COMPARTIMENT MANAGEMENT PROIECTE

MIHAELA MARIA IELCIU

RESPONSABIL


CONTACT SERVICIU

Telefon : 0264311630 / 0264313160 int. 112

Adresa email : proiecte@primariaturda.ro

Camera: 68

DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR SPECIFICE

Identifică surse de finanțare și analizează încadrarea în criteriile de eligibilitate;
Colaborează cu serviciile de specialitate din cadrul primăriei în vederea obţinerii de date şi documente necesare întocmirii cererilor de finanțare;
Pregătește și întocmește cereri de finanţare, respectând formatul indicat de finanțator;
Asigură transmiterea cererilor de finanțare către finanțatori;
După obţinerea finanţării, ţine permanent legătura cu finanţatorul/organismul intermediar /autoritatea de management şi, după caz, implementează sau monitorizează derularea proiectului;
Preia corespondenţa primită prin e-mailuri sau poştă şi transmite răspunsurile în termenul solicitat;
Participă la sesiuni de training şi lansări de programe de finanţare;
Transmite organismelor interesate, la solicitarea acestora, gradul de maturitate al întocmirii cererilor de finanțare;
Elaborează şi transmite comunicatele de presă către Biroul de Presă al instituției, în vederea publicării lor în mass-media centrală şi locală prin care să informeze asupra datelor generale şi stadiului proiectelor cu finanţare externă;
Asigură traducerea corespondenţei rezultate din relaţiile compartimentului cu toate organismele care au legatură cu accesarea de fonduri externe și realizarea de parteneriate.
X