Regenerarea zonei Obelisc Mihai Viteazu prin crearea unui nou parc public în Municipiul Turda

TITLUL PROIECTULUI: ”Regenerarea zonei Obelisc Mihai Viteazu prin crearea unui nou parc public în Municipiul Turda”
SURSA DE FINANȚARE: PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014 – 2020, Axa prioritară 5 – ”Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de investiţii 5.2 – ”Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului”, Obiectiv specific – „Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din orașele mici, mijlocii și municipiul București”
BENEFICIAR: Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Turda
CONTRACT DE FINANȚARE NR. 2824/ 03.08.2018
COD SMIS: 118838
BENEFICIAR: Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Turda
SCOPUL PROIECTULUI: Îmbunătățirea mediului urban al Municipiului Turda, în revitalizarea acestuia prin măsuri ce prevăd regenerarea unei zone degradate aparținând Municipiului Turda, respectiv Zona Obelisc Mihai Viteazu mai exact reconversia acesteia într-un parc public.

OBIECTIVE SPECIFICE:
1.Îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor municipiului Turda până în anul 2022 prin satisfacerea nevoii de agrement a acestora ca urmare a înființării unui parc public (prin regenerarea unui teren degradat).
2.Creșterea până în anul 2022 a suprafețelor verzi din municipiul Turda cu 24.552,75 mp, ca urmare a reconversiei unui teren degradat, neutilizat, într-un spațiu de agrement.
3.Modernizarea până în anul 2022 a căilor de acces la obiectivul de investiție în vederea asigurării deplasărilor în condiții optime prin reabilitarea a 4.400,00 mp de infrastructură din care 2.000 mp infrastructură de acces și 980 mp parcaj.

REZULTATELE PROIECTULUI:
1.Spații deschise create sau reabilitate în zonele urbane: 31.410,00 mp suprafața totală a zonei propuse
2.Spații verzi create:- 24.552,75 mp (spații verzi însămânțate cu gazon)
3.Străzi urbane modernizate (Suprafața străzilor urbane modernizate prin proiect): 4.400,00 mp suprafața totală din care 2.980 mp suprafața carosabila (inclusiv parcare)
4.Străzi urbane modernizate (Lungimea străzilor urbane modernizate prin proiect): 457,07 ml

VALOARE TOTALĂ PROIECT: 18.141.829,35 lei, din care:
15.420.554,95 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR
2.358.437,81 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național
362.836,59 lei reprezintă valoarea cofinanțării eligibile a Municipiului Turda

DATA DE ÎNCEPERE A PROIECTULUI: 03.08.2018 (data semnării Contractului de finanțare nerambursabilă nr. 2824)

PERIOADA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI este de 50 de luni, respectiv între data 10.05.2017 și data 30.06.2021, aceasta cuprinzând și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare.

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro

Programul Operational Regional 2014-2020 – www.inforegio.ro, facebook.com/inforegio.ro


Date de contact:
Simona STANCU - coordonator proiect
Primăria Municipiului Turda
telefon/fax 0264-311630
e-mail: proiecte@primariaturda.ro
27 august 2018

Lansare proiect „Regenerarea zonei Obelisc Mihai Viteazu prin crearea unui nou parc public in Municipiului Turda”

  Lansare proiect „Regenerarea zonei Obelisc Mihai Viteazu prin crearea unui nou parc public in Municipiului Turda” Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional […]
X