Proiect de hotarare nr. 776 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă pe raza municipiului Turda

În conformitate cu dispoziţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Turda,
Primarul Municipiului Turda aduce la cunoştinţă publică faptul că a iniţiat următorul proiect de hotărâre:

Proiect de hotarare nr. 776/28.11.2019 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă pe raza municipiului Turda

                                                    care urmează a fi supus spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al Municipiului Turda.
Proiectul de hotărâre poate fi consultat pe site-ul propriu al Primăriei la secţiunea consiliul local / proiecte de hotărâre supuse dezbaterii publice, precum şi la Secretariatul Consiliului Local al Municipiului Turda, camera 50 în intervalul 29.11.2019 – 16.01.2020, de luni până joi, între orele 08.00-15.00 şi vineri între orele 08.00-12.30.

Persoanele fizice sau juridice interesate pot depune în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare cu privire la Proiectul de hotărâre sus-menţionat, al cărui conţinut îl dăm publicităţii însoţit de expunerea de motive şi raportul de specialitate, la Secretariatul Consiliului Local al Municipiului Turda, situat în Turda, Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 28, camera 50, in intervalul 02.12.2019 – 16.12.2019, de luni până joi, între orele 08.00-15.00 şi vineri între orele 08.00-12.30.

 

Proces verbal.pdf

X