Proiecte de hotărâri supuse dezbaterii publice

9 martie 2018

Proiect de hotarare nr. 184/09.03.2018 privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale pe anul 2019

Proiect de hotarare nr. 184/09.03.2018 privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale pe anul 2019 În conformitate cu dispoziţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională […]
23 noiembrie 2017

Proiect de hotarare nr. 1328/23.11.2017 privind aprobarea taxelor care se percep pentru folosirea locurilor publice din Piaţa Agroalimentară Centrală, Micro III şi Oborul Turda

În conformitate cu dispoziţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului  Local al Municipiului Turda, Primarul Municipiului […]
16 octombrie 2017

Proiect de hotarare nr. 1127/21.09.2017 privind aprobarea Procedurii cadru de încadrare a clădirilor şi terenurilor intravilane din municipiul Turda, în categoria celor neîngrijite, a criteriilor şi normelor metodologice de aplicare a acesteia, a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei mixte de control

În conformitate cu dispoziţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Turda, Primarul Municipiului […]
X