Proiect de hotarare nr. 147/14.03.2019 privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale pe anul 2020

În conformitate cu dispoziţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Turda,
Primarul Municipiului Turda aduce la cunoştinţă publică faptul că a iniţiat următorul proiect de hotărâre:

Proiect de hotarare nr. 147/14.03.2019 privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale pe anul 2020

care urmează a fi supus spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al Municipiului Turda.
Persoanele fizice sau juridice interesate pot depune în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare cu privire la Proiectul de hotărâre sus-menţionat, al cărui conţinut îl dăm publicităţii însoţit de expunerea de motive, raportul de specialitate şi anexe. Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi depuse la Secretariatul Consiliului Local al Municipiului Turda, situat în Turda, Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 28, camera 50, în atenţia doamnei Fărcăşan Elena, Director Executiv – Direcţia Impozite şi Taxe Locale Turda, în intervalul 25.03.2019 – 05.04.2019, de luni până joi, între orele 08.00-15.00 şi vineri între orele 08.00-12.30. Proiectul de hotărâre poate fi consultat pe site-ul propriu al Primăriei la secţiunea consiliul local / proiecte de hotărâre supuse dezbaterii publice şi la Secretariatul Consiliului Local al Municipiului Turda, camera 50.

 

Proces verbal nr. 10747 – format .pdf

X