TITLUL PROIECTULUI: RESTAURAREA, CONSERVAREA ȘI REABILITAREA CLĂDIRII FOSTEI JUDECĂTORII (P-ȚA REPUBLICII NR. 5) ȘI REDESTINAREA EI CA CENTRU DE CULTURĂ, ARTĂ ȘI TRADIȚII
Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării si Administrației în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 și Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Turda în calitate de Beneficiar au semnat Contractul de finanțare nerambursabilă nr. 5682 din 14.07.2020, cod SMIS 123135, pentru proiectul RESTAURAREA, CONSERVAREA ȘI REABILITAREA CLĂDIRII FOSTEI JUDECĂTORII (P-ȚA REPUBLICII NR. 5) ȘI REDESTINAREA EI CA CENTRU DE CULTURĂ, ARTĂ ȘI TRADIȚII.
Proiectul este finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 13 - Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Prioritate de investiții 9b - Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, Obiectiv Specific 13.1 - Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România.
Denumirea beneficiarului Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Turda
Scopul proiectului
Constă în creșterea standardelor de viață și îmbunătățirirea calității vieții populației municipiului Turda prin îmbunătățirea ofertei culturale, respectiv restaurarea, conservarea și reabilitarea clădirii fostei Judecătorii și redestinarea ei ca Centru de cultură, artă și tradiții, până în anul 2023. Astfel, prin prezentul proiect, administrația publică locală își propune transformarea clădirii fostei Judecătorii într-un spațiu de cultură și educație, de petrecere a timpului liber atât pentru locuitorii municipiului Turda cât și pentru alți vizitatori. Centrul de cultură, artă și tradiții este un serviciu public ce are misiunea de a răspunde nevoilor culturale comunitare prin oferirea de produse și servicii culturale diverse: expoziții, ateliere de creație, activități cultural-artistice, activități de educație muzicală și dans, activități de educație estetică. Astfel, obiectivul general al proiectului contribuie la dezvoltarea tradiţiei în contemporaneitate, valorificarea ei în viaţa culturală, stimularea procesului de creaţie în toate genurile artistice, cercetarea și evaluarea realităţii fenomenului culturii urbane, promovarea bunurilor culturii tradiţionale şi contemporane în circuitul naţional şi internaţional de valori.

Obiectivele specifice ale proiectului:
1.OS1: Îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor municipiului Turda până în anul 2023 prin înființarea unui Centru de cultură, artă și tradiții.
2.OS2: Creșterea până în anul 2023 a ofertei culturale în municipiul Turda cu cel puțin 3 servicii culturale și de artă, ca urmare a restaurării, conservării și reabilitării clădirii fostei Judecătorii și redestinarea ei ca Centru de cultură, artă și tradiții.
3.OS3: Amenajarea până în anul 2023 a accesului lateral la Centrul de cultură, artă și tradiții, cuprinzând o porțiune din strada George Coșbuc și strada Dacia în vederea accesibilizării clădirii și realizării unei zone de relaxare și promenadă.

Rezultate așteptate:
1. Beneficiarii infrastructurii culturale sau recreative construite/extinse/finalizate/modernizate/ reabilitate/dotate obiect al proiectului (număr persoane):
Valoare la începutul implementării proiectului - 0
Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 47.744 (populatia conform Recensământ 2011) persoane beneficiarii infrastructurii culturale sau recreative construite/extinse/finalizate/modernizate/ reabilitate/dotate obiect al proiectului
Din care: 3570 persoane aparținând categoriilor vulnerabile/defavorizate, persoane cu dizabilități.
2. A. Îmbunătățirea serviciilor sociale, educaționale, culturale și recreative
- Clădiri cu funcții sociale/educaționale/culturale/recreative construite/extinse/finalizate /modernizate/ reabilitate/ dotate (număr);
Valoare la începutul implementarii proiectului - 0
Valoare estimata la finalul implementarii proiectului - 1 Centru de cultură, artă și tradiții creat prin lucrări de restaurare, conservare și reabilitare a clădirii fostei Judecătorii Turda, în suprafață construită de 1.563,08 mp.
3. B. Îmbunătățirea spațiilor publice urbane
Lungimea drumurilor publice construite/ extinse/modernizate/reabilitate (km):
Valoare la începutul implementării proiectului - 0
Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 0,16 km amenajați pentru accesul lateral la Centrul de cultură, artă și tradiții (suprafață carosabilă: acces auto riverani + parcări)
4. B. Îmbunătățirea spațiilor publice urbane
- Lungimea/suprafața traseelor/zonelor pietonale construite/extinse/modernizate/reabilitate (km/ mp), după caz
Valoare la începutul implementarii proiectului - 0
Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 2.138,52 mp suprafață pietonală (inclusiv spațiu verde).

Proiectul “RESTAURAREA, CONSERVAREA ȘI REABILITAREA CLĂDIRII FOSTEI JUDECĂTORII (P-ȚA REPUBLICII NR. 5) ȘI REDESTINAREA EI CA CENTRU DE CULTURĂ, ARTĂ ȘI TRADIȚII” are o valoare totală de 23.115.806,66 lei, din care:
19.648.435,69 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR
3.005.054,83 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național
462.316,14 lei reprezintă valoarea cofinanțării eligibile a Municipiului Turda

Data de incepere a proiectului: 14.07.2020 (data semnarii Contractului de finanțare nerambursabilă nr. 5682)
Perioada de implementare a proiectului este de 88 de luni, respectiv între data de 26.09.2016 și data de 30.12.2023, perioadă ce include și desfășurarea activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro

Programul Operational Regional 2014-2020 – www.inforegio.ro, facebook.com/inforegio.ro
21 iulie 2020

ANUNȚ DE PRESĂ

Lansare proiect “RESTAURAREA, CONSERVAREA ȘI REABILITAREA CLĂDIRII FOSTEI JUDECĂTORII (P-ȚA REPUBLICII NR. 5) ȘI REDESTINAREA EI CA CENTRU DE CULTURĂ, ARTĂ ȘI TRADIȚII” Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării si Administrației în calitate de […]