Anunțuri colective sau individuale

30 iunie 2021

Anunț individual 92237

În temeiul prevederilor art. 47 alin.(5) lit. b) şi ale alin. (6) şi (7) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, comunicăm că au fost emise […]
28 iunie 2021

Anunț colectiv 91609

În temeiul prevederilor art. 47 alin.(5) lit.b) şi ale alin. (6) şi (7) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, comunicăm ca au fost emise acte […]
28 iunie 2021

Anunț individual SCIC 576

În temeiul prevederilor art. 47 alin (5), lit. b) și ale prevederilor alin.(6)-(7) din L.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că a fost emisă decizia nr.87.183 […]
23 iunie 2021

Anunț colectiv 90985

În temeiul prevederilor art. 47 alin.(5) lit.b) şi ale alin. (6) şi (7) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, comunicăm ca au fost emise acte […]
22 iunie 2021

Anunț colectiv 90629

În temeiul prevederilor art. 47 alin.(5) lit.b) şi ale alin. (6) şi (7) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, comunicăm ca au fost emise acte […]
X