Proiect de hotarare nr. 210/05.04.2019 privind buna gospodărire a Municipiul Turda

În conformitate cu dispoziţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Turda,
Primarul Municipiului Turda aduce la cunoştinţă publică faptul că a iniţiat următorul proiect de hotărâre:

proiect de hotarare nr. 210/05.04.2019 privind buna gospodărire a Municipiul Turda

care urmează a fi supus spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al Municipiului Turda.
Proiectul de hotărâre poate fi consultat pe site-ul propriu al Primăriei la secţiunea consiliul local / proiecte de hotărâre supuse dezbaterii publice, precum şi la Secretariatul Consiliului Local al Municipiului Turda, camera 50 în intervalul 05.04.2019 – 20.05.2019, de luni până joi, între orele 08.00-15.00 şi vineri între orele 08.00-12.30.

Persoanele fizice sau juridice interesate pot depune în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare cu privire la Proiectul de hotărâre sus-menţionat, al cărui conţinut îl dăm publicităţii însoţit de expunerea de motive şi raportul de specialitate, la Secretariatul Consiliului Local al Municipiului Turda, situat în Turda, Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 28, camera 50, in intervalul 08.04.2019 – 19.04.2019, de luni pana joi, între orele 08.00-15.00 şi vineri între orele 08.00-12.30.

X