PROIECTUL ORDINII DE ZI AL ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE (ONLINE) A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TURDADIN DATA DE 14 DECEMBRIE 2020 – ORA 13:00

PROIECTUL ORDINII DE ZI AL ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE (ONLINE)
A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TURDADIN DATA DE 14 DECEMBRIE 2020
ORA 13:00

1. Probleme ale Direcției Economice:

1.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului pe anul 2020.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2. Probleme ale Serviciului Finantari Externe și Relații Internationale:

2.1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea proiectului “Înființarea Secției Etnografice a Muzeului de Istorie Turda” și a cheltuielilor legate de proiect.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.2. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea valorilor actualizate ale principalilor indicatori tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții “Înființarea Secției Etnografice a Muzeului de Istorie Turda”.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3. Probleme ale Serviciului Administraţie Publică Locală:

3.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public din Municipiul Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea formei finale a Scrisorii de Așteptări care stabilește așteptările acționarului privind performanțele societății Domeniul Public Turda SA și ale organelor de administrare și conducere ale acesteia pentru o perioadă de patru ani 2021-2025.
– iniţiatori consilierii locali: Orbean Ioana, Sălăgean Aron Adrian, Năstase Paul, Sârbu Paul Năstase și Csep Leylla.

3.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea formei finale a Scrisorii de Așteptări care stabilește așteptările acționarului privind performanțele societății Salina Turda SA și ale organelor de administrare și conducere ale acesteia pentru o perioadă de patru ani 2021-2025.
– iniţiatori consilierii locali: Orbean Ioana, Sălăgean Aron Adrian, Năstase Paul, Sârbu Paul Năstase și Csep Leylla.

4. Probleme ale Arhitectului Șef:

4.1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General și al Regulamentului Local de Urbanism aferent Municipiului Turda aprobat prin HCLMT nr. 160/1999.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

SCRISOARE DE ASTEPTARI DOMENIUL PUBLIC TURDA
SCRISOARE DE ASTEPTARI SALINA TURDA

P R I M A R, 
Cristian Octavian Matei

S E C R E T A R,
general al municipiului Turda
Jr. Mărginean Elena Mihaela

întocmit/redactat:
consilier juridic Adrian Vana

X