Proiect de hotarare nr. 184/09.03.2018 privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale pe anul 2019

Proiect de hotarare nr. 184/09.03.2018 privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale pe anul 2019

În conformitate cu dispoziţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Turda,
Primarul Municipiului Turda aduce la cunoştinţă publică faptul că a iniţiat următorul proiect de hotărâre:

proiect de hotarare nr. 184/09.03.2018 privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale pe anul 2019

care urmează a fi supus spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al Municipiului Turda.
Persoanele fizice sau juridice interesate pot depune în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare cu privire la Proiectul de hotărâre sus-menţionat, al cărui conţinut îl dăm publicităţii însoţit de raportul de specialitate.
Proiectul de hotărâre poate fi consultat pe site-ul propriu al Primăriei şi la Secretariatul Consiliului Local al Municipiului Turda, camera 50.

X