Primăria Municipiului Turda implementează Proiectul „eTurda – Debirocratizare prin digitalizare în administrația publică” cod SIPOCA 776 / SMIS 135985, finanțat din Programul Operațional „Capacitate Administrativă” 2014-2020, CP 13/2019, cod apel: POCA/661/2/1 – Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate (contract de finanțare nr. 530/02.07.2020).

Obiectivul general al proiectului consta in consolidarea capacitatii institutionale si eficientizarea activitatii la nivelul Municipiului Turda prin continuarea simplificarii procedurilor administrative si reducerea birocratiei pentru cetateni, implementând masuri din perspectiva backoffice (adaptarea procedurilor interne de lucru, digitalizarea proceselor) si front-office pentru serviciile publice furnizate aferente competentelor partajate ale administratiei publice locale.

Obiectivele specifice ale proiectului
1. OS1: Implementarea unor masuri de simplificare pentru cetateni, in corespondenta cu Planul integrat pentru simplificarea procedurilor administrative aplicabile cetatenilor din perspectiva front-office, dar si back-office prin introducerea unor solutii aplicative noi si integrarea cu cele existente, în scopul digitalizarii fluxurilor de lucru, pentru reducerea timpului de procesare a cererilor cetatenilor si asigurarea accesului online la serviciile publice gestionate de Municipiul Turda din domeniul asistentei sociale si siguranta si ordine publica.
2. OS2: Dezvoltarea cunostintelor si abilitatilor personalului din cadrul Municipiului, in vederea sprijinirii masurilor vizate de proiect. Este avuta in vedere formarea/instruirea, evaluarea/testarea si certificarea competentelor/cunostintelor dobândite pentru 33 persoane din cadrul grupului tinta, in ceea ce priveste utilizarea solutiilor informatice implementate in cadrul proiectului.

Perioada de implementare a proiectului este de 18 luni (02.07.2020 – 01.01.2022).

Valoarea totală a Proiectului este de: 1.718.283,07 lei, din care:
- Valoarea cofinanțării Uniunii Europene: 1.460.540,61 lei
- Valoarea cofinanțării din bugetul național: 223.376,80 lei
- Valoarea cofinanțării din bugetul local: 34.365,66 lei

REZULTATELE AȘTEPTATE ale proiectului sunt:
- Proceduri simplificate pentru reducerea birocratiei pentru cetateni la nivel local corelate cu Planul integral de simplificare a procedurilor administrative pentru cetateni implementate;
- Sistem informatic extins ce furnizeaza digital fluxurile de lucru din cadrul institutiei, reducând timpul de livrare al serviciilor si asigura accesul online la o gama extinsa de servicii publice gestionate de Municipiu din domeniul asistentei sociale si sigurantei si ordinii publice;
- Cunostinte si abilitati ale personalului din autoritatile si institutiile publice locale îmbunatatite, in vederea sprijinirii masurilor/actiunilor vizate de acest obiectiv specific;
- 33 de persoane din cadrul grupului tinta, instruite in ceea ce priveste utilizarea solutiilor informatice implementate in cadrul proiectului. Persoanele in cauza vor fi evaluate si vor primi un certificat din partea furnizorului sistemului informatic integrat, care va realiza instruirea prin personalul propriu (formatori) sau specializat.