”Reabilitare și modernizare infrastructură rutieră si utilități din corpul drumului în Băile Turda”

TITLUL PROIECTUI: ”Reabilitare și modernizare infrastructură rutieră si utilități din corpul drumului în Băile Turda”
SURSA DE FINANȚARE: PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014 – 2020, Axa prioritară 7 – ”Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului”, Prioritatea de investiții 7.1 – ”Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice”.
BENEFICIAR: Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Turda
CONTRACT DE FINANȚARE NR. 1967/ 24.04.2018
COD SMIS: 115522
SCOPUL PROIECTULUI: creșterea economică a stațiunii turistice balenoclimaterice „Băile Turda”, zonă aflată în declin economic, dar cu un potențial turistic valoros, în vederea creșterii atractivității zonei turistice, a numărului de turiști interesați atât de turismul de sănătate, cât și de cel de recreere și implicit creșterea numărului mediu de salariați din stațiunea turistică.

OBIECTIVE SPECIFICE:
1. Dezvoltarea până în anul 2021 a infrastructurii fizice din stațiune Băile Turda prin lucrări de:
- reabilitare și modernizare a infrastructurii rutiere (8,12 km lungime infrastructură rutieră, 38,008 mp imbrăcăminți asfaltice, 3.643 mp imbrăcăminți rutiere cu pavaje, 6,508.09 ml lungime rigole carosabile, 5.704,50 mc strat de bază din piatră spartă de carieră, 12.454,82 mc strat de fundație din balast, 22.053,94 mc săpături);
- reabilitare și modernizare a utilităților din corpul drumului (10.,382,32 ml lungime conducte protecție cabluri de forță și cabluri de curenți slabi in tranșee);
- modernizarea infrastructurii pietonale (12.381,09 mp trotuare amenajate);
- amenajarea de spații verzi (994 mp);
2. Creșterea până în anul 2026 a numărului mediu de salariați din stațiune cu 22% față de anul 2016, ca urmare a creșterii gradului de investiții în stațiunea turistică, rezultat a implementării proiectului.
3. Creșterea până în anul 2026 a numărului preconizat de vizite la obiectivul de patrimoniu natural cu 21% față de 2016.

REZULTATELE PROIECTULUI: În urma realizării lucrărilor de execuție, în conformitate cu datele din documentația tehnico-economică, se vor obține următoarele rezultate:
• Lungimea/suprafața infrastructurii rutiere și a utilităților din corpul drumului:
- 8,12 km lungime infrastructură rutieră,
- 38.008,00 mp îmbrăcăminți asfaltice,
- 3.643 mp îmbrăcăminți rutiere cu pavaje,
- 10.382,32 mp conducte protecție cabluri de forță și cabluri de curenți slabi în transee;
- 6.508,09 ml lungime rigole carosabile,
- 5.704,50 mc strat de bază din piatră spartă de carieră
- 12.454,82 mc strat de fundație din balast,
- 22 053.94 mc săpături ;
• Lungime/suprafață trotuare/alei/trasee pietonale modernizate/realizate :
- 12.345,09 mp trotuare amenajate;
• Suprafața de spatiu verde amenajată:
- 994 mp suprafață spații verzi amenjată
Creșterea numărului mediu de salariați în stațiunea turistică: de la 216 în 2016 la 264 in 2026.

VALOARE TOTALĂ PROIECT: 22.550.603,74 lei, din care:
19.168.013,18 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR
2.931.578,48 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național
451.012,08 lei reprezintă valoarea cofinanțării eligibile a Municipiului Turda.

DATA DE ÎNCEPERE A PROIECTULUI: 24.04.2018 (data semnării Contractului de finanțare nerambursabilă nr. 1967) PERIOADA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI: 56 de luni respectiv între data de 24.04.2018 și data de 30.04.2021 la care se adaugă și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare.

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro

Programul Operational Regional 2014-2020 – www.inforegio.ro, facebook.com/inforegio.ro


Date de contact:
Codruța BUNGĂRDEAN - coordonator proiect
Serviciul Finanțări Externe și Relații Internaționale
Primăria Municipiului Turda
telefon/fax 0264-311630
e-mail: proiecte@primariaturda.ro
29 mai 2018

Lansare proiect ” Reabilitare și modernizare infrastructură rutieră și utilități din corpul drumului în Băile Turda”

Lansare proiect ” Reabilitare și modernizare infrastructură rutieră și utilități din corpul drumului în Băile Turda”   Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional […]
X