Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona centrală a Municipiului Turda

TITLUL PROIECTULUI: ”Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona centrală a Municipiului Turda”
SURSA DE FINANȚARE: PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014 – 2020, AXA PRIORITARĂ 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, PRIORITATEA DE INVESTIȚII 4E – Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, OBIECTIV SPECIFIC 3.2 – Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă
BENEFICIAR: Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Turda
CONTRACT DE FINANȚARE NR. 2603/ 14.06.2018
COD SMIS: 118095
SCOPUL PROIECTULUI constă în asigurarea unui serviciu eficient de transport public de călători și îmbunătățirea condiţiilor pentru utilizarea modurilor nemotorizate de transport, în vederea reducerii numărului de deplasări cu transportul privat (cu autoturisme) şi reducerea emisiilor de echivalent CO2 din transport. Astfel, Municipiul Turda urmărește dezvoltarea mobilității urbane prin shimbarea accentului de la o mobilitate bazată pe utilizarea autoturismelor la o mobilitate bazată pe mersul me jos, utilizarea bicicletei ca mijloc de deplasare, utilizarea transportului public de înaltă calitate și eficiență, reducerea utilizării autoturismelor în paralel cu utilizarea unor categorii de autoturisme nepoluante.

OBIECTIVE SPECIFICE:
1. Reducerea până în anul 2022 a emisiilor de CO2 în zona ce face obiectul investiției cu 3.8% ca urmare a reducerii utilizării autoturismelor și introducerea în transportul în comun a 6 bucăți autobuz, capacitate medie de transport (8- 9 m) și 1 bucata autobuz capacitate normală de transport (11-12 m).
2. Creșterea până în anul 2022 a numărului de utilizatori a transportului în aria de studiu a proiectului cu 13.3 % ca urmare a realizării unor măsuri destinate încurajării utilizării transportului alternativ (autobuze electrice, implementarea unui sistem de e-ticketing, modernizarea stațiilor de transport în comun, crearea unui sistem de management al traficului până la finalizarea proiectului, la nivelul Municipiului Turda).
3. Dezvoltarea până în anul 2022 a sistemului de transport velo prin realizarea a 1,100 km de piste de biciclete și dezvoltarea unui sistem de închiriere de biciclete până la finalizarea implementării proiectului la nivelul Municipiului Turda, estimându-se o creștere cu 28.6% a numărului de utilizatori la nivelul ariei de studiu a proiectului.
4. Creșterea gradului de siguranță și accesibilitate pentru pietoni până în anul 2022 prin modernizarea a 19.630 mp de spațiu pietonal, prevăzuți cu sisteme de siguranță care să împiedice accesul auto pe trotuar, estimându-se o creștere a numărului de persoane care utilizează traseele pietonale cu 9.3%, în aria de studiu a proiectului.
5. Îmbunătățirea spațiului urban prin asigurarea de spații verzi în aliniament și plantarea de 6.370 mp arbori/arbuști până în anul 2022.
6. Reducerea nivelului de poluare fonică cu 40% datorită achiziționării, prin intermediul proiectului, a 7 autobuze electrice, ce emit 50 de decibeli față de autobuzele din dotarea prezenta care emit 80 de decibeli.

REZULTATELE PROIECTULUI:
1. Reducerea cantității de emisii GES (echivalent CO2) cu 3,8% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2022), respectiv cu 3,3% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).
2. Creșterea anuală estimată a numărului de pasageri transportați în cadrul sistemelor de transport public de călători construite/modernizate/extinse cu 13,3% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2022), respectiv cu 19,5% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).
3. Creșterea anuală estimată a numărului de persoane care utilizează pistele/traseele pentru biciclete construite/modernizate/extinse cu 28,6% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2022), respectiv cu 57,1% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026).
4. Creșterea anuală estimată a numărului de persoane care utilizează traseele/zonele pietonale/semi-pietonale construite/modernizate/extinse cu 9,3% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2022), respectiv cu 12,6% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026).
5. Număr de autobuze achiziționate: 7
6. Stații de transport public construite/modernizate/reabilitate (nr.): 5
7. Sisteme de e-ticketing create/modernizate/extinse (nr.): 1
8. Lungimea/Suprafața infrastructurii rutiere (cu statut de stradă urbană) configurate/ reconfigurate pe care se suprapun benzi separate ale transportului public de călători construite /extinse/modernizate (km/kmp): 0,267 km
9. Sisteme de închiriere de biciclete („bike-sharing”/”bike rental”) create/modernizate/ extinse (nr.): 1
10. Sisteme de managementul traficului, precum și alte sisteme de transport inteligente create/modernizate/extinse (nr.): 1
11. Aliniamente de arbori și arbuști plantați (nr., km, nr./km): 6370 mp
12. Lungimea/suprafața traseelor/zonelor pietonale/semi-pietonale construite/ modernizate/extinse (km/kmp): 19.630 mp
13. Lungimea pistelor/traseelor de biciclete construite/modernizate/extinse (km): 1,1 km
14. Stații de inchiriere biciclete: 7
15. Biciclete (sistem bike-sharing): 110
16. Lungimea/Suprafața infrastructurii rutiere (cu statut de stradă urbană) utilizate prioritar de transportul public de călători în vederea reducerii emisiilor de echivalent CO2 din transport construite/reabilitate/modernizate (km/kmp): 2,468 km

VALOARE TOTALĂ PROIECT: 35.770.594,18 lei, din care:
28.375.402,93 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR
4.339.767,52 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național
667.656,53 lei reprezintă valoarea cofinanțării eligibile a Municipiului Turda
41.100,00 lei reprezintă valoarea neeligibilă inclusiv TVA aferentă cheltuielilor neeligibile
2.346.667,20 lei reprezintă valoarea TVA neeligibilă aferentă cheltuielilor eligibile

DATA DE ÎNCEPERE A PROIECTULUI: 14.06.2018 (data semnării Contractului de finanțare nerambursabilă nr. 2603)

PERIOADA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI: 62 de luni, respectiv între data de 25.11.2016 și data 31.12.2021, aceasta cuprinzând și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semmnarea Contractului de finanțare

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro

Programul Operational Regional 2014-2020 – www.inforegio.ro, facebook.com/inforegio.ro


Date de contact:
Mihaela IELCIU - coordonator proiect
Serviciul Finanțări Externe și Relații Internaționale
Primăria Municipiului Turda
telefon/fax 0264-311630
e-mail: proiecte@primariaturda.ro
31 iulie 2018

Lansare proiect ”Modernizarea coridorului de mobilitate urbana integrata in zona centrala a Municipiului Turda”

  Lansare proiect ”Modernizarea coridorului de mobilitate urbana integrata in zona centrala a Municipiului Turda” Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, […]
X