PROIECTUL ORDINII DE ZI AL ŞEDINŢEI ORDINARE ONLINE A CONSILIULUI LOCAL al MUNICIPIULUI TURDA DIN DATA DE 27 MAI 2021 ORA 13,00

PROIECTUL ORDINII DE ZI AL ŞEDINŢEI ORDINARE ONLINE A CONSILIULUI LOCAL al MUNICIPIULUI TURDA DIN DATA DE 27 MAI 2021 ORA 13,00

 

1.Prezentarea și aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare precedente;

2.Probleme ale Arhitectului Șef:

2.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea PUD – Construire casă de locuit C1-P, magazie P, casă de locuit C2-Spartial+P, împrejmuire la stradă, branșament apă și racord canalizare în municipiul Turda, str. Ion Slavici nr. 41.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.Probleme ale Direcției Economice:

3.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului pe anul 2021.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea cuantumului și numărului burselor școlare ce se vor acorda elevilor din unitățile de învățământ din municipiul Turda pentru anul școlar 2020-2021.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4.Probleme ale Direcției de Asistență Socială Turda:

4.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea suplimentării cu 5 locuri în Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Vârstnici Acoperământul Maicii Domnului Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea porțiilor de la Cantina de Ajutor Social și altor persoane decât asistații sociali.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5.Probleme ale Serviciului Administrație Publică Locală:

5.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Tetarom S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea situațiilor financiare la 31.12.2020 și repartizarea profitului net aferent anului 2020, precum și aprobarea Raportului administratorului societății Transport Urban Public SRL.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5.4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea situațiilor financiare și repartizarea profitului net la data de 31.12.2020, aprobarea executiei bugetare aferente exercițiului financiar 2020, aprobarea Raportului de activitate al administratorilor și al Directorului General la 31.12.2020, descărcarea de gestiune a administratorilor și a directorului general, aprobarea Raportului auditorului financiar independent la data de 31.12.2020, la societatea Salina Turda SA.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5.5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea situațiilor financiare la 31.12.2020 și repartizarea profitului aferent anului 2020, aprobarea raportului de activitate al administratorilor, a Directorului General și a Directorului Financiar al societății, la 31.12.2020 respectiv aprobarea raportului auditorului financiar independent la 31.12.2020, la societatea Domeniul Public Turda S.A.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5.6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea situațiilor financiare la 31.12.2020 și a repartizării profitului aferent anului 2020, precum și a raportului administratorului la societatea Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5.7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Societăţii Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL pentru exerciţiul financiar al anului 2021.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5.8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului de reparaţii, investiţii, sarcini şi responsabilităţi pentru anul 2021, anexa nr. 1 la Contractul de delegare al Serviciului Public de administrare a patrimoniului public şi privat al Municipiului Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6.Probleme ale Casei Municipale de Cultură Turda:

6.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea programului de activităţi al Casei de Cultură a municipiului Turda, pentru perioada mai-decembrie 2021.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

7.Propuneri, întrebări, interpelări.

P R I M A R, 
Cristian Octavian Matei

S E C R E T A R,
GENERAL
Jr. Mărginean Elena Mihaela

întocmit/redactat:
consilier juridic Adrian Vana

X