PROIECTUL ORDINII DE ZI AL ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE cu convocare de îndată a CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TURDA DIN DATA DE 15 MAI 2020 ORA 12,00

PROIECTUL ORDINII DE ZI AL ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE cu convocare de îndată a CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TURDA DIN DATA DE 15 MAI 2020 ORA 12,00

1. Probleme ale Serviciului Administratie Publica Locala:

1.1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea unor masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 in transportul public local al municipiului Turda
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

1.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea situatiilor financiare la 31.12.2019 precum si a raportului administratorului si repartizarea profitului aferent anului 2019, la societatea Transport Urban Public SRL.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

1.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea si completarea Anexei la Hotararea Consiliului local nr. 58 din data de 27.02.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al Municipiului Turda
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2. Probleme ale Serviciului Evidenta Patrimoniu si GIS :

2.1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea reglementarii situatiei juridice a imobilelor teren situate administrativ in Turda, str. Intrarea Negru Voda fn, inscrise in CF nr.63996 Turda, nr. cad. 63996; CF nr.63997 Turda, nr cad.63997 si CF 63998, nr cad 63998 si a documentatiei de alipire a acestor imobile.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

P R I M A R,
Cristian Octavian Matei

S E C R E T A R,
general al municipiului Turda
Jr. Mărginean Elena Mihaela

întocmit/redactat:
consilier juridic Adrian Vana

X