Anunțuri colective sau individuale

10 iunie 2020

Anunț individual 2586/2

În temeiul prevederilor art. 47 alin.(5) lit.b) şi alin. (6) si (7) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, comunicăm ca a fost emis actul administrativ […]
4 iunie 2020

Anunț individual 2525/1/II/E

În temeiul prevederilor art. 47 alin.(5) lit. b) şi ale alin. (6) şi (7) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, comunicăm că au fost emise […]
4 iunie 2020

Anunț colectiv 3977/I/2/E

În temeiul art. 47 alin.(4), din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală cu modificările şi completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale.
29 mai 2020

Anunț colectiv 485/I/3/E

PROCES – VERBAL privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate Nr. 485/I/3/E /28.05.2020
29 mai 2020

Anunț colectiv 484/I/3/E

În temeiul art. 47 alin.(4), din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală cu modificările şi completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale.
X