SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

CONDUCERE
Director General-MONIA OANA KOTI
Director General Adjunct- MARIA BALAHURA

CONTACT
TELEFON - 0264-317137
FAX - 0264-317137
EMAIL - spasturda@yahoo.com
SITE - http://spasturda.ro
Adresă Str. Dacia nr. 1, Turda, jud. Cluj.

PROGRAM CU PUBLICUL :
Luni, Marți, Joi: 08.00 – 13.00
Miercuri: 08.00 – 18.30
Vineri: 08.00 - 12.00

Autoritate tutelară/Alocații/Ajutor social/Oficiul juridic
Tel./Fax: 0264-317137

Centrul de consiliere/adăpost pentru femei și copii, victime ale violenței domestice
Adresă : Str. Avram Iancu, nr. 12, Turda, jud. Cluj
Tel. Verde: 0800-817171
Tel./Fax: 0264-317163
Coordonator personal de specialitate: Anca Popa

Centrul de zi și Centrul de îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice
Adresă ; Str. Gh. Barițiu, nr. 41, Turda, jud. Cluj
Tel./Fax: 0264-315296
Coordonator personal de specialitate: Adela Zai

Cantina de ajutor social
Adresă ; Str. Mihai Eminescu, nr. 1, Turda, jud. Cluj
Tel./Fax: 0264-311754

Centrul de urgență pentru persoanele fără adăpost – Șansa unei vieți decente
Adresă ; Str. Avram Iancu, nr. 12, Turda, jud. Cluj
Tel./Fax: 0264-317172

Locuință protejată pentru adulți cu ușoare probleme de sănătate mintală
Adresă ; Str. Rândunicii, nr. 11, Turda, jud. Cluj
Tel./Fax: 0264-313125

Centrul de tineret
Adresă ; Str. Avram Iancu, nr. 12, Turda, jud. Cluj
Tel./Fax: 0264-317172

Centrul comunitar de igienă și sănătate
Adresă ; Str. Câmpiei, nr. 57, Turda, jud. Cluj
Mobil: 07445-494080
 

DESCRIERE


Serviciul Public de Asistență Socială are rolul de aplicare a politicilor și strategiilor de asistență socială în domeniul protecției familiei, a persoanelor singure, a persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum și a oricăror persoane aflate în nevoie.
Prin Serviciul Public de Asistență Socială se vor asigura prestațiile sociale prevăzute în legislație în limitele legale și a bugetului repartizat anual atât pentru ajutoare sociale, alocații familiale cât și persoanelor cu deficiențe fizice, senzoriale, psihice și persoanelor vârstnice.
GRUP ȚINTĂ:
1. Persoanele marginalizate;
2. Persoanele fără venituri;
3. Persoanele fără adăpost;
4. Persoanele supuse violenței domestice;
5. Persoanele cu dizabilități fizice și psihice;
6. Copiii aflați în situații vulnerabile;
7. Persoanele vârstnice;
SERVICII/COMPARTIMENTE
1. Compartiment juridic și finanțări proiecte de finanțare;
2. Compartiment anchete și prestații sociale;
3. Compartiment autoritate tutelară;
4. Compartiment alocații;
5. Consilier pe problemele rromilor;
6. Creșe;
7. Compartiment contabilitate, resurse umane;
8. Compartiment info, arhivă, registratură, auto;
9. Cantina de Ajutor Social;
10. Centrul de Zi și Centrul de îngrijiri la domiciliu pentru persoanele vârstnice;
11. Centrul Social de Urgență pentru persoane fără adăpost „Șansa unei vieți decente” Turda;
12. Serviciul de Asistență Medicală;
13. Centrul de Consiliere/Adăpost pentru femei și copii victime ale violenței domestice;
14. Centrul de Tineret;
15. Locuința Protejată pentru adulți cu ușoare probleme de sănătate mintală;
16. Centrul de Igienă;
X