Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona industrială a Municipiului Turda


TITLUL PROIECTULUI: ” Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona industrială a Municipiului Turda”
SURSA DE FINANȚARE: PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014 – 2020, AXA PRIORITARĂ 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, PRIORITATEA DE INVESTIȚII 4E – Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, OBIECTIV SPECIFIC 3.2 – Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă
BENEFICIAR: Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Turda
CONTRACT DE FINANȚARE NR. 2500/ 14.06.2018
COD SMIS: 118092
SCOPUL PROIECTULUI: Asigurarea unui serviciu eficient de transport public de călători și îmbunătățirea condițiilor pentru utilizarea modurilor nemotorizate de transport, în vederea reducerii numărului de deplasări cu transportul privat (cu autoturisme) și reducerea emisiilor de echivalent CO2 din transport.
Astfel, Municipiul Turda urmărește dezvoltarea mobilității urbane prin shimbarea accentului de la o mobilitate bazată pe utilizarea autoturismelor la o mobilitate bazată pe mersul pe jos, utilizarea bicicletei ca mijloc de deplasare, utilizarea transportului public de înaltă calitate și eficiență, reducerea utilizării autoturismelor în paralel cu utilizarea unor categorii de autoturisme nepoluante.

OBIECTIVE SPECIFICE:
1. Reducerea până în anul 2022 a emisiilor de CO2 în zona ce face obiectul investiției cu 4.1% ca urmare a reducerii utilizarii autoturismelor cu 7.8% prin cresterea utilizarii transportului public in comun (ca urmare a infiintarii de benzi dedicate transportului public de persoane, introducerii in transportul in comun a doua autobuze electrice de capacitate medie (8-9 m), implementarii unui sistem de e-ticketing) si prin cresterea utilizarii mijloacelor de transport velo, prin infiintarea de piste de biciclete si implementarea unui sistem de bike-sharing.
2. Cresterea pana in anul 2022 a numarului de utilizatori a transportului in comun in zona de studiu a proiectului cu 12.9% ca urmare a realizarii unor masuri destinate incurajarii utilizarii transportului alternativ (autobuze electrice, implementarea unui sistem de e-ticketing, modernizarea statiilor de transport in comun, crearea unui sistem de management al traficului)
3. Dezvoltarea pana in anul 2022 a sistemului de transport velo prin realizarea 1,715 km de piste de biciclete si dezvoltarea unui sistem de inchiriere de biciclete pana la finalizarea implementarii proiectului la nivelul ariei de studiu, estimandu-se o crestere cu 20% a numarului de utilizatori.
4. Cresterea gradului de siguranta si accesibilitate pentru pietoni pana in anul 2022 prin modernizarea a 5.820 mp de spatiu pietonal, prevazuti cu sisteme de siguranta care sa impiedice accesul auto pe trotuar, estimandu-se o cresterea a numarului de persoane care utilizeaza traseele pietonale cu 15.5%.
5. Imbunatatirea spatiului urban prin asigurarea de spatii verzi in aliniament si plantarea de 2.475 mp arbori/arbusti pana in anul 2022.
6. Reducerea nivelului de poluare fonica cu 40% datorita achizitionarii, prin intermediul proiectului, a 2 autobuze electrice ce emit 50 de decibeli fata de autobuzele din dotarea prezenta care emit 80 de decibeli.

REZULTATELE PROIECTULUI:
1.Reducerea cantităţii de emisii GES (echivalent CO2) cu 4,1% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2022), respectiv cu 3,5% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanţare (estimat 2026).
2.Creşterea anuală estimată a numărului de pasageri transportaţi în cadrul sistemelor de transport public de călători construite/modernizate/extinse cu 12,9% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2022), respectiv cu 18,9% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanţare (estimat 2026).
3.Creşterea anuală estimată a numărului de persoane care utilizează pistele/traseele pentru biciclete construite/modernizate/extinse cu 20% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2022), respectiv cu 40% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanţare (2026)
4.Creşterea anuală estimată a numărului de persoane care utilizează traseele/zonele pietonale/semi-pietonale construite/modernizate/extinse cu 15.5% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2022), respectiv cu 20.8% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanţare (2026)
5.Număr de autobuze achitizionate (nr.): 2
6.Staţii de transport public construite/modernizate/reabilitate (nr.): 6
7.Sisteme de e-ticketing create/modernizate/extinse (nr.), după caz: 1
8.Lungimea/Suprafaţa infrastructurii rutiere (cu statut de stradă urbană) configurate/ reconfigurate pe care se suprapun benzi separate ale transportului public de călători construite/extinse/modernizate (km/kmp), după caz: 1,215 km
9. Sisteme de închiriere de biciclete („bike-sharing”/”bike rental”) create/ modernizate/ extinse (nr.), după caz: 1
10. Sisteme de managementul traficului, precum şi alte sisteme de transport inteligente create/modernizate/extinse (nr.), după caz: 1
11. Aliniamente de arbori şi arbuşti plantaţi (nr., km, nr./km): 2475 mp
12.Lungimea/suprafaţa traseelor/zonelor pietonale/semi-pietonale construite/ modernizate/extinse (km/kmp): 5,820 mp
13.Lungimea pistelor/traseelor de biciclete construite/modernizate/extinse(km): 1,715km
14. Stații de închiriere biciclete: 3
15. Biciclete (sistem bike-sharing): 30

VALOARE TOTALĂ PROIECT: 25.110.602,64 lei, din care:
20.755.003,05 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR
3.174.294,58 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național
488.353,01 lei reprezintă valoarea cofinanțării eligibile a Municipiului Turda
41.100,00 lei reprezintă valoarea neeligibilă inclusiv TVA aferentă cheltuielilor neeligibile
651.852,00 lei reprezintă valoarea TVA neeligibilă aferentă cheltuielilor eligibile

DATA DE ÎNCEPERE A PROIECTULUI: 14.06.2018 (data semnării Contractului de finanțare nerambursabilă nr. 2500)

PERIOADA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI: 62 de luni, respectiv între data de 25.11.2016 și data 31.12.2021, aceasta cuprinzând și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semmnarea Contractului de finanțare.

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro

Programul Operational Regional 2014-2020 – www.inforegio.ro, facebook.com/inforegio.ro


Date de contact:
Mihaela IELCIU - coordonator proiect
Serviciul Finanțări Externe și Relații Internaționale
Primăria Municipiului Turda
telefon/fax 0264-311630
e-mail: proiecte@primariaturda.ro
31 iulie 2018

Lansare proiect ”Modernizarea coridorului de mobilitate urbana integrata in zona industriala a Municipiului Turda”

  Lansare proiect ”Modernizarea coridorului de mobilitate urbana integrata in zona industriala a Municipiului Turda” Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, […]
X