SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

CONDUCERE
Director General-MONIA OANA KOTI
Director General Adjunct- MARIA BALAHURA

CONTACT
TELEFON - 0264-317137
FAX - 0264-317137
EMAIL - spasturda@yahoo.com
SITE - http://asistentasocialaturda.ro/
Adresă Str. Dacia nr. 1, Turda, jud. Cluj.

PROGRAM CU PUBLICUL :
Luni, Marți, Joi: 08.00 – 13.00
Miercuri: 08.00 – 18.30
Vineri: 08.00 - 12.00

Serviciul Resurse Umane-Salarizare-compartimentele monitorizare asistenți personali, compartiment asistenți personali, compartiment evidenta și plata indemnizații lunare;
TEL/FAX - 0264-317137

Compartiment Autoritate tutelara, Oficiu Juridic
TEL/FAX - 0264-317137 Mobil: 0754-478362
Serviciul Economico-Financiar Si Administrativ;
TEL/FAX - 0264-315181

Serviciul Evidenta și Plata Beneficii de Asistenta Sociala- compartiment prevenire situații de urgenta și marginalizare sociala;
TEL/FAX - 0264-317137

Centrul de consiliere pentru femei și copii victime ale violentei domestice
Str. Avram Iancu nr. 12 Turda, Tel./fax. 0264-317163

Locuința protejata pentru adulți cu probleme de sănătate mintala
Str. Avram Iancu nr.
Tel./Fax: 0264-317163
Sef Centru: Popa Veronica Anca

Serviciul de Asistenta medicala
Dispensar școlar nr. 1 din incinta Scolii Gimnaziale Teodor Murășanu, str. Dr. I. Rațiu nr. 56 cu un punct de lucru la Colegiul Emil Negruțiu;
Dispensar școlar nr. 2 din incinta Colegiului Tehnic, str. Basarabiei nr 48 cu trei grădinițe arondate - Grădinița Dr. I. Rațiu, Grădinița Poiana cu Castani și grădinița Sfânta Maria;
Dispensar școlar nr. 3 din incinta Liceului Teoretic Liviu Rebreanu, str Tineretului nr. 16 cu doua grădinițe arondate: Prichindelul Isteț, Căsuța Piticilor;
Dispensar stomatologic nr. 1 din incinta Colegiului National Mihai Viteazu str. Dr. I. Rațiu nr. 111; Mobil: 0751-815.514

Cantina de ajutor social
Adresă ; Str. Mihai Eminescu, nr. 1, Turda, jud. Cluj
Tel./Fax: 0264-311754
Mobil: 0741-209242
Sef cantina: Popa Maria

Centrul de zi și centru de îngrijiri la domiciliu
Adresă ; Str. Gh. Barițiu, nr. 41, Turda, jud. Cluj
Tel./Fax: 0264-315296
Mobil: 0741-209243
Sef centru: Adela Zai

Centrul social de urgenta pentru persoane fără adăpost—Șansa unei vieți decente
Adresă ; Str. Avram Iancu, nr. 12, Turda, jud. Cluj
Tel./Fax: 0264-317172
Mobil: 0751-813662
Sef centru: Fertea Flavia

Locuința protejata pentru adulți cu ușoare probleme de sănătate mintala
Adresă ; Str. Rândunicii, nr. 11, Turda, jud. Cluj
Tel./Fax: 0264-313125
Mobil: 0740-895409
Coordonator personal de specialitate: Bucsa Anca

Centrul comunitar de igiena și sănătate
Adresă ; Str. Câmpiei, nr. 57, Turda, jud. Cluj
Administrator: Cretu Victor

Serviciul Creșe
Creșa nr. 4 situată în Turda , str Aviatorilor nr 16; Mobil: 0738-978279
Creșa nr. 5 situata în Turda , str. C. Victoriei nr 5E; Mobil: 0751-232527
 

DESCRIERE


Direcția de Asistență Socială Turda are rolul de aplicare a politicilor și strategiilor de asistență socială în domeniul protecției familiei, a persoanelor singure, a persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum și a oricăror persoane aflate în nevoie.
Prin Direcția de Asistență Socială se vor asigura prestațiile sociale prevăzute în legislație în limitele legale și a bugetului repartizat anual atât pentru ajutoare sociale, alocații familiale cât și persoanelor cu deficiențe fizice, senzoriale, psihice și persoanelor vârstnice.
Asistența socială, prin măsurile și acțiunile specifice, are drept scop dezvoltarea capacităților individuale, de grup sau colective pentru asigurarea nevoilor sociale, creșterea calității vieții și promovarea principiilor de coeziune și incluziune socială pentru locuitorii municipiului Turda.

GRUP ȚINTĂ:
1. Persoanele marginalizate;
2. Persoanele fără venituri;
3. Persoanele fără adăpost;
4. Persoanele supuse violenței domestice;
5. Persoanele cu dizabilități fizice și psihice;
6. Copiii aflați în situații vulnerabile;
7. Persoanele vârstnice;
SERVICII/COMPARTIMENTE
1. Compartiment juridic și finanțări proiecte de finanțare;
2. Compartiment anchete și prestații sociale;
3. Compartiment autoritate tutelară;
4. Compartiment alocații;
5. Consilier pe problemele rromilor;
6. Creșe;
7. Compartiment contabilitate, resurse umane;
8. Compartiment info, arhivă, registratură, auto;
9. Cantina de Ajutor Social;
10. Centrul de Zi și Centrul de îngrijiri la domiciliu pentru persoanele vârstnice;
11. Centrul Social de Urgență pentru persoane fără adăpost „Șansa unei vieți decente” Turda;
12. Serviciul de Asistență Medicală;
13. Centrul de Consiliere/Adăpost pentru femei și copii victime ale violenței domestice;
14. Centrul de Tineret;
15. Locuința Protejată pentru adulți cu ușoare probleme de sănătate mintală;
16. Centrul de Igienă;
X