PROIECTUL ORDINII DE ZI AL ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE, CU CONVOCARE DE ÎNDATĂ, A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TURDA DIN DATA DE 22 NOIEMBRIE 2019 – ORA 10,00

PROIECTUL ORDINII DE ZI AL ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE, CU CONVOCARE DE ÎNDATĂ, A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TURDA DIN DATA DE 22 NOIEMBRIE 2019 – ORA 10,00

 

1. Probleme ale Direcţiei Economice:

1.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui împrumut temporar de la bugetul municipiului Turda, către societatea Transport Urban Public SRL.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

1.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului pe anul 2019.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2. Probleme ale Serviciului Administraţie Publică Locală:

2.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modalităţii de delegare a serviciului de transport public local de călători prin curse regulate pe raza administrativ teritorială a municipiului Turda în perioada 16 decembrie 2019 – 16 decembrie 2024, a documentaţiei în vederea atribuirii şi atribuirea prestării serviciului
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

Notă: Având în vedere volumul mare al documentaţiei aferente proiectului de hotărâre, aceasta va fi transmisă prin email, iar scriptic poate fi consultată la Secretariatul Consiliului Local, camera 50.

2.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desemnarea mandatarului Societăţii Transport Urban Public S.R.L.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Societăţii de Transport Urban Public SRL.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii,  a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Societăţii Trasport Urban Public S.R.L.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Protocolului de colaborare între Municipiul Turda şi Asociaţia de Ajutor Social ”Marathon”.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3. Probleme ale Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Cadastru:

3.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea operațiunii de dezmembrare a imobilului înscris în CF nr. 51817 Turda, prevăzut cu nr. cadastral 51817, situat în Turda, str. Stadionului FN, judeţul Cluj.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea operațiunii de dezmembrare a imobilului înscris în CF nr. 63190 Turda, prevăzut cu nr. cadastral 63190, situat în Turda, str. Tineretului nr. 6, judeţul Cluj.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

P R I M A R,
Matei Cristian Octavian

S E C R E T A R,
Paula Letitia Mic

întocmit/redactat:
consilier juridic Adrian Vana

X