PROIECTUL ORDINII DE ZI AL ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE CU CONVOCARE DE ÎNDATĂ ONLINE A CONSILIULUI LOCAL al MUNICIPIULUI TURDA DIN DATA DE 08 MARTIE 2021 ORA 11,00

PROIECTUL ORDINII DE ZI AL ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE CU CONVOCARE DE ÎNDATĂ ONLINE A CONSILIULUI LOCAL al MUNICIPIULUI TURDA DIN DATA DE 08 MARTIE 2021 ORA 11,00

1.Probleme ale Direcției Tehnice:

1.1 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea achiziţiei directe a serviciilor de întreţinere și menţinere în funcţiune a sistemului de iluminat public în Municipiul Turda pe o perioadă de maxim 12 luni
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

Anexă achiziţie iluminat

P R I M A R, 
Cristian Octavian Matei

S E C R E T A R,
GENERAL
Jr. Mărginean Elena Mihaela

 

întocmit/redactat:
consilier juridic Adrian Vana

X