PROIECTUL ORDINII DE ZI AL ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TURDA DIN DATA DE 03 NOIEMBRIE 2020 ORA 13,00

PROIECTUL ORDINII DE ZI AL ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TURDA DIN DATA DE 03 NOIEMBRIE 2020 ORA 13,00

1. DEPUNEREA JURĂMÂNTULUI DE CĂTRE DOMNUL CONSILIER LOCAL SĂLĂGEAN ARON-ADRIAN.

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind constituirea Comisiei de validare și de numărare a voturilor.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3. PROIECT DE HOTARARE privind alegerea viceprimarului municipiului Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4. PROIECT DE HOTARARE privind organizarea comisiilor de specialitate ale
Consiliului Local al municipiului Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5. PROIECT DE HOTARARE privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului
Local al Municipiului Turda în Consiliile de Administraţie din cadrul unităţilor de
învăţământ preuniversitar din municipiul Turda
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

P R I M A R,
Cristian Octavian Matei

S E C R E T A R,
general al municipiului Turda
Jr. Mărginean Elena Mihaela

întocmit/redactat:
consilier juridic Adrian Vana

X