PROIECTUL ORDINII DE ZI AL ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE, CU CONVOCARE DE ÎNDATĂ, A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TURDA DIN DATA DE 11 DECEMBRIE 2019 ORA 13,30

PROIECTUL ORDINII DE ZI AL ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE, CU CONVOCARE DE ÎNDATĂ, A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TURDA DIN DATA DE 11 DECEMBRIE 2019 ORA 13,30

 

1. Probleme ale Direcţiei Economice:

1.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea acordării ajutorului individual de minimis reprezentat prin participarea Municipiului Turda la majorarea capitalului social al societăţii TRANSPORT URBAN PUBLIC SRL prin aport în numerar de la bugetul Municipiului Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

1.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului pe anul 2019.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

1.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind prelungirea perioadei de tragere a creditului contractat de către Municipiul Turda de la Banca de Export-Import a României EXIMBANK SA, prin modificarea şi completarea HCL nr. 6/30.01.2017 cu modificările şi completările ulterioare.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

P R I M A R,
Matei Cristian Octavian

S E C R E T A R,
Paula Letitia Mic

întocmit/redactat:
consilier juridic Adrian Vana

X