PROIECTUL ORDINII DE ZI AL ŞEDINŢEI ORDINARE ONLINE A CONSILIULUI LOCAL al MUNICIPIULUI TURDA DIN DATA DE 25 MARTIE 2021 ORA 13,00

PROIECTUL ORDINII DE ZI AL ŞEDINŢEI ORDINARE ONLINE A CONSILIULUI LOCAL al MUNICIPIULUI TURDA DIN DATA DE 25 MARTIE 2021 ORA 13,00

 

1.Prezentarea și aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare precedente;

2.Probleme ale Direcției de Asistență Socială Turda:

2.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și Funcționare ale Direcției de Asistență Socială Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.Probleme ale Serviciului Administrație Publică Locală:

3.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea menținerii serviciilor juridice externalizate, până la soluționarea definitivă a litigiilor aflate pe rolul instanțelor de judecată la data de 31.12.2020, în cadrul cărora Salina Turda SA are calitate de parte.
– iniţiatori, consilierii locali: Orbean Ioana, Sălăgean Aron Adrian, Sur Mara, Năstase Paul și Csep Leylla.

3.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind ratificarea acțiunii formulată de Salina Turda SA în dosarul nr. 725/1285/2019*, aflat pe rolul Judecătoriei Turda.
– iniţiatori, consilierii locali: Orbean Ioana, Sălăgean Aron Adrian, Sur Mara, Năstase Paul și Csep Leylla.

3.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind ratificarea acțiunii formulată de Salina Turda SA în dosarul nr. 711/1285/2019*, aflat pe rolul Tribunalului Specializat Cluj.
– iniţiatori, consilierii locali: Orbean Ioana, Sălăgean Aron Adrian, Sur Mara, Năstase Paul și Csep Leylla.

3.4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare și Funcționare al Consiliului Local al Muncipiului Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4.Probleme ale Serviciului Evidența Patrimoniului:

4.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației tehnice pentru reglementarea situației juridice a imobilului teren, situat în Turda, str. Piața Romană nr. 28.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului privind repartizarea, închirierea și administrarea locuințelor sociale, a locuințelor din fondul locativ de stat aflate în proprietatea publică a Municipiului Turda și a altor locuințe, aprobarea Criteriilor de ierarhizare în vederea repartizării locuințelor și aprobarea modificării modelului de contract de închiriere pentru suprafețe locative cu destinație de locuință.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii contractului de concesionare nr. 104/31.07.2001.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4.4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii contractelor de concesionare nr. 86/11.10.1995 și 103/26.01.1996.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5.Probleme ale Serviciului Administrare Fond Locativ:

5.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea listelor de priorităţi pe anul 2021 pentru repartizarea locuinţelor sociale şi a locuinţelor din fondul locativ de stat, altele decât cele sociale.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea listelor de priorităţi în vederea repartizării locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, pentru anul 2021, derulate prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6.Propuneri, întrebări, interpelări.

P R I M A R, 
Cristian Octavian Matei

S E C R E T A R,
GENERAL
Jr. Mărginean Elena Mihaela

 

întocmit/redactat:
consilier juridic Adrian Vana

X