PROIECTUL ORDINII DE ZI AL ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE cu convocare de îndată a CONSILIULUI LOCAL al municipiului TURDA DIN DATA DE 08 APRILIE 2020 ORA 11,00

PROIECTUL ORDINII DE ZI AL ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE cu convocare de îndată a CONSILIULUI LOCAL al municipiului TURDA DIN DATA DE 08 APRILIE 2020 ORA 11,00

1. Probleme ale Serviciului Administratie Publica Locala:

1.1. PROIECT DE HOTARARE privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda in Adunarea Generala a Asociatilor Societatii Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

1.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind convocarea AGA a Societatii A.P.I Turda SRL si acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda in vederea exercitarii drepturilor de asociat in Adunarea Generala a Asociatilor Societatii Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL,
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

1.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind Notificarea administratorului API Turda SRL, in vederea luarii, in cadrul societatii, a unor masuri de natura economica determinate de epidemia COVID 2019
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

1.4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor a Societatii SALINA TURDA S.A.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

P R I M A R,
Cristian Octavian Matei

S E C R E T A R,
general al municipiului Turda
Jr. Mărginean Elena Mihaela

Întocmit: consilier juridic Adrian Vana

X