COMPARTIMENT AUDIT PUBLIC INTERN

Liana Moldovan

RESPONSABIL


CONTACT SERVICIU

Telefon : 0264 317827 / 0264-313160 interior 138

Adresa email : audit@primariaturda.ro

Camera: 9

DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR SPECIFICE

Auditul public intern reprezintă o activitate funcțional independentă și obiectivă, de asigurare și consiliere, concepută să adauge valoare și să îmbunătățească activitățile entității publice; Ajută entitatea publică să își îndeplinească obiectivele, printr-o abordare sistematică și metodică, evaluează și îmbunătățește eficiența și eficacitatea managementului riscului, controlului și proceselor de guvernanță. Activitatea Compartimentului de audit public intern este reglementată de Legea nr. 672/2002, republicată privind auditul public intern precum și de Hotărârea nr. 1086/2013 pentru aprobarea normelor generale privind exercitarea activității de audit public intern. Auditul public intern la nivelul Primăriei Municipiului Turda este constituit și organizat la nivel de Compartiment, în subordinea directă a conducătorului entității, exercitând o funcție distinctă și independentă de activitatea Primăriei, având 4 posturi de execuție, auditori interni.
Misiunea Compartimentului de audit public intern
Misiunea Compartimentului de audit public intern este de a acorda consultanță și asigurări privind eficacitatea sistemelor de management al riscurilor, de control și guvernanță, contribuind la obținerea plusvalorii și oferind recomandări pentru îmbunătățirea acestora.
X