BIROUL ADMINISTRARE FOND FUNCIAR ȘI REGISTRU AGRICOL

RADU ANCA

ȘEF BIROU


CONTACT SERVICIU

Telefon: 0264 313160 int.126

Adresa email: fondfunciar@primariaturda.ro

Camera: 7

DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR SPECIFICE

Îndrumare cetăţeni în completarea cererilor/formularelor/declaraţiilor tip pentru rezolvarea solicitărilor acestora ;
Verificare acte, calculare suprafeţe, împărţire suprafeţe pe categorii de folosinţă şi întocmirea poziţiilor noi la registru agricol ;
Verificare acte şi transcriere poziţii în registru agricol ;
Verificare în registru agricol, preluare cereri, întocmire adeverinţe şi eliberare adeverinţe pentru întocmirea dosarului de ajutor social, cantină socială, adeverinţe eliberate pentru S.P.A.S. Turda;
Verificare în registru agricol, preluare cereri, întocmire adeverinţe şi eliberare adeverinţe pentru acordarea rechizitelor şcolare, burselor şcolare, burse de merit etc; Verificare în registru agricol, preluare cereri, întocmire poziţie în registru, întocmire adeverinţă şi eliberarea adeverinţei în vederea întocmirii actului de identitate/stabilirea reşedinţei S.P.C.L.E.P. Turda;
Verificare în registru agricol, completare poziţie, preluare cereri în vederea emiterii atestatului şi carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol; Întocmirea atestatului de producător şi a carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol, înregistrarea acestora în registru unic de evidenţă şi eliberarea acestora;
Verificare acte, calculare suprafeţe, completare poziţie la registru agricol şi vizarea declaraţiei de impunere în baza căreia se calculeză impozitul datorat pe teren conform codului fiscal;
Verificare în registru agricol, preluare cereri, întocmire adeverinţe şi eliberare adeverinţe pentru obţinerea subvenţiilor A.P.I.A. şi pentru obţinere fonduri europene; Verificare acte şi suprafeţe, avizare contracte de arendă şi înregistrare în registru de înregistrare;
Întocmire situaţii statistice (AGR) pentru I.N.S. Cluj şi D.A.D.R. Cluj
Operare contracte de vânzare-cumpărare, radiere/înregistrare imobile şi terenuri, completare poziţie la registru agricol vizarea declaraţiei de impunere în baza căreia se calculeză impozitul datorat pe teren conform codului fiscal;
Operare contracte de donaţie, radiere/înregistrare imobile şi terenuri, completare poziţii la registru agricol şi vizarea declaraţiei de impunere în baza căreia se calculează impozitul datorat pe teren conform codului fiscal;
Verificare în registru agricol, preluare cereri, întocmire adeverinţe şi eliberare adeverinţe pentru întocmirea contractului cu E-ON Gaz, CAA.;
Verificare în registru agricol, preluare cereri, întocmire adeverinţe şi eliberare adeverinţe pentru Biroul de Carte Funciară Turda, Notar, Judecătorie/Tribunal;
Răspunsuri corespondenţă, întocmire şi eliberare acte;
Înregistrat titluri de proprietate;
Eliberat titluri de proprietate.

DOCUMENTE AFERENTE SERVICIULUI

1Cerere atestat producător agricol
2Cerere carnet comercializare
X