala, pe WhatsApp, dupa ce s-au primit materialele, fiecare coleg a scris ca a dezbatut si a aprobat acest proiect.

Dl. presedinte de sedinta:” Va supun la vot introducerea proiectului la punctul 7.1. in urma votului rezulta: 21 voturi pentru.

=======

– la punctul 7.2, PROIECT DE HOTARARE privind completarea obiectelor secundare de activitate ale societăţii Salina Turda SA,
iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian

Dl. Nicolae Ros – presedintele comisiei 2:” Comisia intrunita la ora 12.45 in unanimitate a avizat favorabil acest proiect de hotarare.

Dl. presedinte de sedinta:” va supun la vot introducerea proiectului la punctul 7.2, in urma votului rezulta: 21 voturi pentru.

=======

– la punctul 7.3, PROIECT DE HOTARARE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în vederea exercităriidrepturilor de asociat în Adunarea Generală a Asociaţilor societăţii Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL, convocata pentru data de 04.05.2020,
iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian,

Dl. Nicolae Ros – presedintele comisiei 2:” Am rugamintea sa avem discutii doar privitor la legislatie, suntem intr-un for legislativ si asemenea discutii nu isi au rostul, iar dl. Anca se afla intr-o confuzie totala, e bine sa ne documentam inainte de a vorbi.
Nu este Regulamentul meu, ci al Consiliului local, nu-mi poarta numele si nu eu am initiat acest Regulament.
Comisia intrunita la ora 12.45 in unanimitate a avizat favorabil acest proiect de hotarare.

Dl. presedinte de sedinta:”Va supun la vot introducerea proiectului la punctul 7.3, in urma votului rezulta: 21 voturi pentru.

=======

– la punctul 8.1, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea acordării unor beneficii sociale pentru veteranii de război cu ocazia Zilei Veteranilor de Război,
iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian,

Dl. Doru Anca– presedintele comisie 1: Din punctul meu de vedere, spun de la bun inceput sa nu mai fiu contrazis de cei mai mari juristi in viata, din sud-estul Turzii.
Cunosc dintre veterani pe dl. Bortes, spre deosebire de alti consilieri, care azi ma contrazis si care nici nu erau nascuti atunci.
Dl. Bortes era secretarul UAT, am lucrat impreuna acum mai bine de 15 ani. Sustin acest proiect.

Dl. Nastase Paul – presedintele Comisiei 4; In urma discutiei telefonice cu colegii mei s-a dat aviz favorabil acestui proiect, cu regretul de a vedea ca in fiecare an sunt in viata tot mai putini veterani de razboi.

Dl. presedinte de sedinta:”Va supun la vot introducerea proiectului la punctul 7.3, in urma votului rezulta: 21 voturi pentru.

Domnilor colegi va supun la vot ordinea de zi. In urma votului rezulta : 21 voturi pentru.

Ordinea de zi a sedintei este urmatoarea:

ORDINE DE ZI ACTUALIZATĂ

1. Prezentarea procesului verbal al şedinţei ordinare precedente;

2. Probleme ale Direcţiei Economice:

2.1. PROIECT DE HOTARARE privind execuţia bugetului pe trimestrul I 2020.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3. Probleme ale Biroului Resurse Umane:

3.1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Municipal Turda, aflat în subordinea Consiliului Local al Municipiului Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4. Probleme ale Serviciului Evidenţa Patrimoniului şi GIS:

4.1. PROIECT DE HOTARARE privind suspendarea obligaţiilor de plată a chiriei/redevenţei pentru spaţiile proprietatea Municipiului Turda cu destinaţia de cabinete medicale în care se desfăşoară activităţi de stomatologie şi tehnică dentară, pe perioada stării de urgenţă determinată de răspândirea virusului SARS-Cov-2.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5. Probleme ale Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Cadastru:

5.1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea PUZ/RLU – Construire clădire de locuit S+P+2+Eretras cu 7 apartamente, împrejmuire, amenajări exterioare, branşamente utilităţi, demolare imobil existent, în Municipiul Turda, str. Avram Iancu nr. 22.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5.2. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea PUZ/RLU – Zonă rezidenţială – Locuinţă familială şi anexe garaj, foişor, împrejmuire teren şi locuinţă familială şi anexe garaj, magazie, foişor, bucătărie de vară, îmrejmuire, în Municipiul Turda, str. Curcubeului, nr. 16A şi nr. 16B, judeţul Cluj.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6. Probleme ale Serviciului Finanţări Externe şi Relaţii Internaţionale:

6.1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea proiectului “Amenajare zonă de agrement şi construire Centru multifuncţional în Municipiul Turda” şi a cheltuielilor legate de proiect.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

7. Probleme ale Serviciului Administraţie Publică Locală:

7.1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea renunţării la calitatea de membru a Municipiului Turda din cadrul Asociaţiei Clustherm Transylvania.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

7.2. PROIECT DE HOTARARE privind completarea obiectelor secundare de activitate ale societăţii Salina Turda SA.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

7.3. PROIECT DE HOTARARE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în vederea exercitării drepturilor de asociat în Adunarea Generală a Asociaţilor societăţii Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL, convocata pentru data de 04.05.2020.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

8. Probleme ale Direcţiei de Asistenţă Socială Turda:

8.1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea acordării unor beneficii sociale pentru veteranii de război cu ocazia Zilei Veteranilor de Război.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

9. Propuneri, întrebări, interpelări.
***
Dl. Adrian Nap:”Buna ziua. La punctul 7.3 ma abtin de la deliberari si vot

Dl. Cristian Felezeu:” Buna ziua. La punctul 7.3 ma abtin de la deliberari si vot

***

La punctul 1 se prezinta procesul verbal al sedintei ordinare din 26.03.2020.

Dl. presedinte de sedinta supune votului consilierilor, Procesul Verbal de la sedinta ordinara anterioara, acesta fiind votat cu unanimitate de voturi, nefiind nici un fel de modificari sau completari din partea consilierilor.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.1. PROIECT DE HOTARARE privind execuţia bugetului pe trimestrul I 2020.

Dl. primar Cristian Matei:” Buna ziua as vrea sa lamurim cateva chestiuni despre executia pe primul trimestru, deoarece sunt foarte multi factori care influenteaza derularea cifrelor in aceasta executie si am constatat ca e greu inteleasa de unii cetateni care nu sunt economisti si de unii cetateni care sunt rau intentionati.
Faptul ca ne aude toata Turda, fiind o sedinta online, si chiar si pentru dvs, deoarece nu ne putem intalni sa avem sedinte unde sa dezbatem. Sa tinem cont de faptul ca trimestrul I este un trimestru de trecere 2019-2020. Avem multe investitii in Turda care nu s-au oprit, ci continua intr-un ritm infernal. Daca azi se inchid 2 strazi, maine se deschid 4.
Cred ca sunteti incantati ca nu s-au oprit lucrarile, era un dezastru pentru Turda daca erau oprite, ne putem duce la bun sfarsit aceste proiecte, pe diverse surse de finantare.
Cea mai importanta sursa sunt Fondurile europene unde sunt niste proceduri de decontare a fondurilor europene, care nu sunt la indemana oricui sa inteleaga aceste lucruri. Azi, seful investitiilor de la Primaria Turda va face o explicatie, de ce apar acele cifre din executia bugetara. Nu intotdeauna cifrele spun totul, deoarece sunt proceduri care pot sa duca la niste plati intarziate, la dispozitii de santier, reguli de construire, care par ciudate sau infailibile.
Este important sa stim cum se ajunge la aceste cifre, si din cauza faptului ca nu ne putem intalni, si nu avem posibilitatea sa discutam, chiar si in pauzele de sedinte, anumite chestiuni.
A intervenit aceasta pandemie care ne obstructioneaza in activitatea economica, a derularii anumitor factori, s-au acceptat amanari de plati si lumea s-a bucurat, dar la sfarsitul lunii iunie, toate aceste taxe trebuie platite atat de firme cat si de persoane fizice.
Am luat legatura si cu agentii economici, se pare ca vom incepe sa incasam anumite sume, bugetul sa intre intr-o faza de normalitate.
Nu avem problema cu fondurile europene, fonduri guvernamentale, toate aceste fonduri functioneaza, totul este pus la dispozitia noastra.
Din mai multe surse de finantare, cea care a fost un pic periclitata este cea din fonduri proprii, banii publici. Situatia este generala in tara, dar noi ne-am facut datoria ca la carte si toata lumea beneficiaza de prevederile Ordonantei militare.
In Turda avem o situatie medicala foarte buna, am discutat cu dl manager al Spitalului, situatia este relaxata, medicii sunt relaxati, nu mai sunt speriati de aceasta pandemie.
Ceea ce va spune dl. Calugar si dna Adace- director economic, veti intelege, sa puteti explica si altor persoane. Bugetul se va relaxa in masura in care trece timpul, in trim II, trim III. In fiecare inceput de an au fost probleme cu aceste cifre, datorita tranzitiei de la un an la altul, este greu inteleasa de populatie.

Dl. Ginel Calugar:” Vreau sa precizez unele lucruri importante pe care dvs le stiti, faptul ca executia bugetara la o anumita data reprezinta situatia platilor efectiv realizate la aceea data, care nu reprezinta si lucrari executate pana la aceea data.
In conformitate cu contractele de finantare care le avem si cu contractele de lucrari proiectare- executie cu constructorul, emiterea facturilor dureaza o luna-doua, urmate de verificarea si asigurarea de sume.
Am inceput lucrarile pe str 22 Decembrie, dar aceste lucrari nu se vor reflecta in executia bugetara pe care o va prezenta dna director Adace, in iunie.
Pentru ca, pana atunci nu vor fi platite, plata se face la 60-90 de zile de la emiterea facturii. Aceasta executie este pe lunile ianuarie-februarie –martie, chiar daca nu a fost zapada, temperaturile nu au permis executia de lucrari de terasamente.
Lucrarile de la PNDL; sunt finalizate 4 scoli din cele 5 pe care le avem, cu receptii. Scoala Avram Iancu, Liceul Rebreanu, scoala Teodor Murasanu, scoala Poiana. Mai sunt 30% stadiu fizic de executat la colegiul Tehnic, cu plati la zi din partea finantatorului Ministerul lucrarilor publice si dezvoltarii, pe PNDL.
Avem facturi de 469.000 lei si asteptam sa intre banii, cam la o luna-doua. Lucrarile pe strazi, unde avem de incasat sume, dar nu au intrat de la minister.
Pe partea de buget local se lucreaza in tot orasul, cu Domeniul public Turda SA, a caror facturi suntem in termenele de plata. Suma de 3.474.000 lei este facturata la aceasta data cu scadenta de plata peste 2 luni. Nu se reflecta la realizari la investitii pentru ca nu este cazul in luna martie, cand se face executia bugetara, sa fie cuprinsa.
V-am ruga, informatiile legate de stadiul lucrarilor pot fi solicitate Directiei economice, Directiei tehnice pentru ca, ceea ce apare in spatiul public sa fie corect.
Toate firmele de constructii nu au diminuat ritmul lucrarilor, oamenii au spus ca vor sa lucreze, sa castige bani, nu au probleme.
Informatiile, inainte de a fi aruncate in spatiul public, ar trebui sa aiba in spate o fundamentare sustinuta cu informatiile pe care le pune la dispozitie Primaria. „

Dl. Doru Anca:” Acest trimestru este de trecere, inainte de inceperea acestei pandemii la 31 martie era data de finalizare a bonusului, acuma aceasta data s-a dus pana la 30 iunie.
Ma refer la incasarile din buget, la incasarile de taxe si impozite care sunt realizate in proportie mica, de 50%.
Noi nu aruncam in spatiu public, noi verificam, noi legiferam si sa-si masoare cuvintele.
Previziunile pentru 2020 a bugetului local, sumele de la TVA nu le-am verificat, dar sunt mai mici cu 3 miliarde, si noi vom primi mai putin. Sa nu creem panica, problemele prezentate sunt in culori roz si le sustin, dar propun sa urmarim pas cu pas realizarea cotelor pe taxe si impozite directe, in special de la persoane fizice care nu si-au onorat aceste sume.
L-am lamurit pe dl Primar acum 3 ani sa nu desfiintam societatea Domeniul public pentru ca este societatea care lucreaza pe credinta, pe scriere pe caiet, putem plati la 2 luni, la 3 luni, etc.
Daca nu aveam aceasta societate la indemana, azi nu povesteam de strazile care sunt in santier. Va trebui sa avem o sedinta extraordinara in care sa evidentiem sumele respective care se incaseaza de la persoane.
Nu vreau sa mai intru in amanunte, cunosc prea multe date…, spre deosebire de problemele juridice, avem datorii mari fata de Domeniul public, pentru ca nu le-am asigurat in aceasta perioada decat salariile si materialele cu care sa lucreze.
Avem o supapa de deschidere, avem creditul, daca alegerile se amana, iar ne intalnim la executia de anul viitor. As vrea sa vedem cum am realizat bugetul local si voi cere la Interpelari ce sume vom primi de la Guvern, TVA si taxele care ne revin noua.
Atrag atentia dlui Calugar care raspunde de investitii sa faca o analiza mai aprofundata si sa renuntam la anumite investitii care nu-si au locul. Nu va retin prea mult atentia dvs, pe marea majoritate posibil ca nu-i intereseaza, dar sa se renunte la anumite investitii.
Situatia nu este in pericol de a nu se realiza. Comisia tehnica sa faca receptia in cele mai bune conditii. „

Dl. primar cristian Matei”: Ma bucur ca sunteti atat de grijuliu pentru Domeniul public, dar nu v-am auzit sa spuneti nimic de societatea de transport TUP, care este iubirea dvs. Noi nu discuta azi aceste probleme, daca la fiecare proiect discutam pe toata partea financiara a intregii activitati a UAT, vom sta pana dupamasa.
Nu contest ca sunteti atent la cheltuielile financiare ale Domeniului public, fiti sigur ca, aici exista o armata de oameni care faca acelasi lucru, iar daca apar probleme, o sa vi le relatam, in Consiliul local.
Dvs va meritati faptul ca sunteti presedintele Comisiei de buget, dar trebuie sa ne limitam la ceea ce discutam si sa ne exprimam la ceea ce ne-am propus pentru azi.”

Dl. Adrian Nap:” Observ o cheltuiala cu achizitia unui autobuz electric, in valoare de 1.570.000 lei, ce reprezinta acesta achizitie in conditiile in care mi s-a spus ca autobuzele au fost achizitionate din bani europeni?

Dl. primar Cristian Matei:” Dvs puteati afla pana acum telefonic, sunteti consilier local…

Dl. Calugar Ginel: Toate cele 20 de autobuze sunt achizitionate pe cele 4 coridoare de mobilitate urbana, fiecare coridor are un anumit numar de autobuze alocat, e o plata din bugetul local, cu recuperare, datorita reimpartirii acestor autobuze pe fiecare coridor. La cap 84 transporturi, este 1.570.000 lei.

Dl. Doru Anca:” De ce alea 20 sunt din fonduri europene si asta e din bugetul local?

Dl Calugar Ginel:” Autobuzele fiind impartite pe cele 4 coridoare, contravaloarea unuia este prinsa la finantare la bugetul local cu recuperarea sumei prin proiect in urma redistribuirii sumelor intre coridoare.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 21 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 94 / 30.04.2020.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 3.1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Municipal Turda, aflat în subordinea Consiliului Local al Municipiului Turda.

Dl. Doru Anca:” Am avizat favorabil acest proiect si este vorba de transferul unui pat de la compartimentul Oftalmologic la compartimentul Diabet. Spitalul ramane cu 364 de paturi, dar ramane tot de categoria a IV-a.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 21 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 95 / 30.04.2020.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 4.1. PROIECT DE HOTARARE privind suspendarea obligaţiilor de plată a chiriei/redevenţei pentru spaţiile proprietatea Municipiului Turda cu destinaţia de cabinete medicale în care se desfăşoară activităţi de stomatologie şi tehnică dentară, pe perioada stării de urgenţă determinată de răspândirea virusului SARS-Cov-2.

Dl. Doru Anca:” Am fost abordat de mai multi medici care vor sa beneficieze de prevederile Ordonantei si isi desfasoara activitatea in Policlinica Turda, dar nu pot beneficia. Dl primar poate confirma ca acesti medici au lucrat in aceasta perioada.

Dl. presedinte de sedinta:” M-a sunat un doctor din Policlinica, usa de la intrare este inchisa si nu are activitate.

Dna Bianca Vascan- sef serviciu Evidenta Patrimoniu si GIS:”Prevederile Ordonantei nr 2 se refera doar la cabinetele stomatologice si cele de tehnica dentara. Unii dintre ceilalti medici sunt, care si-au depus solicitari de suspendare a chiriilor, dar nu se justifica din punct de vedere al Ordonantei 2, dansii au activitate acolo.
Din punct de vedere al contractului, situatia aceasta nu reprezinta un caz de forta majora care sa justifice neexecutarea contractului din partea lor.
Activitatea lor nu a fost suspendara.

Dl. Ovidiu Micu:” Ieri a fost adoptat de Camera Deputatilor un proiect de lege, Legea 134/2020 privind aplicarea unor scutiri de la plata chiriei pentru perioada aferentă stării de urgenţă.
Nu stiu daca putem noi hotara, daca este o lege.

Dna Leylla Csep:’ Avand in vedere ca este lege, trebuie studiata legea, niciun Consiliu local nu poate aduce HCL care sunt impotriva legii.

Dna Ioana Iftime- sef SAPL: Este un proiect de lege aflat la Camera Deputatilor, dar nu stiu daca a trecut de Senat. Posibil sa apara luni aceasta Lege, dar inca nu este… Noi votam proiectele azi.

Dl. Ovidiu Micu:” Legea a intrat ieri, nu a avut timp suficient sa-si faca cursul normal. Eu o sa ma abtin, avem o lege care va intra in vigoare zilele urmatoare, imi pare rau.
Sa spuna dl Ros punctul de vedere.

Dl. Nicolae Ros:” Secretarul general trebuie sa se pronunte, dar daca exista o Hotarare de Guvern, solutia ar fi ca initiatorul sa-si retraga proiectul si sa-l discutam la o proxima sedinta. As opta pentru retragerea proiectului avand in vedere ca a aparut un act normativ in momentul sedintei de azi si eu o sa ma abtin.

Dl. presedinte de sedinta:” Eu va propun ca sa votam proiectul asa cum este, iar daca legea intra in vigoare de luni, saptamana viitoare avem o extraordinara si vom face alt proiect.
Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 15 voturi pentru, 6 abtineri.

Se adopta HOTARAREA nr. 96 / 30.04.2020.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 5.1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea PUZ/RLU – Construire clădire de locuit S+P+2+E retras cu 7 apartamente, împrejmuire, amenajări exterioare, branşamente utilităţi, demolare imobil existent, în Municipiul Turda, str. Avram Iancu nr. 22.

Dl. Doru Anca:” Firma a construit mult in Turda, acum vreo cativa ani au construit un bloc, pe strada care merge spre Salina si am atras atunci atentia ca nu respecta autorizatie, in loc de P+2, au facut P+3.
Disciplina in constructie ii amendeaza si ei continua constructia. Sa se verifice in continuu acest P+2 sa fie exact ca in acte.

Dl. Ovidiu Micu:” Aceeasi problema a fost si la blocul de langa ESO, si acolo pe str Dragalina , au ramas aceleasi inaltimi, dar daca votam P+4 sa ramana P+4.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 21 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 97 / 30.04.2020.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 5.2. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea PUZ/RLU – Zonă rezidenţială – Locuinţă familială şi anexe garaj, foişor, împrejmuire teren şi locuinţă familială şi anexe garaj, magazie, foişor, bucătărie de vară, îmrejmuire, în Municipiul Turda, str. Curcubeului, nr. 16A şi nr. 16B, judeţul Cluj.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 21 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 98 / 30.04.2020.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 6.1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea proiectului “Amenajare zonă de agrement şi construire Centru multifuncţional în Municipiul Turda” şi a cheltuielilor legate de proiect.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 21 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 99 / 30.04.2020.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 7.1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea renunţării la calitatea de membru a Municipiului Turda din cadrul Asociaţiei Clustherm Transylvania.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 21 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 100 / 30.04.2020.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 7.2. PROIECT DE HOTARARE privind completarea obiectelor secundare de activitate ale societăţii Salina Turda SA.

Dl. Doru Anca:” Este obligatoriu sa aprobam proiectul, la aceasta data in complexul bazin de inot va functiona acest restaurant.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 20 voturi pentru, 1 abtinere.

Se adopta HOTARAREA nr. 101 / 30.04.2020.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 7.3. PROIECT DE HOTARARE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în vederea exercitării drepturilor de asociat în Adunarea Generală a Asociaţilor societăţii Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL, convocata pentru data de 04.05.2020.

Dl. Ladislau Koble – reprezentantul municipiului Turda in C.A. la societatea Domeniul Public Turda SA:” In data de 06 aprilie 2020 am avut o sedinta in cadrul Consiliului de Administratie la societatea Domeniul public Turda SA.
In calitatea noastra de asociati, in cota de 1%, din cadrul API Turda SRL, am constatat ca in acest an nu am fost solicitati pentru a dezbate bugetul asa cum prevede art. 194 si 195 din Legea 31/1990. API este o societate comerciala cu raspundere limitata in care asociati suntem Domeniul public Turda cu 1% si Consiliul local Turda cu 99%.
In urma unor verificari am constatat ca, in ultimii 3 ani nu s-a facut acest lucru si prin urmare aceasta incalcare de lege nu putea fi tolerata.
Am sesizat asociatul majoritar in data de 07.04.2020 iar dvs in data de 08.04.2020 ati dispus ca in 22.04.2020 sa avem o sedinta AGA la sediul Primariei municipiului Turda, unde sa putem dispune anumite aspecte care au fost date in aceea HCL.
Impreuna cu dl consilier Cordis am avut aceasta sedinta AGA, in 23.04.2020 a fost depus la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Cluj, toate datele privind revocarea din functie a vechiului administrator si numirea noului administrator.
Urmeaza ca invalidarea mandatului sa produca efecte, astfel incat propunerea pe care azi v-a fost adusa la cunostinta, trebuie sa fie analizata si adoptata, ca incepand din data de 4 mai, mandatul dlui Ursuleanu sa fie invalidat. In cadrul Domeniului public Turda aceste aspecte au fost discutate si validate.
In urma verificarilor am constatat grave abateri la disciplina economico-financiara, abateri care vor fi aduse la cunostinta in scris, din 28.04.2020 s-a facut un control audit la sediul API si au fost constatate grave deficiente la disciplina economico-financiara.
Aceste aspecte urmeaza sa fie decelate si intr-o discutie ulterioara vor fi aduse la cunostinta. Un element suplimentar este si acest aspect, nu s-a votat niciodata bugetul in AGA, incalcarea disciplinei economico-financiare constatata de auditul facut la API Turda SRL.

Dl. Doru Anca:” Dupa expunerea aceasta s-au costatat fapte penale in urma auditului? De ce nu se trece de azi la punerea in aplicare a revocarii mandatului, de ce stam pana in 4 mai?

Dl. Ladislau Koble – reprezentantul municipiului Turda in C.A. la societatea Domeniul Public Turda SA:”: In cadrul Domeniului public SA am discutat pe aceasta tema, noi constatam doar si intr-o prima lecturare nu am constatat aceste fapte penale.
In 28.04.2020 acest document mi-a fost comunicat, raportul are 40 de file si azi nu va pot raspunde, dar la concluziile negative pe care le-a constatat corpul de control, acestia au constatat fapte de natura incalcarii disciplinei economico-financiare.
Daca in urma analizei vom constata ca sunt incidente anumite norme care au fost incalcate, vi le aducem la cunostinta dvs. „

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 19 voturi pentru.
Dl. Nap si dl Felezeu nu participa la vot

Se adopta HOTARAREA nr. 102 / 30.04.2020.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 8.1 PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea acordării unor beneficii sociale pentru veteranii de război cu ocazia Zilei Veteranilor de Război.

Dl. Doru Anca:” Mai traiesc 4 veterani de razboi, dar putem sa le asiguram sumele acuma? Cand li se asigura aceste sume?

Dna Monia Koti – director Directia de Asistenta Sociala:” Buna ziua, acesti bani sunt cuprinsi in bugetul DAS si vor fi acordati dupa data de 15 mai, dupa ce iesim din starea de urgenta. Se face prin dispozitia dlui primar si statul de plata.

Dl. Doru Anca:” Doresc sa se mentioneze in Procesul verbal ca dupa data de 15, in 18-19 mai sumele respective parvin celor 4 veterani.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 21 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 103 / 30.04.2020.
***

Se propune spre discutie punctul 9, Propuneri, întrebări, interpelări.

Dl. Doru Anca:” Pentru sedinta ordinara din luna mai doresc sa fiu informat pe mail de la Serviciul de Venituri si Cheltuieli sa ma informeze despre anumite situatii:
– numarul de persoane fizice platitoare de taxe si impozite din municipiul Turda
– numarulde persoane juridice platitoare de taxe si impozite din municipiul Turda
– situatia incasarilor la zi
– ce sume vom primi de la Guvern, TVA si taxele care ne revin noua?

Dl. Emil Moldovan:” Interventia dlui primar de la inceputul sedintei a fost una buna si ma gandeam la acel proiect 6.1, foarte bun, dar vine si cu o cheltuiala.
Sa fim mai atenti sa nu ne blocam, pe 22 Decembrie o firma a fost inlocuita, pentru ca nu a lucrat bine, apoi la fel pe str. Sandulesti s-a oprit lucrul si a trebuit schimbata.
Am aprobat intr-o sedinta extraordinara, bani pentru igienizarea blocurilor si strazilor. Mi s-a spus ca la un bloc din Pta Romana, o scara de bloc nu a fost igienizata decat o data, ieri. Dezinfectia a inceput in 31.03.2020, dar aici a fost prima etapa, oare urmareste cineva acest program? Ce cheltuieli se fac? Ne ajung banii?

Dl. primar Cristian Matei:” Firmele care lucreaza, incepand de la instalarea noului Guvern, nu s-a mai permis ca finalizarea lucrarii sa fie intre partea tehnica a municipiului Turda si antreprenor.
Trebuia sa fie acreditate de un organism, este vorba de Inspectia in constructii, s-a mers prin randomizare si putem fi verificati de judetul Ilfov sau Calarasi.
Pe str Sandulesti, la ultima etapa de lucrari, inainte de a se face devizele de executie, s-a ales ISC din judetul Bihor, care au constatat ca, o portiune din ultima etapa nu a fost bine executata. Ei au trimis Procesul verbal la Bucuresti la PNDL, spunand ca trebuie refacuta aceea zona.
Firma, care avea probleme financiare mari, ne-a solicitat sa platim, le-am explicat ca ei trebuie sa refaca partea de lucrari neconforma, sa vina apoi acelasi ISC Bihor sa constate repararea si sa trimita iar la Bucuresti. Acestea pot dura luni de zile.
Suntem dupa 3 luni in care nu s-a facut nimic, nu aveau voie…, si eu le-am cerut sa renunte la contract pentru ca pe mine ma tine in loc.
Trec termenele si dupa aceea se intampla alte penalitati. Acest contract era cu cele 19 strazi din lot II si III , am reusit si au reparat si acolo.
A venit ISC dupa 2 luni, le-a facut un Proces verbal si acum sunt in masura in care la Bucuresti trebuie sa le aprobe banii pe devizele pe care le-au facut. Solicitandu-le sa renunte la contract, va trebui sa termin str Sandulesti cu noua firma cu care am licitat din nou.
Din aceasta cauza este greu de explicat la toata lumea, dar sa stie lumea ca noi vrem sa facem, deja firma noua s-a inceput de lucru pe alte strazi; Teclu, Ariesului, Cuza Voda, dar se va incepe si acolo lucrul, se va termina cam in 2 luni.

Dl. Emil Moldovan:” Programul de dezinfectie a inceput de mult in Turda, dar in Piata Romana a inceput doar de saptamana trecuta. Se respecta programul?

Dl. Ovidiu Micu:” Aceleasi discutii le am si eu de pe str Lotus, ca nu se face dezinfectia decat jos, la parter in scara blocului.

Dl. primar Cristian Matei:” Aceste lucruri sunt urmarite si nu ma asteptam din partea consilierilor locali sa arunce vorbe de ocara, oamenilor nostri, ai administratiei publice locale. Va puteati informa pana acum, nu aici, ca este presa.
Dle Moldovan am primit reclamatii ca sunt blocuri care au fost omise, am trimis echipele si s-a rezolvat problema. Tratamentele impotriva Co VID , presupun 7 etape, e greu sa spun ca s-a stropit doar la parter, suntem la etapa 4 efectuata, pana in 17 mai se vor finaliza cele 7 etape.
Pe langa aceste tratamente sunt cele normale care se faceau si pana acum, dezinsectii, deratizari care au alta destinantie. Se face absolut tot, de aceea nu mai sunt infectii, am discutat cu managerul spitalului, puteti vorbi si dvs, este ok. Costa si despenserele, dar nu avem ce face.
Pana acum am luat in deradere ca sunt sobolani in Turda sau ca sunt tot felul de alte animale pe langa bloc si sa fim atenti, sa ne permitem sa cheltuim sumele astea sa nu aiba probleme copii nostri.
Sunt atat de multe problemele astea, raspundem zilnic, dar lumea este mult prea multa, faceti informati pe site, pe facebook.
Am epuizat cele 780 de dispensere, dupa ce s-au numarat scarile de bloc din Turda, atat ni s-a spus, dar mai sunt vreo 20 de scari omise. Blocul de langa service-ul din Turda Noua, este un bloc, unde este nevoie.
Am inceput sa mai cumparam dispensere sa completam, daca mi-ati fi scris un mesaj, eu transmiteam mai departe echipelor sa-si faca treaba.

Dna Minerva Ploscar:” Buna ziua, am o solicitare de amenajare a unui spatiu de depozitare de resturi vegetale si din constructii, in cartierul Bai sarate. Existenta acestui spatiu este o necesitate.
Stiu ca str Campului face parte din cele 20 de strazi din cartierul Bai, care sunt incluse in reabilitare. Aveti in calcul demararea lucrarilor in acest an? Daca da, de cand estimati inceperea lucrarilor ?

Dl. primar Cristian Matei:” Doriti constructia unui depozit? Vorbiti de containerele alea mari?
Am luat 15 containere mari, sunt utile, urma sa mai luam inca 15 sa le plasam inca in 5 zone, fiecare fond are destinatii clare, nu putem lua bani de la un capitol la altul, a venit pandemia, nu avem resursele, necesare in acest moment, dupa ce se termina vom face aceste eforturi pentru aceste containere, asta insemnand luna iulie-august.
Proiectul european cu cele 20 de strazi in Bai, s-au ales 3 loturi de strazi pentru inceput, adica primul lot in cartierul Marmelada( Marului, Caisului). A doua strada care a durat foarte mult este str Barbu Lautaru, care ar fi o varianta foarte buna de a veni pe str Viilor, a ocoli str Castanilor si a iesi pe str. Clujului.
In 2017 am facut str. Sincai, strada foarte grea, cu multe izvoare, am rezolvat cu rigole pe sub pamant pentru ca apele din izvoare sa aiba o curgere buna. La fel am patit pe str Barbu Lautaru.
In Lotul II apare Campului, Gh Dima, Enescu. Pe cele 30 de santiere din Turda, mai sunt si cei care ingroapa retelele de cabluri in pamant..

Dna Minerva Ploscar:” Si anul acesta estimati sa inceapa lucrarile?
Dl. primar Cristian Matei:” Cel mai bun antreprenor pe care-l avem este Vialrom-ul care lucreaza in Bai, dar si acolo au aparut sincope, nu a venit la timp piatra, dar etapa a II-a incepe in acest an, dar nu va pot spune cand.

Dna Minerva Ploscariu:” Este adevarat ca se vor majora taxele si impozitele locale dupa reabilitarea strazilor in Bai? Daca da, de cand intentionati sa aplicati aceasta masura?

Dl. primar Cristian Matei:” Asta e similara cu a dlui Micu, eu nu stiu, nu cred ca le vom majora, daca se preconizeaza ca economia va fi la pamant.

Dl. Ovidiu Micu:” Creste impozitul pe cladire in momentul in care ai facilitati apa, gaz, canal, acolo unde nu este canal si acum va fi, dupa reabilitare clar ca impozitul creste.

Dl. primar Cristian Matei:” In acest moment, din punctul meu de vedere este un zvon, nu stiu niciun consilier local sa aiba propunere, eu nu am propus. De aceea am beneficiat de fonduri europene .

Dl. Cristian Felezeu:” Multumesc pentru promptitudinea cu care am primit raspunsurile la interpelari, dar am o interpelare din 28.10.2019 la care nu am primit raspuns si il astept.
– As dori un raport cu privire la lucrarea de decontaminarea din Posta Rat
– Politia locala sa ia masuri de urgenta, creste numarul de rampe clandestine de gunoi in zona de sub Mormantul M Viteazu si exploatari ilegale de balast .
– acum 3 ani am adoptat o HCL pentru preluarea activelor de la fosta Fabica de sticla, cladirea clubului se prabuseste si este un pericol mare, dar si estetic nu este in regula. Se pot lua ceva masuri?

Dl. primar Cristian Matei:” Cu decontaminarea este urmatoarea situatie; un lucru de care ne-am lovit, noi avem 800 ha de padure la Valea Ierii, avem o asociatie Soimul Aries, formata din 19 UAT, si are un SRL executiv care opereaza si face paza la toate suprafetele de padure.
Padurile Turzii de la strand, de la Gradina Zoo, incluziv aceste 10 ha de la decontaminare, am dorit sa fie in patrimonuil Turzii si am reusit sa aducem 29 ha padure la mun Turda.
Am inceput sa gandim proiecte, Parcul cu mormantul M.Viteazu, centru multifunctional in Bai, proiect cu decontaminarea, fazarea proiectului cu Gradina Zoologica, dar ne-am lovit de faptul ca nu se pot face constructii, intr-un spatiu al Romsilva nu se poate face nicio lucrare, daca nu are alt statut padurea, care se obtine printr-un milion de avize si aprobari.
Acest statut este de Padure parc. Orice Ocol silvic are obligatia sa-si faca amenajamente, orice copac din municipiu are regim special, orice facem e nevoie de aviz de la Ocolul silvic. Un anumit director, din pleiada de directori de la Ocolul silvic nu a considerat esential ca cele 10 ha de la decontaminare sa fie trecute in amenajamentul silvic si am ramas fara, ne-au spus ca ne face dosar penal pe loc.
Acelasi lucru l-am patit la Mormantul lui Mihai Viteazul, nu se poate lucra cu orice firma ca sa tai copaci, sa-i toaletezi, doar cu firme acreditate. Niste oprelisti care ne impiedica de ani buni, aprobari la Ministerul mediului, anii trecuti am umblat si la Ministerul Padurilor, sa primim aceste avize sa putem da drumul.
Legat de decontaminare, a avut loc o licitatie care a durat un an, s-a stabilit tot, dar inca nu avem acest aviz final, deocamdata nu creaza un mare impact financiar, dar cand deblocam toate astea, vom putea face absolut toate proiectele care se vor derula pe suprafete de padure in Turda.
Rampa clandestina la mormantul Mihai Viteazu; avem inca foarte multe asemenea rampe clandestine, din pacate, daca nu s-a dat drumul la Consiliul judetean la rampa noua de gunoi. Am discutat cu dl. Tise de 3 saptamani, era optimist ca pana la finele lui aprilie vom duce acolo gunoiul, am zic ca nu-mi ramane decat sa-l felicit.
Uite ca suntem in 30 aprilie si nici vorba de ceva.
Neavand oamenii si firmele, unde sa-l duca, cu toata lupta noastra de 4 ani, cu toate camerele de luat vederi,…intr-adevar acolo unde sunt camere, nu se mai arunca gunoi, dar se genereaza in alta parte.
Eu personal alaltaieri, am fost pe str Teclu sa vad ce lucrari se executa si acolo era o rampa de gunoi, la fel si in valea de la manastirea M Viteazu.
Din fericire avem niste oameni minunati de la Serviciul Voluntariat si Situatii de Urgenta al Primariei, care fac minuni, chiar merg si elimina rampe de gunoi pe care nu ar trebui sa le eliminam noi.
Cand gasim pesoanele care au creat rampa, ii putem amenda si ii punem sa ia tot ce au adus acolo, dar cand nu-i gasim, facem noi curat.
Oricum, in Turda sunt mult mai putine rampe clandestine, dar acum nu gasesc alta solutie, pe str Teclu am raportat eu, direct la Prival, s-au dus si au luat-o. Ar trebui sa sune toata lumea care vede asa ceva, la operatorul de salubritate.
Nu inteleg care sunt motivele pentru care nu se da drumul la rampa judetului Cluj? Daca dvs aveti alte informatii despre aceasta rampa, va rog sa-mi aduceti la cunostinta mie, direct. Voi incerca sa elimin tot ceea ce nu trebuie sa fie in Turda.
Fabrica de sticla a luat-o niste oameni din sud care au incercat sa simuleze o autodemolare, sa nu plateasca ei nimic pentru demolare si autorizatii, au fost amendati de 3 ori pana acum, nu stiu in ce masura le renteaza, dar amenzile pentru aceste actiuni ilegale, s-au marit in ultima perioada si poate vin in fata dvs cu o propunere de marire a amenzilor, care sa fie in concordanta cu actul pe care vor ei sa-l faca.
Noi avem aceea HCL cu 500% impozit pentru cladiri neingrijite, multi isi pun carpe verzi pe porti, case si vor sa simuleze ca se autodemoleaza, noi trebuie sa luam masuri.
Turda trebuie sa arate tot mai frumoasa, prin tot ceea ce facem.

Dl. Adriana Nap:” Cand se vor incheia lucrarile pe str Amurgului din Oprisani, oamenii spun ca s-au inceput anul trecut in septembrie?
Societatea de transport local a functionat de cateva luni, mi se poate prezinta o situatie economica, ca sa stim cum functioneaza societatea? Si daca putem aduce imbunatatiri si solutii la eficientizarea activitatii?
As dori urmatoarele date:
– care este situatia economica pentru o luna, de exemplu luna februarie
– ce venituri exista si ce cheltuieli sunt, defalcate
– care este numarul de pensionare pentru care se deconteaza transportul de la bugetul local
– cine sanctioneaza calatorii, daca exista o situatie a numarului de amenzi aplicate

Dl. primar Cristian Matei:” Ma bucur dl Nap ca sunteti foarte grijuliu cu societatile astea. Nu tin minte sa fi venit sa ne consultam cand era perioada grea, cand se spunea ca nu va porni transportul, cand toata lumea prezicea ca autobuzele vor porni la 8 luni si vor ‚pusca’ la 11 luni. De-asta ne ocupam noi, executivul cu administratia publica, ne bucuram ca sunteti grijuliu, dar sa veniti si cu solutii, nu doar sa ne intrebati cat de bine merge sau ce frumoase sunt autobuzele…
Noi am avut grija sa le aducem, sa ne inhamam la aceste eforturi pe care le facem cu toti, dar sa ma luati la intrebari, prin interpelari, ca ce muncesc eu vis-a-vis de TUP si ce face TUP-ul, va rog sa mergeti la TUP si sa va interesati, sunteti consilier local si puteti cere absolut orice relatie.
Nu cred ca trebuie sa faceti interpelari la Primar ce face TUP-ul…, de dragul presei! Cred ca o duce mai bine TUP-ul decat STP-ul, cred ca am avut o contributie deosebita ca STP sa nu mai fie, sa eliminam acele masini care parca erau care mortuare, murdare toate.
Intrebati-i pe soferi cum le erau hainele cand se urcau intr-un autobuz STP? Multumesc pentru intrebari, nu am ce sa va spun decat, ca totul merge perfect din punct de vedere functional, financiar.
Daca doriti sa stiti pentru cati pensionari se plateste, elevi le puteti obtine de la Primarie, fie de la TUP.
Strada Amurgului aproape se termina, in 3-4 saptamani va fi asfaltat tot, inclusiv parcarea de la Cl Victoriei 112-116, parcarea dintre Lotus si Amurgului, incepe si Manzariei si se vor finaliza lucrarile de pe proiectele 3A si 3B, vom incepe sa amenajam aleile verzi cu iarba, spatii verzi, montam locuri de joaca pentru copii, sa stiti cat mai multe lucruri.
Sa-mi spui mie ca a inceput de mult lucrarea, probabil ca da, probabil ca nu, nu sunt eu cel mai in masura sa aflu cat trebuie sa dureze o astfel de lucrare.
Din intamplare pe acest tronson a lucrat si aceea firma care a lucrat si pe str Sandulesti. Ne-am lovit de aceleasi probleme si nu au finalizat la calitatea ceruta. S-a inlocuit total canalizarea si apa, a fost o strada praf pe care nu s-a facut de 60 de ani, nimic.
Nu se pot face simultan aceste lucrari, se merge pe rand cu fiecare. Derularea acesta a antreprenorilor in Turda, sunt zeci de firme, nu e usoara, coroborarea lucrarilor CAA cu Gazul, cu Electrica nu este usoara.
Toate aceasta perioada am avut grija sa nu ne suprapunem cu lucrarile, sa nu blocam lucrul pe o anumita strada, eu circul foarte mult pe str Amurgului, s-au facu gropi de 4/4/5 adancime, gropi de canal unde s-au facut bifurcatii de canal, totul trebuie adus la forma initiala si nu am vazut decat multa incantare la toti oamenii cu care m-am intalnit. Poate nu ne intalnim cu aceeasi oameni.
Era o doamna care avea un cotet de pui si era suparata ca i s-a desfiintat cotetul, dar nu-l puteam lasa acolo. Trebuia sa facem locuri de parcare, spatii verzi. Poate ca a durat un pic mai mult, dar nici suprafata nu este deloc neglijabila, pe str Amurgului si str Lianelor erau 17 garaje in care numai masini nu erau! Suprafata mare, plin de gunoi, namol, acum este o parcare adevarata care are 92 de locuri de parcare.
Astea nu se fac de azi pe maine, nu stiu de ce ne tot bagam si mustram firma care lucreaza, pai daca aceea firma lucreaza pe mai multe strazi, 3A si 3B, ele nu vor duce asfalt tot pe cate o strada.
S-a facut 3 mari parcari pe Zorilor 6, 8, 10, imediat dupa 1 mai se va turna asfalt pe trotuare. La fel si parcarea de pe Amurgului, trecerea de la Amurgului la Lianelor prin parcare, inca o parcare am facut pe Cl Victoriei 112-116, unde oamenii sunt extraordinar de incantati, nu inteleg unde i-ati gasit dvs pe cei nemultumiti?

Intrucat toate problemele de pe ordinea de zi au fost dezbatute si nu au mai fost alte probleme, dl . presedinte de sedinta declara sedinta ordinara de astazi inchisa.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal.

***
PRESEDINTE DE SEDINTA,
Lucian Cordis

SECRETAR GENERAL
Consilier local, al municipiului Turda,
 jr. Elena Mihaela Mărginean

Intocmit,
Insp spec Mariana Marginean

X