Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Turda, Piața Republicii nr. 43 și str. Libertății nr. 2, bl. 53

TITLUL PROIECTULUI: “Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Turda, Piața Republicii nr. 43 și str. Libertății nr. 2, bl. 53”
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 și Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Turda în calitate de Beneficiar au semnat Contractul de finanțare nerambursabilă nr. 4443/ 27.06.2019, Cod SMIS: 121630, pentru proiectul “Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Turda, Piața Republicii nr. 43 și str. Libertății nr. 2, bl. 53”

Proiectul este finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritară 3, Prioritatea de investiţii 3.1, Obiectivul specific A – Clădiri rezidențiale.
Denumirea beneficiarului: Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Turda
Scopul proiectului consta in cresterea eficientei energetice a ansamblurilor de locuinte rezidentiale alcatuite din blocul nr. 53, situat pe strada Libertatii nr. 2 si a blocului situat pe strada Republicii nr. 43 prin realizarea unor lucrari de îmbunătățire a izolației termice a anvelopei clădirii, instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile - panouri solare electrice, inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent din spatiile comune cu corpuri de iluminat cu eficienta energetica ridicata si durata mare de viata etc. cu respectarea normelor şi reglementărilor tehnice avand ca scop: Imbunatatirea conditiilor de igiena si confort termic interior - Reducerea pierderilor de caldura si a consumurilor energetice - Reducerea costurilor de intretinere pentru incalzire - Reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul si consumul de energie, conducand la utilizarea eficienta a resurselor de energie.

Obiectivele specifice ale proiectului :
1.Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera la finalul implementarii proiectului (2020) de la 309.45 tone CO2/an (emisiile initiale) la 151.20 tone CO2/an ca urmare a implementarii unor masuri de crestere a eficentei energetice la nivelul a doua ansambluri rezidentiale.
2.Reducerea pana in anul 2020 a consumului de energie primara de la1,828,433.02 kwh/ m2/an (consumul initial) la 941,666.42 kwh/ m2/an ca urmare a implementarii unor masuri de imbunatatire a eficientei energetice a doua ansambluri rezidentiale.
3.Cresterea numarului de gospodarii cu o clasificare mai buna a consumului de energie pana in anul 2020, prin implementarea unor masuri de eficientizare energetica la nivelul a 80 de apartamente.
4.Reducerea consumului de energie termica pentru incalzirea spatiilor pana in anul 2020 de la 448,220.00 kwh/m2/an (consum initial) la 148,150.00 kwh/m2/an ca urmare a unor masuri de crestere a eficientei energetice a doua ansambluri rezidentiale.

Rezultate așteptate:
1.Reducerea nivelul anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2) pentru blocul de locuinte nr. 53, situat in strada Libertatii nr. 2, Municipiul Turda, jud. Cluj;
2.Cresterea numărului gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie (nr. gospodării) pentru blocul de locuinte nr. 53, situat in strada Libertatii nr. 2, Municipiul Turda, jud. Cluj;
3.Scaderea Consumului anual de energie primară (kWh/an) pentru blocul de locuinte nr. 53, situat in strada Libertatii, nr. 53, Municipiul Turda, jud. Cluj; 4. Scaderea consumului anual specific de energie pentru încălzire (kWh/m2/an) pentru blocul de locuinte nr. 53, situat in strada Libertatii nr. 2, Municipiul Turda, jud. Cluj;
5.Scaderea consumului anual specific de energie (kWh/m2/an) pentru blocul de locuinte nr. 53, situat in strada Libertatii, nr. 2, Municipiul Turda, Jud. Cluj;
6.Reducerea nivelul anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2) pentru blocul de locuinte situat in strada Republicii, nr. 43, Municipiul Turda, jud. Cluj;
7.Cresterea numărului gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie (nr. gospodării) pentru blocul de locuinte situat in strada Republicii, nr. 43, Municipiul Turda, jud. Cluj;
8.Scaderea Consumului anual de energie primară (kWh/an) pentru blocul de locuinte situat in strada Republicii nr. 43, Municipiul Turda, jud. Cluj;
9.Scaderea consumului anual specific de energie pentru încălzire (kWh/m2/an) pentru blocul de locuinte situat in strada Republicii nr.43, Municipiul Turda, jud. Cluj;
10.Scaderea consumului anual specific de energie (kWh/m2/an) pentru blocul de locuinte situat in strada Republicii, nr. 43, Municipiul Turda, Jud. Cluj;
11.Reducerea nivelul anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2) la nivelul celor doua ansambluri rezidentiala (centralizat);
12.Cresterea numărului gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie (nr. gospodării) la nivelul celor doua ansambluri rezidentiale (centralizat);
13.Scaderea Consumului anual de energie primară (kWh/an) la nivelul celor doua ansambluri rezidentiale (centralizat);
14.Scaderea consumului anual specific de energie pentru încălzire (kWh/m2/an) la nivelul celor doua ansambluri rezidentiale (centralizat);
15.Scaderea consumului anual specific de energie (kWh/m2/an) la nivelul celor doua ansambluri rezidentiale (centralizat).

Valoarea la inceputul implementarii proiectului: 301,19

Valoarea la finalul implementarii proiectului: 147,35

Proiectul “Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Turda, Piața Republicii nr. 43 și str. Libertății nr. 2, bl. 53” are o valoare totală de 2.811.498,87 lei, din care:
1.248.435,36 lei eprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR
220.312,13 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național
979.164,99 lei reprezintă valoarea cofinanțării eligibile a Municipiului Turda
363.586,39 lei reprezintă valoarea neeligibilă inclusiv TVA aferentă cheltuielilor neeligibile.

Data de incepere a proiectului: 27.06.2019 (data semnarii Contractului de finanțare nerambursabilă nr. 4443)

Perioada de implementare a proiectului este de 46 de luni, respectiv între data de 22.12.2016 și 30.09.2020 aceasta cuprinzând și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare.

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro

Programul Operational Regional 2014-2020 – www.inforegio.ro, facebook.com/inforegio.ro


Date de contact:
Raluca ȘPAN - coordonator de proiect
Consilier superior – Serviciul Finanțari Externe și Relații Internaționale
Primăria Municipiului Turda
telefon/fax 0264-311630
email: proiecte@primariaturda.ro
23 iulie 2019

Lansare proiect “Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Turda, Piața Republicii nr. 43 și str. Libertății nr. 2, bl. 53”

Lansare proiect “Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Turda, Piața Republicii nr. 43 și str. Libertății nr. 2, bl. 53”   Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate […]
X