PROIECTUL ORDINII DE ZI AL ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE, CU CONVOCARE DE ÎNDATĂ, A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TURDA DIN DATA DE 15 IANUARIE 2020 ORA 11,30

PROIECTUL ORDINII DE ZI AL ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE, CU CONVOCARE DE ÎNDATĂ, A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TURDA DIN DATA DE 15 IANUARIE 2020 ORA 11,30

 

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Zoltan Radu Cosmin şi declararea ca vacant a locului ocupat de acesta în Consiliul Local al municipiului Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind validarea mandatului de consilier local al domnului Pintilie Andrei.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind validarea mandatului de consilier local al domnului Mureşan Valer.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind validarea mandatului de consilier local al domnului Miheşan Ioan Vasile.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Ploscar Minerva Aurelia.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

Depunerea jurământului de către: domnul Pintilie Andrei, domnul Mureşan Valer, domnul Miheşan Ioan Vasile şi doamna Ploscar Minerva Aurelia.

6. Probleme ale Casei de Cultură:

6.1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea programului de activităţi al Casei de Cultură a municipiului Turda, pentru perioada ianuarie-februarie 2020.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

7. Probleme ale Serviciului Evidenţă Patrimoniu şi GIS:

7.1. PROIECT DE HOTARARE privind atribuirea în regim de închiriere a unui spaţiu cu destinaţie de sediu de partid politic, situat administrativ în Municipiul Turda, str. Republicii nr. 38, ap. 6, către Partidul Naţional Liberal, filiala Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

P R I M A R,
Cristian Octavian Matei

S E C R E T A R
GENERAL,
Paula Letitia Mic

întocmit/redactat:
consilier juridic Adrian Vana

X