PROIECTUL ORDINII DE ZI AL ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE, CU CONVOCARE DE ÎNDATĂ, A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TURDA DIN DATA DE 13 DECEMBRIE 2019 ORA 11,00

PROIECTUL ORDINII DE ZI AL ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE, CU CONVOCARE DE ÎNDATĂ, A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TURDA DIN DATA DE 13 DECEMBRIE 2019 ORA 11,00

 

1. Probleme ale Serviciului Administraţie Publică Locală:

1.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea subvenţiei de la bugetul local al municipiului, pentru demararea  activităţii  serviciului de transport public local de  călători prin curse regulate, pe raza administrativ teritorială a municipiului Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

P R I M A R,
Matei Cristian Octavian

S E C R E T A R,
Paula Letitia Mic

întocmit/redactat:
consilier juridic Adrian Vana

X