Proiecte cu finanțare externă implementate de Municipiul Turda în perioada 2007-2016
1“Şansa unei vieţi decente” – Centrul Social de Urgenţă pentru persoane fără adăpost
Prin intermediul proiectului a fost reabilitată clădirea de pe strada Avram Iancu nr. 12, Turda și a fost transformată în Centru Social de Urgență pentru persoanele fără adăpost de pe raza Municipiului Turda, persoane care sunt găzduite pentru o perioadă de maxim 6 luni, sunt consiliate pihologic, juridic, ocupațional, etc în vederea reintegrării sociale. Persoanele găzduite sunt asistate în găsirea unui loc de muncă sau accesarea unor cursuri de calificare/recalificare și le sunt furnizate servicii de îngrijire și de educație pentru sănătate. Centrul are o capacitate de 50 de locuri.
–Sursa de finanţare: Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse în cadrul PIN 7 (Programe de Interes Naţional)
-Perioada de implementare 2007- 2009
-Valoarea totala a proiectului: 1.005.992 lei
2”Nu violenţei – Adăpost pentru femei şi copii, victime ale violenţei domestice”
Prin intermediul proiectului a fost înfiinţat un adăpost pentru femeile şi copiii lor, victime ale violenţei domestice din arealul Turda, cu o capacitate de 10 locuri, care furnizează servicii sociale integrate/specializate de găzduire, consiliere, îngrijire, recuperare, reabilitare şi reinserţie socială, ocupaţională şi familială victimelor violenţei domestice.
- Sursa de finanţare: Programul Phare 2006 – Servicii Sociale
- perioada de implementare 2008- 2009
- valoarea totala a proiectului: 172.075 Euro
3”Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi apă uzată în regiunea Turda-Câmpia Turzii”
Prin intermediul proiectului, în municipiile Turda, Câmpia Turzii și comunele arondate, s-a realizat extinderea rețelelor de distribuție a apei potabile cu 9,568 km, a rețelelor de apă uzată cu 60,121 km, reabilitarea a 77,157 km de rețele de distribuție a apei potabile și 27,236 km rețele de apă uzată, reabilitarea stației de tratare Câmpia Turzii, reabilitarea stației de epurare Câmpia Turzii, reabilitarea surselor de apă subterane pentru Turda și de suprafață pentru Câmpia Turzii, reabilitarea stațiilor de pompare pentru rețelele de apă și apă uzată, reabilitarea rezervoarelor și a stațiilor de clorinare, implementarea unui sistem SCADA, sistem informatic GIS, sistem de modelare hidraulică pentru rețelele de apă și apă uzată, debitmetrie zonală, achiziția vehiculelor operaționale.
În cadrul acestui proiect Municipiul Turda a avut calitatea de partener.
- Sursa de finanţare: Programului Operațional Sectorial MEDIU
- perioada de implementare 2008- 2012
- valoarea totala a proiectului: 213.920.013,97 Lei
4”Creşterea atractivităţii turistice a zonei cu potenţial balnear: Lacurile Sărate – Zona Durgău – Valea Sărată şi Salina TURDA
Prin intermediul proiectului s-au executat lucrări de amenajarea a Salinei Turda (au fost create: un spațiu pentru sport, unul de promenadă, o zonă de joacă pentru copii, un amfiteatru cu 150 locuri, au fost montate 2 ascensoare, au fost amenajate o sală de tratament și un lac cu bărci ), s-a creat o legătura directă între salină şi Zona Durgău-Valea Sărată (amenajarea celei de a doua intrări în Salina, direct din Valea Sărată – Durgău), s-au realizat lucrări de amenajări funciare pentru lacurile sărate, amenajări pentru crearea condiţiilor de utilizare turistică/balneară a potenţialului lacurilor sărate, s-au extins reţelele urbane de apa, gaz şi energie electrică. Urmare a lucrărilor efectuate în cadrul acestui proiect, Salina Turda este vizitată anual de aproximativ 600.000 persoane.
- Sursa de finanţare: Programul PHARE 2004-2006 – Proiecte Mari De Infrastructură Regională
- perioada de implementare 2008-2010
- valoarea totală a proiectului: 5.807.120,07 Euro
5”Și romii au dreptul la legalitate”
Proiectul a avut ca scopul îmbunătăţirea situaţiei romilor din 7 comunităţi (1. Nicolae Teclu, Turda; Poiana, Turda; Colonia de ciment, Turda; Barbu Lăutaru, Turda; cart. Vasile Goldiş, Câmpia Turzii; cart. Vânătorilor Câmpia Turzii; Cămăraşu) în vederea incluziunii sociale prin rezolvarea situaţiei locative şi a actelor de stare civilă. Prin intermediul proiectului pentru un număr de 314 romi, domiciliaţi pe raza administrativă a municipiului Turda, s-au emis certificate de naştere, cărţi de identitate și acte de proprietate.
- Sursa de finanţare: Programul PHARE 2005 pentru susţinerea Strategiei Guvernului României de Îmbunătăţire a Situaţiei Romilor.
- Perioada de implementare 2008-2009
- Valoarea totală a proiectului 55.556 Euro
6”Centrul comunitar de igienă şi sănătate”
Proiectul a avut ca scop îmbunătăţirea condiţiilor de igienă din comunitatea de romi de pe strada Margaretelor, Turda prin crearea unui centru dotat cu maşini de spălat, duşuri şi a unui punct sanitar deservit de un mediator sanitar.
Implementarea proiectului a dus la creșterea gradului de confort la nivelul comunității, a condus la formarea de conduite și comportamente menite să imbunătățească starea de sănătate a etnicilor romi, să imbunătîțească igiena la nivelul gospodăriilor si a comunității acestora. Pe perioada de implementare a proiectului s-au derulat 6 campanii de informare în domeniul sănătății și s-au oferit servicii de educație sanitară romilor rezidenți în zona străzii Margaretelor.
- Sursa de finanţare: Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS)
- Perioada de implementare 2009-2011
- Valoare estimativă: 133.000 Euro
7”Dezvoltarea infrastructurii de turism balnear pentru sporirea atractivităţii Regiunii Nord-Vest (Turda-Sângeorz Băi)”
Proiectul a vizat, pentru locaţia Turda, modernizarea a 3,2 km de şosele urbane (str. Catanilor, str. Caisului, Aleea Ștrandului, Drumul ceanului, str. Livezilor) în interiorul staţiunii Băile Turda şi a unei suprafeţe de 9.000 mp parcări, incluzând o staţie terminală pentru transportul urban de călători. Implementarea proiectului a condus la dezvoltarea economică și turistică a zonei în perspectiva conturării unei stațiuni balneoclimatice de top.
- Sursa de finanţare: Programul Operațional 2007-2013, Axa 5, DMI 5.2
- Perioada de implementare 2010-2012
- Valoare totală pentru locaţia Turda: 11.902.034,376 lei
8”CeRamICa – Creşterea cooperării în domeniul ceramicii şi a industriilor mici, tradiţionale”
Proiectul a fost implementat de municipiul Turda în parteneriat cu alte 11 localități, din 8 ţări membre ale Uniunii Europene, lider de proiect fiind municipalitatea Hodmezovasarhely (Ungaria). El a avut ca scop păstrarea şi valorificarea tradiţiilor în domeniul ceramicii şi a micilor meşteşuguri şi transformarea lor într-un mijloc de relansare economică a zonei. În cadrul proiectului s-a făcut transfer de know-how între parteneri și au fost elaborate un set de politici publice pe termen scurt, mediu și lung menite să susțină și să dezvolte acest sector.
- Sursa de finanţare INTERREG IVC
- Perioada de implementare 2008- 2011
- Valoarea proiectului pentru Turda: 119.600 Euro
9”Instrumente si Baze de Date Integrate pentru Amenajarea Teritoriului -in Arealul CUA( Turda-C-Turzii)”
Proiectul a fost dezvoltat şi implementat de municipiul Turda, în parteneriat cu zece autorităţi locale din Comunitatea Urbană Arieş și a avut ca scop dezvoltarea de competenţe şi abilităţi noi pentru personalul public din Comunitatea Urbană Arieş (CUA) care lucrează în proiectare şi planificare teritorială, utilizând tehnologiile sistemului informaţional geografic (GIS). În cadrul proiectului a fost achiziţionat echipamentul necesar în activitatea de planificare teritorială și au fost înfiinţate birouri GIS standard în rândul autorităţilor din localităţile participante. În plus s-au înfiinţat trei birouri GIS în Turda şi Câmpia Turzii, pentru colectarea şi modificarea datelor. Personalul acestor autorităţi locale a fost instruit pentru a lucra cu noua aplicaţie.
- Sursa de finanţare Mecanismul Financiar SEE
- Perioada de implementare 2009- 2011
- Valoarea proiectului: 466.054 Euro
10”Managementul sitului Natura 2000 “Sărăturile Ocna Veche”
În cadrul proiectului au fost elaborate Planul de management şi Regulamentul sitului de importanţă comunitară ROSCI0223 Sărăturile Ocna Veche, a fost creată o bază de date GIS şi au fost organizate activităţi de consultare, conştientizare şi informare la nivelul comunităţii locale cu privire la importanţa conservării biodiversităţii şi menţinerii unui mediu curat.
- Sursa de finanţare POS Mediu, Axa Prioritară 4, DMI - Dezvoltarea infrastructurii şi a planurilor de management pentru protejarea biodiversităţii şi reţelei Natura 2000
- Perioada de implementare 2010- 2016
- Valoarea proiectului: 399.910 lei
11”Reabilitarea, modernizarea şi eficientizarea energetică a Colegiului Naţional Mihai Viteazul, Turda”
În cadrul proiectului s-au realizat lucrări de reabilitare şi modernizare a clădirii principale, a sălii de sport şi a cantinei Colegiului Naţional Mihai Viteazul Turda, lucrări care au vizat înlocuirea tâmplăriei interioare şi a celei exterioare, lucrări de modernizare a instalaţiilor, lucrări de zugrăveli interioare şi exterioare şi înlocuirea învelitorii. Laboratoarele colegiului au fost dotate cu echipamente IT şi didactice, conform standardelor europene, iar cantina, cu echipamente specifice şi mobilier.
- Sursa de finanţare: POR (Programul Operaţional Regional), Axa 3, DMI 3.4
- Perioada de implementare 2011-2014
- Valoare totală a proiectului: 9.496.545,08