PROIECTUL ORDINII DE ZI AL ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE online cu convocare de îndată a CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TURDA DIN DATA DE 11 SEPTEMBRIE 2020 ORA 10,00

PROIECTUL ORDINII DE ZI AL ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE online cu convocare de îndată a CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TURDA DIN DATA DE 11 SEPTEMBRIE 2020 ORA 10,00

1. Probleme ale Direcției Economice:

1.1. PROIECT DE HOTARARE privind rectificarea bugetului pe anul 2020.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2. Probleme ale Direcției Strategie și Dezvoltare Locală:

2.1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Studiului de fezabilitate cu elemente de DALI și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați inclusiv Devizul general actualizat aferenți obiectivului de investiții:”Reabilitare și modernizare străzi în municipiul Turda – Cartierul Primăverii” pentru includerea la finanțare în cadrul Programelor de finanțare aplicabile conform legii.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3. Probleme ale Serviciului Administrație Publică Locală:

3.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al societății Salina Turda SA.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.2. PROIECT DE HOTARARE privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al societății Domeniul Public Turda SA.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind convocarea AGA a societății API Turda SRL și acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în vederea exercitării drepturilor de asociat în Adunarea Generală a Asociaților societății Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

P R I M A R,
Cristian Octavian Matei

S E C R E T A R,
general al municipiului Turda
Jr. Mărginean Elena Mihaela

întocmit/redactat:
consilier juridic Adrian Vana

X