Restaurarea, punerea în valoare și introducerea în circuitul turistic a Castrului legiunii V Macedonica, Potaissa-Turda

TITLUL PROIECTULUI: ” Restaurarea, punerea în valoare și introducerea în circuitul turistic a Castrului legiunii V Macedonica, Potaissa-Turda,”

SURSA DE FINANȚARE: PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014 – 2020, AXA PRIORITARĂ 5 „Imbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, PRIORITATEA DE INVESTIȚII 5.1. „Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural”

BENEFICIAR: Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Turda
CONTRACT DE FINANȚARE NR. 1721/ 04.04.2018
COD SMIS: 116761
OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI/SCOPUL PROIECTULUI: Impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea şi valorificarea patrimoniului cultural şi a identităţii culturale

OBIECTIVE SPECIFICE:
1.Restaurarea, conservarea și protejarea durabilă a vestigiilor arheologice ale Castrului legiunii V Macedonica de la Potaissa, municipiul Turda de astăzi, pentru a restitui obiectivul patrimoniului cultural universal.
2.Valorificarea turistică a Castrului legiunii V Macedonica de la Potaissa pentru impulsionarea dezvoltării locale și creșterea competitivității zonei.
REZULTATELE PROIECTULUI:
1. Un obiectiv de patrimoniu restaurat/protejat/conservat;
2. Creșterea numărul de vizitatori de la 500 înainte de realizarea intervențiilor asupra obiectivului de patrimoniu la 2000 după intervenția asupra obiectivul de patrimoniu care beneficiază de sprijin.

PERIOADA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI: 50 de luni respectiv între data de 04.04.2018 și data 03.06.2022.
VALOARE TOTALĂ PROIECT: 21.861.853,51 lei, din care:
18.181.133,06 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR
2.780.429,98 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național
428.005,26 lei reprezintă valoarea cofinanțării eligibile a Municipiului Turda
472.285,21 lei reprezintă valoarea neeligibilă inclusiv TVA
22 mai 2019

Semnare contract de achiziție publică de lucrări (proiectare și execuție) privind realizarea obiectivului de investiții: ”Restaurarea, punerea în valoare și introducerea în circuitul turistic a Castrului Legiunii V Macedonica, Potaissa-Turda”

Semnare contract de achiziție publică de lucrări (proiectare și execuție) privind realizarea obiectivului de investiții: ”Restaurarea, punerea în valoare și introducerea în circuitul turistic a Castrului Legiunii V Macedonica, Potaissa-Turda”   Ministerul […]
29 mai 2018

Lansare proiect – ”Restaurarea, punerea în valoare și introducerea în circuitul turistic a Castrului Legiunii V Macedonica, Potaissa-Turda”

  Lansare proiect – ”Restaurarea, punerea în valoare și introducerea în circuitul turistic a Castrului Legiunii V Macedonica, Potaissa-Turda”   Lansare proiect ”Restaurarea, punerea în valoare și introducerea în circuitul turistic a […]
X