ÎNFIINȚAREA SECȚIEI ETNOGRAFICE A MUZEULUI DE ISTORIE TURDA

TITLUL PROIECTULUI: ÎNFIINȚAREA SECȚIEI ETNOGRAFICE A MUZEULUI DE ISTORIE TURDA
SURSA DE FINANȚARE: PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020, AXA PRIORITARĂ 13 - Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, PRIORITATEA DE INVESTIȚII 9b - Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, OBIECTIV SPECIFIC 13.1 - Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România.
BENEFICIAR: Unitatea Administrativ - Teritorială Municipiul Turda
CONTRACT DE FINANȚARE NERAMBURSABILĂ: NR. 6931/02.06.2021
COD SMIS: 125663 OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI/SCOPUL PROIECTULUI „ÎNFIINȚAREA SECȚIEI ETNOGRAFICE A MUZEULUI DE ISTORIE TURDA” il reprezinta imbunatatirea calitatii vietii locuitorilor din municipiu si din imprejurimi, vizand imbunatatirea calitativa atat a infrastructurii cat si a serviciilor culturale, educationale si recreative. Proiectul propus spre finantare contribuie prin incidenta directa la obiectivele Programului Operational Regional, la crearea unui sistem unitar si comprehensiv de servicii cultural-educationale integrate, capabil sa asigure accesibilitatea tuturor categoriilor vulnerabile la servicii de calitate, precum si la calitatea vietii persoanei, in general
OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI:
Obiectiv 1: Imbunatatirea serviciilor culturale, educationale si cultural-recreative din Municipiul Turda pana in anul 2022 prin construirea, dotarea si echiparea unei cladiri si a unui pavilion in care sa functioneze sectia Etnografica a Muzeului de Istorie Turda. Acest obiectiv specific este corelat cu activitatile si rezultatele proiectului vizeaza atingerea indicatorilor preconizati.
Obiectiv 2: Imbunatatirea spatiilor publice urbane din Municipiul Turda pana in anul 2022 prin asigurarea cailor de acces la Sectia Etnografica, ca urmare a modernizarii parcelei din proximitatea imobilului construit, precum si amenajarea unor facilitati destinate utilizatorilor Sectiei Etnografice de tipul accesului persoanelor cu handicap, a sistemelor de supraveghere video si a sitemelor wifi. Acest obiectiv specific este corelat cu activitatile si rezultatele proiectului si vizeaza atingerea indicatorilor preconizati.
DESCRIEREA INVESTITIEI:
A. Imbunatatirea serviciilor culturale, educationale si cultural-recreative din Municipiul Turda prin construirea unui corp nou, SECTIA ETNOGRAFICA A MUZEULUI DE ISTORIE TURDA (C1) si un pavilion pentru evenimente (C2), cu AMENAJAREA PEISAGERA A INTREGII PARCELE, inclusiv propunerea unui perete cu celule fotovoltaice
Regim de inaltime a Sectiei de Etnografie: S+P+E
S.construita a C1 = 116,20 mp
S.construita a C2 = 44,00 mp
a) Pentru cladirea noua se propun urmatoarele functiuni:
SUBSOL:
- depozit si sala de conservare primara, care sa respecte prevederile HGR 1546/18.12.2003 de aprobare a normelor de conservare si restaurare a bunurilor culturale mobile clasate (patrimoniu din colecþia etnografica a Muzeului de Istorie Turda);
- centrala termica, panouri electrice etc.;
PARTER:
- hol de acces în corpul nou (inclusiv mansarda), care sa permita, pe viitor, si accesul spre spatiul expozitional din corpul vechi („Casa rurala”), inclusiv pod, obiectiv a carui reabilitare este prevazuta a fi realizata de primarie, din resurse proprii, in viitorul apropiat;
- spatiu destinat vânzarii de bilete, suveniruri si oferirii de informatii turistice;
- încapere destinata agentului de paza si supravegherii video în timp real;
- spatiu amenajat depozitare bagaje/garderoba;
- grupuri sanitare public
- spatiu unic destinat atelierelor de creatie artistica si artizanala, activitatilor interactive, expozitiilor emporare/tematice, scoli de vara;
ETAJ:
- sala de conferinte, proiectii si workshopuri (în alternanta spatiul poate gazdui ateliere de creatie artistica si artizanala, activitati interactive, activitati didactice);
- încapere depozitare obiecte de inventar ce deservesc functiunile corpului nou;
- birou specialisti;
- grupuri sanitare;
Se vor utiliza, pe cat posibil, materiale naturale (lemn, piatra) si sticla.
b) Amenajarea întregii parcele a imobilului in vederea sporirii atractivitatii cultural-recreative, cuprinde:
- pavilionul acoperit pentru spectacole in aer liber;
- mobilier modular pentru spectacole sau odihna si relaxare, care sa deserveasca spectatorii/vizitatorii;
- spatii verzi: gazon, arbusti/copaci si mascarea calcanelor curtii cu iedera;
- dale din piatra naturala pentru circulatii si zonele mineralizate;
- închidere transparenta la frontul stradal;
- constructie zid de protecþie pe fundul parcelei (daca se impune).
B. nstructie zid de protecþie pe fundul parcelei (daca se impune).
B. Imbunatatirea spatiilor publice urbane din Municipiul Turda prin amenajarea accesului dinspre vest cu parcarile aferente:
- utilizarea unei suprafete de 600 mp din totalul de 3293 mp ai proprietatii Municipiului Turda si destinati accesului dinspre vest, spatiilor verzi si parcarilor aferente Sectiei Etnografice a Muzeului de Istorie Turda, conform C.F. nr 63525.
Partea nordica a parcelei, tangenta cu Blocul de P+4, ce are ferestre la parter se va prevedea un spatiu verde (gazon) in suprafata de 175 mp.
S-a propus realizarea unei platforme de parcare cu 10 locuri si o cale de circulatie cu 2 benzi de 2,65 m fiecare. Locurile de parcare vor fi amplasate perpendicular pe directia caii de acces si vor avea dimensiunile de 2.5m x 5.0 m. incluzând doua locuri de parcare amenajate pentru persoanele cu dizabilitati locomotorii, fiind pozitionate in apropierea accesului spre Sectia etnografica. Acestea vor fi acoperite cu o structura metalica usoara, respectiv un acoperis usor pe structura metalica cu o panta usoara spre Sud si cu preluarea apelor pluviale prin jgheaburi si burlane de tabla, care conduc apele pluviale spre reteaua existenta de canalizare a strazii.
Locurile de parcare vor fi delimitate la exteriorul platformei cu borduri de beton de ciment de 20x25cm. Inspre str. Augustin Bunea, se va realiza un trotuar cu latimea maxima de 1.20m. Suprafata totala a platformei de acces, incluzand parcari, calea de acces, alei pietonale si spatiul verde este de 600 mp.
Accesul in parcare se va face dinspre Aleea Nicolae Titulescu. Racordarea cu aleea se va face, prin arce de cerc.
Trotuarul va fi delimitat de borduri de 20 x 25 cm spre Aleea N. Titulescu si de 10x15cm spre exterior. Se vor utiliza materiale ecologice, lemn, piatra naturala si vegetatie.
REZULTATELE PROIECTULUI:
1.Beneficiarii infrastructurii cultural-educationale construite (nr. persoane)
Valoarea la inceputul implementarii proiectului: 0
Valoarea estimata la finalul implementarii proiectului: 5000 vizitatori
2. Beneficiarii infrastructurii cultural-educationale construite in cadrul atelierelor didactice (nr. persoane)
Valoarea la inceputul implementarii proiectului: 0
Valoarea estimata la finalul implementarii proiectului: 200 elevi din care: 6% persoane apartinand categoriilor vulnerabile si 1% persoane cu dizabilitati
3. A. Imbunatatirea serviciilor culturale si didactice
Cladiri cu functiuni cultural educationale (nr.)
Valoare la inceputul implementarii proiectului: 0
Valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 1 cladire construita (116,20 mp)
4. A. Imbunatatirea serviciilor culturale si didactice
Cladiri cu functiuni cultural recreative (nr.)
Valoare la inceputul implementarii proiectului: 0
Valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 1 pavilion construit (44 mp)
5. B. Imbunatatirea spatiilor publice urbane
Locuri de parcare (nr. locuri)
Valoarea la inceputul implementarii proiectului: 0
Valoarea estimata la finalul implementarii proiectului: 10 locuri din care 2 pentru persoane cu handicap
6. B. Imbunatatirea spatiilor publice urbane
Structura rutiera rigida (mp)
Valoarea la inceputul implementarii proiectului: 0
Valoarea estimata la finalul implementarii proiectului: 357 mp
7. B. Imbunatatirea spatiilor publice urbane
Alei pietonale (mp)
Valoarea la inceputul implementarii proiectului: 0
Valoarea estimata la finalul implementarii proiectului: 261.8 mp
8. B. Imbunatatirea spatiilor publice urbane
Spatii verzi inierbate (mp)
Valoarea la inceputul implementarii proiectului: 180 mp
Valoarea estimata la finalul implementarii proiectului: 435 mp
DATA DE ÎNCEPERE A PROIECTULUI:  02.06.2021 (data semnării Contractului de finanțare nerambursabilă nr. 6931)
PERIOADA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI este de 70 luni, respectiv între data 01.03.2018 și data 30.12.2023, aceasta cuprinzand, daca este cazul, si perioada de desfasurare a activitatilor proiectului inainte de semnarea Contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor
VALOARE TOTALĂ PROIECT: 3.377.027,30 lei, din care:
2.870.473,20 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR
439.013,54 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național
67.540,56 lei reprezintă valoarea cofinanțării eligibile a Municipiului Turda
0,00 lei reprezintă valoarea neeligibilă inclusiv TVA aferentă cheltuielilor neeligibile.

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro

Programul Operational Regional 2014-2020 – www.inforegio.ro, facebook.com/inforegio.ro


Date de contact:
Raluca Șpan - coordonator de proiect
Serviciul Finanțări Externe și Relații Internaționale
Primăria Municipiului Turda
telefon/fax 0264-311630
e-mail: proiecte@primariaturda.ro
X