Proiecte de hotărâre supuse aprobării

9 martie 2018

ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL al MUNICIPIULUI TURDA DIN DATA DE 12 MARTIE 2018 – ORA 10,00

ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL al MUNICIPIULUI TURDA DIN DATA DE 12 MARTIE 2018 – ORA 10,00 1. Probleme ale Direcţiei Economice: 1.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind […]
22 februarie 2018

ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL al MUNICIPIULUI TURD DIN DATA DE 28 FEBRUARIE 2018 – ORA 13,00

1. Prezentarea procesului verbal al şedinţei ordinare precedente; 2. Probleme ale Direcţiei Impozite şi Taxe Locale: 2.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind soluţionarea cererilor de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor şi taxelor […]
21 februarie 2018

ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL al MUNICIPIULUI TURDA DIN DATA DE 22 FEBRUARIE 2018 – ORA 10,00

1. Probleme ale Serviciului Finanţări Externe şi Relaţii Internaţionale: 1.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a proiectului “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din Municipiul Turda, piaţa Republicii nr. […]
9 februarie 2018

ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL al MUNICIPIULUI TURDA DIN DATA DE 13 FEBRUARIE 2018 ORA 13,00

1. Probleme ale Direcţiei Economice: 1.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Turda pe anul 2018. – iniţiator, Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian. 2. […]
19 ianuarie 2018

ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL al MUNICIPIULUI TURDA DIN DATA DE 25 IANUARIE 2018 – ORA 13,00

1. Prezentarea procesului verbal al şedinţei ordinare precedente; 2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind constatarea încetarii de drept a mandatului de  consilier local al domnului Cojocaru Igor şi declararea ca vacant a locului […]
5 ianuarie 2018

ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL al MUNICIPIULUI TURDA DIN DATA DE 09 IANUARIE 2018 – ORA 13,00  

1. Probleme ale Direcţiei Impozite şi Taxe Locale: 1.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind prorogarea până la 01.07.2018 a termenului prevăzut la art. 1 din HCL nr. 360/09.11.2017 referitoare la instituirea taxei speciale […]
15 decembrie 2017

ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL al MUNICIPIULUI TURDA DIN DATA DE 21 DECEMBRIE 2017 ORA 13,00 

1. Prezentarea procesului verbal al şedinţei ordinare precedente; 2. Probleme ale Direcţiei Economice: 2.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind execuţia bugetului pe trimestrul IV 2017 la data de 14.12.2017. – iniţiator Primarul Municipiului […]
12 decembrie 2017

ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL al MUNICIPIULUI TURDA DIN DATA DE 15 DECEMBRIE 2017 ORA 11,00

  1. Probleme ale Direcţiei Economice: 1.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului pe anul 2017. – iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian. 2. Probleme ale Serviciului Administraţie Publică Locală: […]
24 noiembrie 2017

ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL al MUNICIPIULUI TURDA DIN DATA DE 29 NOIEMBRIE 2017 ORA 13,00 

1. Prezentarea procesului verbal al şedinţei ordinare precedente; 2. Probleme ale Direcţiei Impozite şi Taxe Locale: 2.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea art. 1 al HCL nr. 324/20.12.2016 referitoare la aprobarea plafonului […]
11 noiembrie 2017

ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL al MUNICIPIULUI TURDA  DIN DATA DE 17 NOIEMBRIE 2017 – ORA 11,00

1. Probleme ale Directiei Tehnice; 1.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea actualizarii valorii contractului nr. 15.414 / 15.12.2010 avand ca obiect delegarea serviciului de iluminat public din municipiul Turda. – iniţiator Primarul […]
X