PROIECTUL ORDINII DE ZI AL ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE, CU CONVOCARE DE ÎNDATĂ, A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TURDA DIN DATA DE 09 MARTIE 2020 ORA 12,00

PROIECTUL ORDINII DE ZI AL ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE, CU CONVOCARE DE ÎNDATĂ, A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TURDA DIN DATA DE 09 MARTIE 2020 ORA 12,00

1. Probleme ale Direcţiei Economice:

1.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea contractarii de catre societatea Transport Urban Public SRL a unei / unor finantari rambursabile interne in valoare de pana la 4.000.000 lei .
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2. Probleme ale Administratiei Publice Locale ;

2.1 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pentru exercitiul financiar al anului 2020 si a Programului de investitii al societatii Transport Urban Public SRL, pentru anul 2020, anexa la Contractul de delegare a serviciului de Transport public local de calatori prin curse regulate pe raza administrativ teritoriala a municipiului Turda
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.2 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea achizitiei de catre societatea Transport Urban Public SRL din surse proprii a 18 statii de incarcare lenta.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.3 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind programul de activitati cultural artistice si educative organizate de municipiul Turda in anul 2020.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3. Probleme ale Directiei Tehnice:

3.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea unor masuri pentru implementarea procesului de bugetare participativa la nivelul municipiului Turda .
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

P R I M A R, 
Cristian Octavian Matei

S E C R E T A R,
GENERAL delegat
Jr. Iftime Ioana Ursula

întocmit/redactat:
consilier juridic Adrian Vana

X