PROIECTUL ORDINII DE ZI AL ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE cu convocare de îndată a CONSILIULUI LOCAL al municipiului TURDA DIN DATA DE 02 APRILIE 2020 ORA 13,00

PROIECTUL ORDINII DE ZI AL ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE cu convocare de îndată a CONSILIULUI LOCAL al municipiului TURDA DIN DATA DE 02 APRILIE 2020 ORA 13,00

1. Probleme ale Directiei Economice :

1.1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea rectificarii bugetului local si a bugetului activitatilor finantate din venituri proprii si subventii de la Bugetul local pe anul 2020.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2. Probleme ale Serviciului Administratie Publica Locala:

2.1 PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea prelungirii valabilitatii titlurilor de calatorie pentru toate categoriile de pasageri care beneficiaza de gratuitati si reduceri la transportul in comun, pe perioada starii de urgenta instituita conform Decretului nr. 195 / 2020.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.2. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Societăţii Salina Turda SA aferent exercitiului financiar al anului 2020.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.3. Raport privind Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Societăţii Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL pentru exercitiul financiar al anului 2020, inregistrat la Secretariatul CL nr.220/19.03.2020

2.4. Raport privind aprobarea Programului de reparaţii, investiţii, sarcini şi responsabilităţi pentru anul 2020, anexa nr. 1 la Contractul de delegare al Serviciului Public de administrare a patrimoniului public şi privat al Municipiului Turda, inregistrat la Secretariatul CL nr.221/19.03.2020

P R I M A R,
Cristian Octavian Matei

S E C R E T A R,
general al municipiului Turda
Jr. Mărginean Elena Mihaela

Întocmit: consilier juridic Adrian Vana

X