REABILITAREA SI DOTAREA CRESEI „POIANA CU CASTANI

TITLUL PROIECTULUI: REABILITAREA SI DOTAREA CRESEI „POIANA CU CASTANI
SURSA DE FINANȚARE: PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014 – 2020, AXA PRIORITARĂ 10 - Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 - Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 10.1 - Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, Apel dedicat învățământului antepreșcolar și preșcolar.
BENEFICIAR: Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Turda
CONTRACT DE FINANȚARE: NR. 5765/22.07.2020
COD SMIS: 124670
SCOPUL PROIECTULUI este de a creea infrastructura necesara desfasurarii actului educational in conditii sporite de confort si dotarea spatiilor pentru derularea activitatilor didactice contribuind astfel la cresterea gradului de participare la procesul educational.
Proiectul vine în întâmpinarea obiectivului general al Programului Operational Regional de „crestere a competitivitatii economice si îmbunatatirea conditiilor de viata ale comunitatilor locale si regionale prin sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri, a conditiilor infrastructurale si a serviciilor, care sa asigure o dezvoltare sustenabila a regiunilor, capabile sa gestioneze în mod eficient resursele, sa valorifice potentialul lor de inovare si de asimilare a progresului tehnologic”, prin imbunatatirea conditiilor infrastructurale a sistemului educational timpuriu.

OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI:
Reabilitarea imobilului din strada Mihai Eminescu nr. 21 in vederea infiintarii unei noi unitati de invatamant anteprescolar - Cresa "Poiana cu Castani".

REZULTATELE PROIECTULUI:
1. Reabilitarea imobilului existent din strada Mihai Eminescu nr. 21, dotarea si amenajarea acestuia pentru un spatiu educationalconfortabil si prietenos.
Valoarea la inceputul proiectului - 0
Valoarea estimata la finalul implementarii proiectului - 1
2. Numarul total de participanti la procesul educational in unitatea de infrastructura subiect al proiectului anteprescolar
Valoarea la inceputul proiectului - 0
Valoarea estimata la finalul implementarii proiectului - 16
3. Categoria infrastructurii subiect al proiectului: anteprescolar - o unitate de invatamant anteprescolar
Valoarea la inceputul proiectului - 0
Valoarea estimata la finalul implementarii proiectului - 1

VALOARE TOTALĂ A PROIECTULUI este 736.420,41 lei din care:
469.141,95 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR
71.751,09 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național
11.038,65 lei reprezintă valoarea cofinanțării eligibile a Municipiului Turda
184.488,72 lei reprezintă valoarea neeligibilă inclusiv TVA aferentă cheltuielilor neeligibile.

DATA DE ÎNCEPERE A PROIECTULUI: 22.07.2020 (data semnării Contractului de finanțare nerambursabilă nr. 5765)

Perioada de implementare a proiectului este de 49 luni, respectiv între data 11.06.2018 și data 30.06.2022, aceasta cuprinzând, dacă este cazul, și perioada de desfașurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro

Programul Operational Regional 2014-2020 – www.inforegio.ro, facebook.com/inforegio.ro


Date de contact:
Raluca ȘPAN - coordonator proiect
Serviciul Finanțări Externe și Relații Internaționale
Primăria Municipiului Turda
telefon/fax 0264-311630
e-mail: proiecte@primariaturda.ro
5 august 2020

ANUNȚ DE PRESĂ

ANUNȚ DE PRESĂ Lansare proiect REABILITAREA SI DOTAREA CRESEI „POIANA CU CASTANI” Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării si Administrației în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, Agenția de Dezvoltare […]
X