PROIECTUL ORDINII DE ZI AL ŞEDINŢEI ORDINARE ONLINE A CONSILIULUI LOCAL al MUNICIPIULUI TURDA DIN DATA DE 30 IULIE 2020 ORA 13,00

PROIECTUL ORDINII DE ZI AL ŞEDINŢEI ORDINARE ONLINE A CONSILIULUI LOCAL al MUNICIPIULUI TURDA DIN DATA DE 30 IULIE 2020 ORA 13,00

1. Prezentarea procesului verbal al şedinţei ordinare precedente;

2. Probleme ale Direcției Economice:

2.1. PROIECT DE HOTARARE privind executia bugetului pe trimestrul II 2020.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.2. PROIECT DE HOTARARE privind rectificarea bugetului pe anul 2020.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3. Probleme ale Direcției Tehnice:

3.1. PROIECT DE HOTARARE privind modificarea tarifelor practicate pentru activitatea de salubrizare menajeră în Municipiul Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4. Probleme ale Direcției Impozite și Taxe Locale:

4.1. PROIECT DE HOTARARE privind instituirea la nivelul Municipiului Turda a unor facilități fiscale în baza OUG nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5. Probleme ale Serviciului Administraţie Publică Locală:

5.1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea contractului de comodat între Eparhia Reformată din Ardeal, Parohia Reformată Turda Veche și Municipiul Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5.2 PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea studiului de oportunitate și a caietului de sarcini pentru vânzarea prin licitație publică a unui număr de 20 bucăți construcții modulare detașabile.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6. Probleme ale Serviciului Urbanism, Autorizații de Construire și Cadastru:

6.1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea înscrierii în cartea funciară a imobilelor rezultate în urma dezmembrării imobilului identificat prin nr. cadastral 53021-C1 Turda, situat în Municipiul Turda, str. Lianelor nr. 11.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6.2. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea documentației tehnice de dezmembrare a unui imobil situat în Municipiul Turda, teren situat în extravilanul Municipiului Turda, Județul Cluj, identificat prin nr. cadastral 64165 Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6.3. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea înscrierii în cartea funciară a imobilelor rezultate în urma alipirii imobilelor identificate prin nr. cadastral 64383 Turda și nr. cadastral 64787 Turda, situate în Municipiul Turda, str. Stadionului fn.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6.4. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea înscrierii în cartea funciară a imobilelor rezultate în urma alipirii imobilelor identificate prin nr. cadastral 64786 Turda și nr. cadastral 64789 Turda, situate în Municipiul Turda, str. Stadionului fn.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

7. Probleme ale Serviciului Evidență Patrimoniu:

7.1. PROIECT DE HOTARARE privind exercitarea dreptului de preemțiune de către Municipiul Turda pentru cumpărarea imobilului în Municipiul Turda, Piața Republicii nr. 9, ap. 4, înscris în CF nr. 50359-C1-U6 Turda, nr. topografic 1036/2/S/IV, 1037/2/S/IV.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

7.2. PROIECT DE HOTARARE privind modificarea destinației stabilită inițial în contractul de concesionare nr. 165/21.08.2003.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

7.3. PROIECT DE HOTARARE privind modificarea art. 1 din HCL nr. 63/28.02.2003.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

8. Propuneri, întrebări, interpelări.

P R I M A R,
Cristian Octavian Matei

S E C R E T A R,
GENERAL
Jr. Mărginean Elena Mihaela

întocmit/redactat:
consilier juridic Adrian Vana

X