PROIECTUL ORDINII DE ZI AL ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE CU CONVOCARE DE ÎNDATĂ – ONLINE A CONSILIULUI LOCAL al MUNICIPIULUI TURDA DIN DATA DE 10 IUNIE 2021 ORA 14,00

PROIECTUL ORDINII DE ZI AL ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE CU CONVOCARE DE ÎNDATĂ – ONLINE A CONSILIULUI LOCAL al MUNICIPIULUI TURDA DIN DATA DE 10 IUNIE 2021 ORA 14,00

 

1.Probleme ale Direcției Economice:

1.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului pe anul 2021.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

P R I M A R, 
Cristian Octavian Matei

S E C R E T A R
GENERAL
Jr. Mărginean Elena Mihaela

întocmit/redactat:
consilier juridic Adrian Vana

X