INSTITUȚIA ARHITECTULUI ȘEF

Arhitect şef


CONTACT SERVICIU

Telefon: 0264313160 int. 114

Adresa email: arhitectsef@primariaturda.ro

Audiențe : Joi, ora 12:00

Camera: 41

DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR SPECIFICE

Avizarea și controlul implementării documentațiilor de amenajare a teritoriului.
Inițierea, coordonarea și consultanța în elaborare a documentațiilor de amenajare a teritoriului inițiate de administrația publică locală.
Avizarea strategiilor de dezvoltare urbană, politicilor urbane, planurilor de acțiune.
Inițierea, coordonarea și consultanța în elaborarea strategiilor de dezvoltare urbană, politicilor urbane, planurilor de acțiune inițiate de administrația publică locală.
Avizarea și controlul implementării instrumentelor de control al dezvoltării urbane (planuri de urbanism, zonificări, regulamente de urbanism și construire, regulamente de administrare a proprietății).
Inițierea, coordonarea și consultarea în colaborare a instrumentelor de control al dezvoltării urbane (planuri de urbanism, zonificări, regulamente de urbanism și construire, regulamente de administrare a proprietății).
Asigură integrarea competitivă a localității în contextul dezvoltării la nivel european, urmărind viziunea comună a actorilor implicați în proces prin adaptarea propunerilor locale și regionale la strategiile și politicile naționale și europene.
Urmărirea și evaluarea permanentă a rezultatelor neprevăzute din domeniul de activitate (pe măsură ce necesitățile și resursele evoluează) precum și propunerea de soluții și acțiuni eficiente de corectare a acestora ținând cont de realitatea economică și de dezvoltarea durabilă.
Inițierea și coordonarea Land Information Sistem (colectare, stocare, administrare date urbane și informații geospațiale) și participare la GIS.
Asigură evidența și administrarea documentațiilor de urbanism și amenajare a teritoriului.
Întocmirea, verificarea, legalității din punct de vedere tehnic și eliberarea actelor de autoritate în domeniu (autorizații de construire / desființate, acord unic, autorizații de comerț stradal, regularizări taxe de autorizare în construcții, autorizații de funcționare, adeverințe de notare, certificate de nomenclatură stradală).
Întocmirea verificarea legalității din punct de vedere tehnic și eliberarea (certificat de urbanism în vederea construirii/desființării, operațiuni notariale/ comasări / parcelari / dezmembrări în vederea construirii, adeverințe de intravilan / extravilan, avize comisii de specialitate coordonate).
Asigură consultarea populației și a actorilor interesați în procesul planificării urbane prin mediatizarea necesară pentru punerea în valoare a acțiunilor.
Inițierea, coordonarea și controlul armonizării proiectelor de investiții în infrastructura (tehnico-edilitară, rutieră).
Inițierea, coordonarea și controlul proiectelor de spații verzi / piețe / spații publice / cimitire.
Coordonarea activității de protejare a monumentelor aflate în patrimoniul municipiului.
Administrarea patrimoniului public și privat al municipiului – terenuri.
Adoptarea unor moduri de gestionare strategică în dezvoltarea spațială care se bazează pe instrumente administrative clare.
Coordonarea activităților de protecție a mediului.
Inițierea și controlul efectelor proiectelor de revitalizare a zonelor orașului.
X