Revitalizarea spațiului pietonal din centrul istoric al Municipiului Turda, construire autobază și amenajare park and ride

TITLUL PROIECTULUI: „Revitalizarea spațiului pietonal din centrul istoric al Municipiului Turda, construire autobază și amenajare park and ride”.
SURSA DE FINANȚARE: PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014 – 2020, AXA PRIORITARĂ 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, PRIORITATEA DE INVESTIȚII 4E – Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, OBIECTIV SPECIFIC 3.2 – Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă
BENEFICIAR: Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Turda
CONTRACT DE FINANȚARE NR. 4277/ 30.05.2019
COD SMIS: 123618
SCOPUL PROIECTULUI: constă în asigurarea unui serviciu eficient de transport public de călători și îmbunătățirea condiţiilor pentru utilizarea modurilor nemotorizate de transport, în vederea reducerii numărului de deplasări cu transportul privat (cu autoturisme) şi reducerea emisiilor de echivalent CO2 din transport. Astfel, Municipiul Turda urmărește dezvoltarea mobilității urbane prin shimbarea accentului de la o mobilitate bazată pe utilizarea autoturismelor la o mobilitate bazată pe mersul me jos, utilizarea bicicletei ca mijloc de deplasare, utilizarea transportului public de înaltă calitate și eficiență, reducerea utilizării autoturismelor în paralel cu utilizarea unor categorii de autoturisme nepoluante.

OBIECTIVE SPECIFICE:
1.Reducerea până în anul 2022 a emisiilor de CO2 în zona ce face obiectul investiției cu 4.3% ca urmare a creșterii cotei modale aferente deplasărilor pietonale și velo în detrimentul deplasărilor cu autoturismul personal.
2.Creșterea gradului de siguranță și accesibilitate pentru pietoni până în anul 2022 prin modernizarea a 21.497 mp de spațiu semi-pietonal prevăzut cu sisteme de siguranță care să împiedice accesul auto pe trotuar, estimându-se o creșterea a numărului de persoane care utilizează traseele pietonale cu 22%.
3.Îmbunătățirea spațiului urban prin asigurarea de spații verzi în aliniament și plantarea de 80 de arbori cu capacitate ridicată de retenție a nivelului de CO2.
4.Reducerea traficului de autoturisme personale cu 7,7% până în anul 2022 ca urmare a implementării unor masuri destinate creșterii gradului de deplasare cu mijloacele nemotorizate (velo, pietonale) dar și a gradului de utilizare a mijloacelor de transport public de persoane.

REZULTATELE PROIECTULUI:
Proiectul va cuprinde acțiuni integrate pentru modernizarea facilităților destinate pietonilor, bicicliștilor, precum și transportului public de călători asfel: Amenajarea zonei centrale a municipiului Turda astfel încât să favorizeze modurile nemotorizate de transport creându-se condițiile optime pentru deplasările velo și pietonale;
Construirea unei clădiri cu funcțiune de autobază pentru gararea în condiții optime a autobuzelor electrice ce vor fi achiziționate de municipiul Turda, asigurându-se astfel condițiile necesare pentru întreținerea, încărcarea și gararea mijloacelor de transport public;
Amenajarea unei parcări multifunctionale - parcarea autobuzelor, park and ride, parcarea bicicletelor în vederea facilitării deplasărilor cu mijloacele de transport public sau a utilizării modurilor nemotorizate de deplasare în detrimentul utilizării autoturismelor personale.
Astfel, implementarea proiectului, ca parte a strategiei de dezvoltare a transportului urban, produce următoarele efecte principale:
- Creșterea numărului de bicicliști cu 25% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2022), respectiv cu 33,3% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026);
- Creșterea numărului de pietoni cu 22% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2022), respectiv cu 31,3% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026);
- Creșterea numărului de pasageri transport public cu 12,9% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2022), respectiv cu 18,9% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026);
- Reducerea traficului de autoturisme personal cu -7,7% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2022), respectiv cu -7,8% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026);
- Reducerea cantității de emisii GES cu -4,3% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2022), respectiv cu -4,0% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

VALOARE TOTALĂ PROIECT: 43.645.890,04 lei, din care
42.808.056,10 lei reprezintă valoarea totală eligibilă
36.386.847,67 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR
5.565.047,25 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național
856.161,18 lei reprezintă valoarea cofinanțării eligibile a Municipiului Turda
837.833,94 lei reprezintă valoarea neeligibilă inclusiv TVA aferentă cheltuielilor neeligibile

DATA DE ÎNCEPERE A PROIECTULUI: 30.05.2019 (data semnării Contractului de finanțare nerambursabilă nr. 4277)

PERIOADA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI: 45 de luni, respectiv între data de 01.04.2018 și 31.12.2021, aceasta cuprinzând și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semmnarea Contractului de finanțare.

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro

Programul Operational Regional 2014-2020 – www.inforegio.ro, facebook.com/inforegio.ro


Date de contact:
Gabriela HADA - coordonator proiect
Serviciul Finanțări Externe și Relații Internaționale
Primăria Municipiului Turda
telefon/fax 0264-311630
e-mail: proiecte@primariaturda.ro
4 iunie 2019

Lansare proiect ” Revitalizarea spațiului pietonal din centrul istoric al Municipiului Turda, construire autobază și amenajare park and ride”

Lansare proiect ” Revitalizarea spațiului pietonal din centrul istoric al Municipiului Turda, construire autobază și amenajare park and ride”     Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de […]
X