REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA CLĂDIRII TEATRULUI AURELIU MANEA

TITLUL PROIECTULUI: REABILITAREA, MODERNIZAREA SI DOTAREA TEATRULUI AURELIU MANEA, TURDA
Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării si Administrației în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 și Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Turda în calitate de Beneficiar au semnat Contractul de finanțare nerambursabilă nr. 5556 din 19.06.2020, cod SMIS 123148, pentru proiectulREABILITAREA, MODERNIZAREA SI DOTAREA TEATRULUI AURELIU MANEA, TURDA
Proiectul este finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 13 - Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Prioritate de investiții 9b - Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, Obiectiv Specific 13.1 - Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România.
Denumirea beneficiarului: Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Turda
Scopul proiectului constă în îmbunătățirea calității vieții locuitorilor din municipiul Turda prin reabilitarea infrastructurii culturale, materializată în modernizarea și dotarea Teatrului Aureliu Manea dinTurda, până în anul 2023. Proiectul va constitui un factor de stimulare a creșterii și dezvoltării economice a municipiului Turda, respectând principiile dezvoltării durabile și ale protecției mediului, printr-o valorificare superioară a potențialului cultural și artistic iar, prin proiect, pe lângă reabilitarea, modernizarea și dotarea teatrului Aureliu Manea, Turda este prevăzută și reabilitarea unei porțiuni din drumului de acces, respectiv segmentul din strada Castanilor cuprins între strada Avram Iancu și strada Barbu Lăutaru, având în vedere cerințele și exingențele actuale de funcționare a teatrului. Prin reabilitarea și refuncționalizarea clădirii Teatrului Aureliu Manea din Turda, Primaria Municipiului Turda intenționează punerea în evidență a valorii istorice și patrimoniale incontestabile a clădirii, o mărturie în evoluția urbană a orașului Turda, precum și împiedicarea degradării lente a clădirii.

Obiectivele specifice ale proiectului:
1. OS1: Creșterea calității serviciilor culturale din municipiul Turda până în anul 2023, prin reabilitarea, modernizarea și dotarea Teatrului Aureliu Manea – Turda.
2. OS2: Creșterea până in anul 2023 a numarului beneficiarilor de servicii culturale cu 5% ca urmare reabilitarea, modernizarea și dotarea Teatrului Aureliu Manea – Turda.
3. OS3: Îmbunătățirea spațiilor publice urbane prin reabilitarea căii de acces către Teatrul Aureliu Manea, Turda, respectiv porțiunea din strada Castanilor cuprinsă între strada Avram Iancu și strada Barbu Lăutaru până în 2023.
Toate obiectivele specifice sunt corelate cu activitățile și rezultatele proiectului și vizează atingerea indicatorilor preconizați.

Rezultat așteptate:
1.Beneficiarii infrastructurii culturale sau recreative construite/extinse/finalizate/modernizate/ reabilitate/dotate obiect al proiectului (număr persoane);
Valoarea la inceputul implementării proiectului - 0
Valoarea estimată la finalul implementării proiectului - 56.779 persoane (populația dupa domiciliu la 1 ianuarie 2017)
Din care: 3570 persoane aparținând categoriilor vulnerabile/defavorizate, persoane cu dizabilități.
2. Clădiri cu funcții culturale/recreative (Teatru) modernizate/reabilitate/ dotate (număr);
Valoarea la inceputul implementării proiectului - 0
Valoarea estimată la finalul implementării proiectului - 1 clădire reabilitată/modernizată/dotată a Teatrului Aureliu Manea, Turda .
3. Lungimea drumurilor publice modernizate/reabilitate (km);
Valoarea la inceputul implementării proiectului - 0
Valoarea estimată la finalul implementării proiectului - 0,14 km cale de acces la Teatrul Aureliu Manea, Turda reabilitată, până în 2023, respectiv porțiunea din strada Castanilor cuprinsă între strada Avram Iancu și strada Barbu Lăutaru .
4. Lungimea traseelor modernizate/reabilitate (mp):
Valoarea la inceputul implementării proiectului - 0
Valoarea estimată la finalul implementării proiectului - 482,10 mp de lungime infrastructură pietonală (trotuare) reabilitată aferentă căii de acces la obiectivul de investiție Teatrul Aureliu Manea, Turda.

Proiectul “ REABILITAREA, MODERNIZAREA SI DOTAREA TEATRULUI AURELIU MANEA, TURDA” are o valoare totală de 23.273.798,19 lei, din care:
19.782.728,47 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR
3.025.593,70 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național
465.476,02 lei reprezintă valoarea cofinanțării eligibile a Municipiului Turda
Data de începere a proiectului 19.06.2020 (data semnării Contractului de finanțare nerambursabilă nr. 5556)
Perioada de implementare a proiectului se întinde până la data de 30.12.2023, cuprinzând 80 de luni, perioadă ce include și desfășurarea activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro

Programul Operational Regional 2014-2020 – www.inforegio.ro, facebook.com/inforegio.ro
2 iulie 2020

ANUNȚ DE PRESĂ

ANUNȚ DE PRESĂ Lansare proiect “REABILITAREA, MODERNIZAREA SI DOTAREA TEATRULUI AURELIU MANEA, TURDA” Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării si Administrației în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, Agenția de […]
X