REABILITAREA, EXTINDEREA SI DOTAREA GRADINITEI CU PROGRAM PRELUNGIT SFANTA MARIA + STRUCTURA SI CRESA NR. 5

TITLUL PROIECTULUI:REABILITAREA, EXTINDEREA SI DOTAREA GRADINITEI CU PROGRAM PRELUNGIT SFANTA MARIA + STRUCTURA SI CRESA NR. 5
SURSA DE FINANȚARE: Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 10 - Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 - Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 10.1 - Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, Apel dedicat învățământului antepreșcolar și preșcolar
BENEFICIAR: Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Turda
CONTRACT DE FINANȚARE: NR. 5613/24.06.2020
COD SMIS: 124642
SCOPUL PROIECTULUI constă în creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii prin asigurarea unei infrastructuri adecvată/ corespunzatoare ciclului preșcolar, astfel încât copii să beneficieze de o educație de calitate, într-o locație care să corespundă nevoilor acestora. Astfel, prezentul proiect iși propune construcţia/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii educaţionale aferentă Gradiniței cu program prelungit Sfânta Maria și a Creșei nr. 5, în vederea realizării condițiilor optime pentru derularea activitaților didactice contribuind la creșterea gradului de participare la procesul educațional. Proiectul vine în întâmpinarea obiectivului general al Programului Operational Regional de „creștere a competitivității economice și îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a condițiilor infrastructurale și a serviciilor, care să asigure o dezvoltare sustenabilă a regiunilor, capabile să gestioneze în mod eficient resursele, să valorifice potențialul lor de inovare și de asimilare a progresului tehnologic”, prin îmbunătățirea condițiilor infrastructurale a sistemului educațional timpuriu.

OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI:
1. Creșterea calității și atractivității infrastructurii educaționale timpurii până în anul 2021 prin reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea obiectivului de investiție „Gradinița cu program prelungit Sfânta Maria + Creșa nr. 5”.
2. Creșterea calității și atractivității infrastructurii educaționale timpurii până în anul 2021 prin reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea obiectivului de investiție „Structura apartinând de Gradinița Sfânta Maria”.

REZULTATE AȘTEPTATE:
1. Rezultat așteptat în funcție de activitățile proiectului: Reabilitarea/extinderea/dotarea Grădiniței cu program prelungit Sfânta Maria și a Creșei nr. 5:
Valoarea la începutul implementării proiectului: Clădire existentă
- suprafața construită -832,00 mp
- suprafața construită desfașurată - 1664,00 mp
Valoarea la finalul implementării proiectului - Clădirea dupa intervenții
- suprafața utilă - 2266 mp
- suprafața construită -890,50 mp
- suprafața construită desfașurată - 2259,75 mp
2. Rezultat așteptat în funcție de activitățile proiectului:
Reabilitarea/extinderea/dotarea Structurii apartinând Grădiniței Sfânta Maria:
Valoarea la inceputul implementării proiectului: Clădire existentă
- suprafața construită - 73 mp
- suprafața construită deșfășurată - 73 mp
Valoarea la finalul implementării proiectului - Clădirea dupa intervenții
- suprafața construită - 75,85 mp
- suprafața construită desfășurată -75,85 mp
3. Rezultat așteptat ca urmare a realizării investiției:
Numărul total de participanți la procesul educațional în unitatea de infrastructură subiect al proiectului - Educație preșcolară (Grădinița Sfânta Maria)
Valoarea la începutul implementării proiectului:
- 170 persoane din care 85 fete si 85 de baieti, 1 persoană cu dizabilități, 0 persoane din categoria dezvantajată
Valoarea estimată la finalul implementării proiectului:
- 140 persoane din care 56 fete si 84 de băieți, 1 persoană cu dizabilități, 0 persoane din categoria dezvantajată
4. Rezultat așteptat ca urmare a realizării investiției:
Numărul total de participanți la procesul educațional în unitatea de infrastructură subiect al proiectului - Educație preșcolară (Structura aferenta Grădiniței Sfânta Maria)
Valoarea la începutul implementării proiectului:
- 34 perscolari din care 13 fete și 21 de băieți (toți din categoria dezavantajată), 0 persoane cu dizabilități
Valoarea estimată la finalul implementării proiectului:
- 16 preșcolari din care 6 fete si 10 de băieți (toți din categoria dezavantajată), 0 persoane cu dizabilități
5. Rezultat așteptat ca urmare a realizării investiției:
Numărul total de participanți la procesul educațional în unitatea de infrastructură subiect al proiectului - Educație antepreșcolară (Creșa nr. 5)
Valoarea la începutul implementării proiectului :
- 61 persoane din care 27 fete și 34 de băieți, 0 persoane cu dizablități, 0 persoane din categoria dezavantajate
Valoarea estimată la finalul implementării proiectului:
- 30 persoane din care 10 fete și 20 de băieți, 0 persoane cu dizablități, 0 persoane din categoria dezavantajate
6. Rezultat așteptat ca în funcþie de activitățile proiectului:
Categoria infrastructurii subiect al proiectului: antepreșcolar, preșcolar :
- 1 unitate de învățământ preșcolar
- 1 unitate de învățământ antepreșcolar

VALOARE TOTALĂ PROIECT: 7.852.790,12 lei din care:
5.644.288,32 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR
863.244,09 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național
132.806,79 lei reprezintă valoarea cofinanțării eligibile a Municipiului Turda
1.212.450,92 lei reprezintă valoarea neeligibilă inclusiv TVA aferentă cheltuielilor neeligibile.

DATA DE ÎNCEPERE A PROIECTULUI: 24.06.2020 (data semnării Contractului de finanțare nerambursabilă nr. 5613)

PERIOADA DE IMPLEMENTARE a proiectului este de 57 luni, respectiv între data 22.12.2017 și data 31.08.2022, aceasta cuprinzând, dacă este cazul, și perioada de desfașurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro

Programul Operational Regional 2014-2020 – www.inforegio.ro, facebook.com/inforegio.ro


Date de contact:
Gabriela HADA - coordonator proiect
Serviciul Finanțari Externe și Relații Internaționale
Primăria Municipiului Turda
telefon/fax 0264-311630
e-mail: proiecte@primariaturda.ro
1 iulie 2020

ANUNȚ DE PRESĂ

ANUNȚ DE PRESĂ Lansare proiect “REABILITAREA, EXTINDEREA ȘI DOTAREA GRADINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT SFÂNTA MARIA + STRUCTURĂ ȘI CREȘA NR. 5” Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației în calitate de Autoritate de […]
X