PROIECTUL ORDINII DE ZI AL ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE online cu convocare de îndată a CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TURDA DIN DATA DE 11 AUGUST 2020 ORA 09,00

PROIECTUL ORDINII DE ZI AL ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE online cu convocare de îndată a CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TURDA DIN DATA DE 11 AUGUST 2020 ORA 09,00

1.1. PROIECT DE HOTARARE privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Felezeu Cristian George şi declararea ca vacant a locului ocupat de acesta în Consiliul Local al municipiului Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2. Probleme ale Direcției Economice:

2.1. PROIECT DE HOTARARE privind rectificarea bugetului pe anul 2020.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3. Probleme ale Direcției Tehnice:

3.1. PROIECT DE HOTARARE privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții CNI SA, a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect tip – “Construire bază sportivă tip 1 în municipiul Turda, str. Stadionului FN, județul Cluj”.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4. Probleme ale Serviciului Administrație Publică Locală:

4.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Asociației „ Club Sportiv Sticla Arieșul Turda”.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4.2. PROIECT DE HOTARARE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în vederea exercitării drepturilor de membru asociat în Adunarea Generala a Asociației „ Club Sportiv Sticla Arieșul Turda” convocată în data de 13.08.2020.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor a Societăţii Compania de Apă Arieş S.A.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

P R I M A R, 
Cristian Octavian Matei

S E C R E T A R,
general al municipiului Turda
Jr. Mărginean Elena Mihaela

întocmit/redactat:
consilier juridic Adrian Vana

X