“Reabilitarea, dotarea și extinderea grădiniței cu program prelungit “Prichindelul Isteț” și a Creșei Nr. 4 ”

TITLUL PROIECTULUI:Reabilitarea, dotarea și extinderea grădiniței cu program prelungit “Prichindelul Isteț”și a Creșei Nr. 4
SURSA DE FINANȚARE: PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014 – 2020, Axa prioritară 10 – - Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 - Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 10.1 - Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, Apel dedicat învățământului antepreșcolar și preșcolar.
BENEFICIAR: Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Turda
CONTRACT DE FINANȚARE NERAMBURSABILA NR. 4891/07.11.2019
COD SMIS: 124461
SCOPUL PROIECTULUI este de a creea infrastructura necesară desfășurării actului educațional în condiții sporite de confort și utilarea spațiilor pentru derularea activităților didactice contribuind astfel la creșterea gradului de participare la procesul educațional. Proiectul vine în întâmpinarea obiectivului general al Programului Operațional Regional de „creștere a competitivității economice și îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a condițiilor infrastructurale și a serviciilor, care să asigure o dezvoltare sustenabilă a regiunilor, capabile să gestioneze în mod eficient resursele, să valorifice potențialul lor de inovare și de asimilare a progresului tehnologic”, prin îmbunătățirea condițiilor infrastructurale a sistemului educațional timpuriu.

OBIECTIVE SPECIFICE ALE PROIECTULUI:
Obiectiv 1: Reabilitarea imobilului în care își desfășoară activitatea cele două unități de învățământ: Grădinița cu Program Prelungit "Prichindelul Isteț" și Creșa nr. 4
Obiectiv 2: Separarea spațiilor și realizarea independenței funcționării activităților desfășurate de cele două instituții prin extinderea pe verticală a imobilului

REZULTATELE PROIECTULUI:
1. Reabilitarea corpului de clădire existent al Grădiniței cu program prelungit Princhindelul Isteț si Creșa nr. 4, dotarea și amenajarea acestuia pentru spații educaționale prietenoase și confortabile
Valoarea la începutul implementării proiectului - 0
Valoare estimată la finalul implementării proiectului – 1
2. Separarea spațiilor și realizarea independenței funcționării activităților desfășurate de cele doua instituții: grădinița și creșa, prin extinderea pe verticală a imobilului
Valoarea la începutul implementării proiectului - 0
Valoare estimată la finalul implementării proiectului – 1
3. Numărul total de participanţi la procesul educaţional în unitatea de infrastructură subiect al proiectului: antepreșcolar - 37 copii din care 21 de fete și 16 de băieți, persoane aparținând categoriilor dezavantajate - 5
4. Numărul total de participanţi la procesul educaţional în unitatea de infrastructură subiect al proiectului: preșcolar - 260 copii din care 152 de fete si 108 de băieți, persoane aparținând categoriilor dezavantajate - 7
5. Categoria infrastructurii subiect al proiectului: antepreşcolar, preşcolar - 1 unitate de învățământ antepreșcolar ce îndeplineşte normativele în vigoare
6. Categoria infrastructurii subiect al proiectului: antepreşcolar, preşcolar - 1 unitate de învățământ preșcolar ce îndeplineşte normativele în vigoare

VALOARE TOTALĂ PROIECT: 11.971.216,98 lei, din care:
- 8.916.186,73 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR
- 1.363.652,03 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național
- 209.792,68 lei reprezintă valoarea cofinanțării eligibile a Municipiului Turda
- 1.481.585,54 lei reprezintă valoarea neeligibilă inclusiv TVA aferentă cheltuielilor neeligibile

DATA DE ÎNCEPERE A PROIECTULUI: 07.11.2019 (data semnării Contractului de finanțare nerambursabilă nr. 4891)

PERIOADA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI este de 46 de luni, respectiv între data de 22.12.2017 și 30.09.2021 aceasta cuprinzând și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare.

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro

Programul Operational Regional 2014-2020 – www.inforegio.ro, facebook.com/inforegio.ro


Date de contact:
Raluca ȘPAN - coordonator proiect
Serviciul Finanțări Externe și Relații Internaționale
Primăria Municipiului Turda
telefon/fax 0264-311630
e-mail: proiecte@primariaturda.ro
28 noiembrie 2019

Anunț de presă

ANUNȚ DE PRESĂ Lansare proiect “REABILITAREA, DOTAREA ȘI EXTINDEREA GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT “PRICHINDELUL ISTEȚ” ȘI A CREȘEI NR. 4” Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management […]
X