Proiect de hotărâre nr. 71 din 04.02.2019 privind interzicerea accesului şi deplasării vehiculelor cu tracţiune animală precum şi a vehiculelor trase sau împinse cu mâna care circulă ilegal în Municipiul Turda

Proiect de hotărâre nr. 71 din 04.02.2019 privind interzicerea accesului şi deplasării vehiculelor cu tracţiune animală precum şi a vehiculelor trase sau împinse cu mâna care circulă ilegal în Municipiul Turda

În conformitate cu dispoziţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Turda,
Primarul Municipiului Turda aduce la cunoştinţă publică faptul că a iniţiat următorul proiect de hotărâre:

proiect de hotarare nr. 71/04.02.2019 privind interzicerea accesului şi deplasării vehiculelor cu tracţiune animală precum şi a vehiculelor trase sau împinse cu mâna care circulă ilegal în Municipiul Turda

care urmează a fi supus spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al Municipiului Turda.
Persoanele fizice sau juridice interesate pot depune în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare cu privire la Proiectul de hotărâre sus-menţionat, al cărui conţinut îl dăm publicităţii însoţit de raportul de specialitate, la Secretariatul Consiliului Local al Municipiului Turda, situat în Turda, Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 28, camera 50, in intervalul 04.02.2019 – 15.02.2019, de luni pana joi, intre orele 08.00-15.00 şi vineri între orele 08.00-12.30.
Proiectul de hotărâre poate fi consultat pe site-ul propriu al Primăriei la secţiunea consiliul local / proiecte de hotărâre supuse dezbaterii publice şi la Secretariatul Consiliului Local al Municipiului Turda, camera 50.

X