PROIECTUL ORDINII DE ZI AL ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL al MUNICIPIULUI TURDA DIN DATA DE 28 NOIEMBRIE 2019 – ORA 13,00

1. Prezentarea procesului verbal al şedinţei ordinare precedente;

2. Probleme ale Serviciului Administraţie Publică Locală:

2.1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea aderării Municipiului Turda ca membru fondator la constituirea Asociaţiei „ClusTherm Transylvania”.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.2. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea majorării capitalului social al societăţii TETAROM S.A.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.3. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii Salina Turda SA.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3. Probleme ale Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Cadastru:

3.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnice de dezmembrare şi alipire a unor imobile situate administrativ în Municipiului Turda, str. Republicii, nr. 28, judeţul Cluj.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.4. Probleme ale Serviciului Evidenţa Patrimoniului şi GIS:

4.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind închirierea unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale din imobilul situat administrativ în Municipiul Turda, str. Andrei Mureşanu nr. 13-15, înscris în CF nr. 62022 Turda, nr. cadastral 62022-C1-Corp 1 policlinică.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind vânzarea fără licitaţie publică a unui teren în suprafaţă totală de 556 mp, situat în Turda, str. Salinelor nr. 57B, către Petrache Corneliu Dinu.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind vânzarea fără licitaţie publică a unui teren în suprafaţă totală de 22 mp, situat în Turda, str. Lianelor, fn, către Kovacs Iuliu şi Kovacs Eniko.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5. Probleme ale Biroului Resurse Umane:

5.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6. Probleme ale Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Turda:

6.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei şi Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Turda, serviciu aflat în subordinea Consiliului Local al municipiului Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

7. Propuneri, întrebări, interpelări.

P R I M A R,
Matei Cristian Octavian

S E C R E T A R,
Paula Letiția Mic

 

întocmit/redactat:
consilier juridic Adrian Vana

X