PROIECTUL ORDINII DE ZI AL ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE ONLINE CU CONVOCARE DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TURDA DIN DATA DE 19 FEBRUARIE 2021 ORA 11,00

PROIECTUL ORDINII DE ZI AL ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE ONLINE CU CONVOCARE DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TURDA DIN DATA DE 19 FEBRUARIE 2021 ORA 11,00

 

1. Probleme ale Direcției Tehnice:

1.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind delegarea gestiunii serviciului de iluminat public – activitatea de întreținere, mentenanță și reabilitare a sistemelor de iluminat public: stradal, pietonal, ornamental și arhitectural, inclusiv realizarea iluminatului ornamental-festiv temporar pentru sărbătorile de iarnă/primăvară, eficientizarea sistemelor de iluminat public existente, prin modernizare și extindere cu ecgipamente și tehnologii performante în domeniu, în Municipiul Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3

2. Probleme ale Serviciului Administrație Publică Locală:

2.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desemnarea președintelui Consiliului de administrație al societății Domeniul Public Turda SA.
– iniţiatori, consilierii locali: Orbean Ioana, Sur Mara, Năstase Paul, Sârbu Paul și Csep Leylla.

2.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desemnarea președintelui Consiliului de administrație al societății Salina Turda SA.
– iniţiatori, consilierii locali: Orbean Ioana, Sur Mara, Năstase Paul, Sălăgean Aron Adrian și Csep Leylla.

2.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea actualizării Actului Constitutiv al societății Domeniul Public Turda SA, cu modificările și completările sale ulterioare.
– iniţiatori, consilierii locali: Orbean Ioana, Sur Mara, Năstase Paul, Sârbu Paul și Csep Leylla.

2.4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea actualizării Actului Constitutiv al societății Salina Turda SA, cu modificările și completările sale ulterioare.
– iniţiatori, consilierii locali: Orbean Ioana, Sur Mara, Năstase Paul, Sălăgean Aron Adrian și Csep Leylla.

P R I M A R, 
Cristian Octavian Matei

S E C R E T A R,
general al municipiului Turda
Jr. Mărginean Elena Mihaela

întocmit/redactat:
consilier juridic Adrian Vana

X